Wpisy na rok akademicki 2019/2020

17 września 2019

Szanowni Studenci,

Na rok akademicki 2019/2020 można wpisywać się od 23.09 do 30.09.2019.

Studenci II , III i IV roku przy wpisie składają: indeksy, podpisane Umowy o organizację studenckiej  praktyki zawodowej (jeżeli dotąd nie złożyli), Dzienniczki z potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych oraz bilety przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca praktyk.

Podziel się wpisem na: