Wystawa w Galerii 4 ściany „UCZEÑ MISTRZEM, MISTRZ UCZNIEM”

30 września 2013

Dziekan WKiRDS ASP w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy:

 

Wystawa prac studenckich pedagogów Wydziału

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

z archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki

 

Wernisaż odbędzie się 7.10.2013 r. o godzinie 19.00

Wystawa będzie czynna w dniach: od 8.10.2013 r. do 5.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

 

Galeria WKiRDS ASP w Krakowie „Cztery Ściany”, 30-052 Kraków ul. Lea 29

 

UCZEÑ MISTRZEM, MISTRZ UCZNIEM

      Z zasobów archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki, z lat 1971-2007, prezentujemy wybór prac o szczególnej wymowie. Ich autorami    studenci,  a  teraz  pedagodzy  wprowadzający  w  arkana sztuki konserwatorskiej kolejne pokolenia. Tym razem to oni wcielają się w rolę uczniów, wystawiając się na ocenę studiujących dzisiaj.

       Mistrzowie ściągnięci z piedestału, stoją przed widzem, obnażając w swych dziełach rezultaty zmagania się z tymi samymi problemami, z jakimi mierzą się współcześni studenci. Prezentują w swych pracach tę samą  pasję  do  zdobywania  wiedzy  i   nowych  umiejętności.  Pasję połączoną z ciekawością typową dla młodego, otwartego człowieka. Nie  boją  się  przy  tym  konfrontacji  z  największymi  autorytetami  z przeszłości,  zgodnie  z  radą  Cennino  Cenniniego:  „jeśli  mieszkasz  w miejscu, gdzie wielu dobrych mistrzów żyło, tym lepiej dla ciebie. Ale jako radę ci daję:  staraj się najlepszego wybrać sobie za nauczyciela i takiego co największą się cieszy sławą; a praktykując dzień po dniu wbrew byłoby naturze, jeślibyś jego maniery i sposobu nie przyswoił”.

 

                                                                                                        Andrzej Raczkowski

 

 

1. Marta  Lempart –  „Pejzaż  ze  sztafarzem”',  Carlo  Ranucci,  ze  zbiorów Muzeum UJ, kopia z oryginału, technika olejno-żywiczna na płótnie, 1984

2. Zofia  Kaszowska –  „Chrystus  Bolesny”.  Tryptyk  z  Łękawicy  k/¯ywca (fragment)  ze  zbiorów  Muzeum  Ziemi  ¯ywieckiej  ,  kopia  z  oryginału, tempera na desce, 1992

3. Grażyna Schulze-Głazik – „Maria Magdalena”, Rogier van der Weyden, według reprodukcji, tempera na płycie paździerzowej, 1976

4. Jacek Kieferling – Witraż, szkło barwione, żywica epoksydowa, 1975

5. Edward  Kossakowski –  Cztery  próbki  w  technikach  malarstwa ściennego, 1971

6. Mariusz  Wrona – "Św.  Anna  Samotrzeć"  z Olesna,  kopia  z oryginału, drewno, 2007