Wystawa w Galerii 4 ściany „UCZEÑ MISTRZEM, MISTRZ UCZNIEM”

30 września 2013

Dziekan WKiRDS ASP w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy:

 

Wystawa prac studenckich pedagogów Wydziału

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

z archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki

 

Wernisaż odbędzie się 7.10.2013 r. o godzinie 19.00

Wystawa będzie czynna w dniach: od 8.10.2013 r. do 5.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

 

Galeria WKiRDS ASP w Krakowie „Cztery Ściany”, 30-052 Kraków ul. Lea 29

 

UCZEÑ MISTRZEM, MISTRZ UCZNIEM

      Z zasobów archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki, z lat 1971-2007, prezentujemy wybór prac o szczególnej wymowie. Ich autorami    studenci,  a  teraz  pedagodzy  wprowadzający  w  arkana sztuki konserwatorskiej kolejne pokolenia. Tym razem to oni wcielają się w rolę uczniów, wystawiając się na ocenę studiujących dzisiaj.

       Mistrzowie ściągnięci z piedestału, stoją przed widzem, obnażając w swych dziełach rezultaty zmagania się z tymi samymi problemami, z jakimi mierzą się współcześni studenci. Prezentują w swych pracach tę samą  pasję  do  zdobywania  wiedzy  i   nowych  umiejętności.  Pasję połączoną z ciekawością typową dla młodego, otwartego człowieka. Nie  boją  się  przy  tym  konfrontacji  z  największymi  autorytetami  z przeszłości,  zgodnie  z  radą  Cennino  Cenniniego:  „jeśli  mieszkasz  w miejscu, gdzie wielu dobrych mistrzów żyło, tym lepiej dla ciebie. Ale jako radę ci daję:  staraj się najlepszego wybrać sobie za nauczyciela i takiego co największą się cieszy sławą; a praktykując dzień po dniu wbrew byłoby naturze, jeślibyś jego maniery i sposobu nie przyswoił”.

 

                                                                                                        Andrzej Raczkowski

 

Na fotografiach:

1. Marta  Lempart –  „Pejzaż  ze  sztafarzem”',  Carlo  Ranucci,  ze  zbiorów Muzeum UJ, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1984

2. Zofia  Kaszowska –  „Chrystus  Bolesny”.  Tryptyk  z  Łękawicy  k/¯ywca (fragment)  ze  zbiorów  Muzeum  Ziemi  ¯ywieckiej  ,  kopia  z  oryginału, tempera na desce, 1992

3. Grażyna Schulze-Głazik – „Maria Magdalena”, Rogier van der Weyden, według reprodukcji, tempera na płycie paździerzowej, 1976

4. Jacek Kieferling – Witraż, szkło barwione, żywica epoksydowa, 1975

5. Edward  Kossakowski –  Cztery  próbki  w  technikach  malarstwa ściennego, 1971

6. Mariusz  Wrona – "Św.  Anna  Samotrzeć"  z Olesna,  kopia  z oryginału, drewno, 2007

 

W wystawie udział biorą:

1. Janusz Sarkowicz -"Dwaj aniołowie" Ikona malowana według reprodukcji,

tempera na desce, 1992

 

2. Irma Prokopowicz – Martwa natura w konwencji malarstwa barokowego,

technika olejno-żywiczna, 2003

 

3. Irma Prokopowicz -"Anioł z grupy zwiastowania" Tryptyk z Łącka

(fragment), ze zbiorów MNK, kopia z oryginału, tempera na desce, rama

grawerowana i srebrzona, 2003

 

4. Anna Sękowska – "Pomona" Francesco Montemezzano (fragment) ze zbiorów

MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1999

 

5. Anna Sękowska – "Święta Małgorzata" ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego

w Krakowie, kopia z oryginału, tempera na desce, rama grawerowana i

srebrzona, 1998

 

6. Marcin Błaszczyk – "Dysputa trzech mędrców", Bernardo Strozzi (fragment)

ze zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 2001

 

7. Marcin Błaszczyk -"Św.Jan Chrzciciel" Ikona malowana według reprodukcji,

tempera na desce, 1997

 

8. Dorota Białek – "Portret damy", Nikolaes Maes, ze zbiorów MNK, technika

olejno-żywiczna na płótnie, 1995

 

9. Dorota Białek – "Matka Boska Hodegetria" Ikona malowana według

reprodukcji, tempera na desce, 1990

 

10. Dorota Białek – "Zwiastowanie" Poliptyk Dominikański (fragment), ze

zbiorów MNK, kopia z oryginału, tempera na desce, 1994

 

11. Jarosław Adamowicz – "Scena rodzajowa", naśladowca  Philips Wouwerman ,

ze zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na desce, 1995

 

12. Jarosław Adamowicz – "Święty Cerkwi  Prawosławnej" Ikona malowana według reprodukcji, tempera na desce, 1990

 

13. Jarosław Adamowicz – "Matka Boska" Poliptyk Dominikański (fragment), ze

zbiorów MNK, kopia z oryginału, tempera na desce, 1994

 

14. Anna Forczek – "Chrystus nauczający w świątyni" Tryptyk z Jodłownika

(fragment), ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, tempera na desce,

rama grawerowana i złocona, 2002

 

15. Regina Gryboś – Matka Boska z Jarosławia (XVIII w.), tempera na desce,

2003

 

16. Aleksandra Hola – "Muzykujący wieśniacy", Benjamin Gerritsz Cuyp, ze

zbiorów Muzeum UJ, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na desce,

2003

 

17. Aleksandra Hola – "Ofiarowanie w świątyni" Tryptyk z Jodłownika

(fragment), ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, tempera na desce,

rama grawerowana i złocona, 2002

 

18. Zofia Kaszowska – "Portret mężczyzny", szkoła flamandzka, I poł.

XVII w., ze zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na

desce, 1993

 

19. Zofia Kaszowska – "Chrystus Bolesny" Tryptyk z Łękawicy

k/¯ywca(fragment) ze zbiorów Muzeum Ziemi ¯ywieckiej , kopia z oryginału,

tempera na desce, 1992

 

20. Andrzej Raczkowski – "Portret mężczyzny", artysta nieznany, ze zbiorów

MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1984

 

21. Anna Forczek – "Martwa natura", szkołą włoska, 2.poł. XVII w., ze

zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna, 2003

 

22. Ryszard Antoni Wójcik – "Chłopiec bawiący się bączkiem" Jean S.

Chardin, według reprodukcji, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1981

 

23. Paweł Boliński – "Portret mężczyzny w kapeluszu", Abraham de Vries, ze

zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1997

 

24. Mieczysław Stec – "Święta Anna Samotrzeć", kopia według oryginału,

tempera na płycie paździerzowej, 1974

 

25. Katarzyna Stępień – "Portret mężczyzny w kapeluszu", Abraham de Vries,

ze zbiorów MNK, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 2008

 

26. Marta Lempart – "Pejzaż ze sztafarzem", Carlo Ranucci, ze zbiorów

Muzeum UJ, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1984

 

27. Marta Lempart – "Św. Magdalena" Jean Hey, według reprodukcji, tempera

na płycie paździerzowej, 1982

 

28. Grażyna Schulze-Głazik – "Maria Magdalena" Rogier van der Weyden,

według reprodukcji, tempera na płycie paździerzowej, 1976

 

29. Andrzej Guzik – Trzy próbki malarskie w typie barokowym, według

reprodukcji, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1975

 

30. Barbara Bieszczad – Płaskorzeźba w drewnie, kopia z oryginału, 1978

 

31. Barbara Bieszczad – Fragment portalu, rzeźba w wapieniu pińczowskim,

1979

 

32. Jacek Kieferling – Ornament polichromowany, złocony, gips, 1975

 

33. Jacek Kieferling – Witraż, szkło barwione, żywica epoksydowa, 1975

 

34. Mariusz Wrona – Stiuk barwiony, 'scagaliola' z intarsją, 2004

 

35. Edward Kossakowski – Cztery próbki w technikach malarstwa ściennego,

1971

 

36. Karina Zajadacz – "Uczta renesansowa', Władysław Bakałowicz (fragment),

ze zbiorów MNK, technika olejno-żywiczna na płótnie, 2002

 

37. Janusz Sarkowicz – Stiuk barwiony 1993

 

38. Janusz Sarkowicz – Epitafium z krużganków dominikańskich, fragment,

kopia z oryginału, marmur dębnicki 1995

 

39. Marek Wawrzkiewicz – Głowa wawelska, kopia z oryginału, drewno, 1980

 

40. Mariusz Wrona – "Św. Anna Samotrzeć" z Olesna, kopia z oryginału,

drewno, 2007