Archiwum prac dyplomowych WKiRDS od 1956 r.

Wyszukaj

Aby wyświetlić wszystkie prace z danego przedziału lat, wybierz zakres lat i nie wpisuj żadnego słowa kluczowego.

MARIA MAREK
"OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 1 | Rok: 1956
ZOFIA MEDWECKA
"PRZEBIEG KONSERWACJI POLICHROMII XVI-WIECZNEJ W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 2 | Rok: 1952
TERESA ŻURKOWSKA
"KONSERWACJA DRZEWORYTU GIO…NI RAMONDINI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 3 | Rok: 1956
ZOFIA PIENIĄŻEK
"KONSERWACJA RĘKOPISU NR 1313 Z BIBLIOTEKI CZARTORYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 4 | Rok: 1956
EWA URBAŃCZYK-WOŁOSZYN
"KONSERWACJA RZEŹBY MADONNA Z HARKLOWEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 5 | Rok: 1960
TADEUSZ PAWLIK
"MALOWIDŁA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W SIEMIECHOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 6 | Rok: 1960
ANNA DYMEK
"KONSERWACJA RZEŹBY "PIĘKNA MADONNA" Z NIEDŹWIEDZIA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 7 | Rok: 1957
ANDRZEJ ZAŁUSKI
"GALERIA OBRAZÓW KRAKOWSKIEJ ASP W II POŁ. XIX W. I JEJ REKONSTRUKCJA I KONSERWACJA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 8 | Rok: 1954
ELŻBIETA KOZAKIEWICZ
"PRZYCZYNY I OBJAWY ROZPADU KAMIENIA I ZMIAN ZACHODZĄCYCH W KAMIENIU RZEŹBIARSKIM NA PODSTAWIE DANYCH OBIEKTÓW"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 9 | Rok: 1956
ZOFIA PALMOWSKA
"SKLEJANIE WARSTW POLICHROMII SKLEPIENIA SKARBCA PRZY UL. SIENNEJ 5 W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 10 | Rok: 1956
IRENA SKĄPSKA-KASPEROWA
"OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z FUNDATORAMI Z WIELICZKI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 11 | Rok: 1958
ZBIGNIEW JASKOWSKI
"TRYPTYK - MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 12 | Rok: 1952
KONSTANTY POLIT
"MALOWIDŁA ŚCIENNE W KOŚCIELE P.W. WSZYSTKICH ŚIĘTYCH W SZYDŁOWIE POW. CHMIELNIK"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 13 | Rok: 1959
ZOFIA ŚLIWIANKA
"KONSERWACJA OŁTARZA STIUKOWEGO (TECHNIKA NARZUTOWA) W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA W WYSOCICACH POW. MIECHÓW - PRZEPROWADZENIE ANALIZ PORÓWNAWCZYCH STIUKÓW TEGO CZASU I TECHNIKI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 14 | Rok: 1957
ANNA NOWAK-TARNOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO MATKA BOSKA ZE ŚW. ŁUKASZEM I ŚW. GRZEGORZEM ZE ŚLEMIENIA POW. ŻYWIEC WOJ. KRAKOWSKIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 15 | Rok: 1958
ZOFIA PAWŁOWSKA
"OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA TRYPTYK ZE STAREGO SĄCZA Z KLASZTORU P.P. KLARYSEK"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 16 | Rok: 1952
RENATA DUBIELOWA
"MALOWIDŁA ŚCIENNE W KOŚCIELE W MOJĘCICACH"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 17 | Rok: 1959
WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
"DZIEJE GALERII OBRAZÓW KRAKOWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W I POŁ. XIX W. JEJ REKONSTRUKCJA ORAZ REGENERACJA I RESTAURACJA DWÓCH WYBRANYCH Z NIEJ OBIEKTÓW"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 18 | Rok: 1954
BRONISŁAW DĄBEK
"DZIEJE DEKORACJI MALARSKICH KOŚCIOŁA N. P. MARII W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 19 | Rok: 1952
JÓZEF BOLESŁAWSKI
"ZASTOSOWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH KRÓTKICH I ULTRAKRÓTKICH DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W DZIEŁACH SZTUKI, DREW., TKANIN"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 20 | Rok: 1954
JERZY GADOMSKI
"GOTYCKA POLICHROMIA W DREWNIANYM KOŚCIELE P.W. WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOSKIEJ I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W HACZOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 21 | Rok: 1957
MARIA WOSZCZYNA
"KONSERWACJA INKUNABUŁU NR 182/III BIBLIOTEKI CZARTORYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 22 | Rok: 1956
HELENA KRYSIŃSKA-GODECKA
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE MALOWANEGO DWUSTRONNIE: LICO "SĄD OSTATECZNY", ODWROCIE "FRAGMENT WIĘKSZEJ KOMPOZYCJI""
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 23 | Rok: 1952
WŁADYSŁAW ZALEWSKI
"PRZENOSZENIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 24 | Rok: 1956
EWA PILITOWSKA
"ODKRYCIE I PROJEKT KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI ŚCIANY W 4-TYM OD PŁN. PRZĘŚLE ZACH. SKRZYDŁA KRUŻGANKÓW AUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 25 | Rok: 1956
ANNA PAWŁOWSKA
"MARIA Z DZIECIĄTKIEM Z RAJBROTU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 26 | Rok: 1952
STANISŁAW STAWICKI
"RENESANSOWA POLICHROMIA W KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ Z XVI W. W TARNOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 27 | Rok: 1957
KRYSTYNA PRĄDZYŃSKA
"ODKRYCIE I KONSERWACJA POLICHROMII II-GIEJ OD PŁN. ŚCIANY ARKADOWEJ ZACHODNIEGO RAMIENIA KRUŻGANKÓW AUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 28 | Rok: 1956
JANINA WOJTUNIAK-STRUŻYŃSKA
"OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE DWÓCH RZEŹB DREWNIANYCH WŁASNOŚĆ MUZEUM DIEC. W TARNOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 29 | Rok: 1956
RYSZARD KRZEMIŃSKI
"REKONSTRUKCJA PRAWEGO SKRZYDŁA NAGROBKA ANDRZEJA STADNICKIEGO W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 30 | Rok: 1957
MARIA CICHORZEWSKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚW. BRYGIDY I PRÓBA OPRACOWANIA HISTORYCZNEGO"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 31 | Rok: 1957
MARIA ERDMAN
"KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z BIECZA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 32 | Rok: 1954
MARTA ŻUROWSKA
"KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PIESKOWEJ SKALE W LOGGI III PIĘTRA ZAMKU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 33 | Rok: 1956
JÓZEF FURDYNA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KRAKOWIE (OD POŁ. XIX W. DO 1914)"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 34 | Rok: 1956
HALINA ZARYCHTA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO "WIZJA ŚW. JACKA" Z ODROWĄŻA POW. KONECKI WOJ. KIELECKIE"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 35 | Rok: 1961
MARIA DAYCZAK-DOMANASIEWICZ
"RENESANSOWE MALOWIDŁA WNĘTRZ MIESZCZAŃSKICH MAŁOPOLSKI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 36 | Rok: 1960
ZOFIA URANOWSKA
"WAPIEŃ PIŃCZOWSKI W RZEŹBIE NAGROBNEJ XIV, XV, XVI I XVII W. NA TERENIE KRAKOWA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 37 | Rok: 1957
ANDRZEJ DOMANASIEWICZ
"MALOWIDŁA NA ZACHODNIEJ ŚCIANIE NAWY KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 38 | Rok: 1958
SABINA KOZŁOWSKA
"BADANIE ŚCIAN I ODSŁONIĘCIE MALOWIDEŁ NA PŁN. ŚCIANIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. NMP(?) W STOLCU POW. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 39 | Rok: 1960
ELŻBIETA REISS
"KONSERWACJA RYCINY Z R. 1565(?) PT. "ASTROLOGIA" (FLORIS INVENTOR COCK EXCU)"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 40 | Rok: 1956
MARIA URBAŃCZYK
"POMNIKI GROBOWE XVI I XVII WIEKU W KOŚCIELE I KRUŻGANKACH OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE, ICH AUTENTYCZNOŚĆ, STAN ZACHOWANIA I METODY KONSERWACJI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 41 | Rok: 1956
JANINA SUDER-WRÓBLEWSKA
"BADANIA TECHNOLOGICZNE ZAPRAW I MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH XV W. ODKRYTYCH NA TERENIE HISTORYCZNEJ MAŁOPOLSKI W BUDYNKACH MUROWANYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 42 | Rok: 1961
EWA NOWOTARSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO "RODZINA NMP" Z POCZ. XVI W."
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 43 | Rok: 1954
ANNA KUBOŃ
"MADONNA Z LUBLINKI KOŁO TARNOWA, KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 44 | Rok: 1961
JAN WINIARSKI
"PORTAL Z WIEŻY RATUSZOWEJ NA RYNKU KRAKOWSKIM Z XV W."
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 45 | Rok: 1961
MARIA DZIUBIŃSKA
"TRYPTYK Z OKOLIC TARNOWA KONSERWACJA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ "MADONNA ZE ŚW. STANISŁAWEM I ŚW. WOJCIECHEM" WŁASNOŚĆ: MUZEUM NARODOWEGO IM. SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 46 | Rok: 1961
DANUTA WĘGRZYNIAK-MIKOŁAJKOW
"BADANIA TECHNOLOGII I TECHNIK ŚREDNIOWIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W WYBRANYCH BUDOWLACH MUROWANYCH XIV I XV W. NA TERENIE DAWNEGO KSIĘSTWA BRZESKIEGO NA ŚLĄSKU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 47 | Rok: 1961
ADOLF STAWARZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ "OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA" Z DOBCZYC 1. POŁ. W. XVI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 48 | Rok: 1961
STEFAN BORZĘCKI
"PORTAL RENESANSOWY Z KAMIENICY W TARNOWIE - RYNEK 20, 2. POŁ XVI W."
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 49 | Rok: 1961
WACŁAW WAGNER
"PRZENOSZENIE MALOWIDŁA Z ZAKRYSTII KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MIKOŁAJA W BRZEGU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 50 | Rok: 1961
ZBIGNIEW MAJCHEROWICZ
"KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z KAMIENICY TEMPERA NA DESCE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 51 | Rok: 1961
KRZYSZTOF PŁOCHOCKI
"KONSERWACJA RYCINY FRANCUSKIEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ZWYCIĘSTWO ALEKSANDRA WIELKIEGO NAD PORUSEM XVIII W."
Promotor: STANISŁAW JAKUBOWSKI
Nr: 52 | Rok: 1958
MARIA NIEDZIELSKA
"KONSERWACJA SKRZYDEŁ TRYPTYKU Z JURKOWA I PRÓBA OPRACOWANIA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 53 | Rok: 1956
FRANCISZKA MALINOWSKA-DOBEK
"RENOWACJA PORTRETU KSIĘCIA JERZEGO WILHELMA"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 54 | Rok: 1958
FELIKSA RYŃCA
"REKONSTRUKCJA MARMUROWEGO POPIERSIA PT. "MERKURY" WYKONANEGO PRZEZ BARTŁOMIEJA MAZURKA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 55 | Rok: 1956
TEDEUSZ KNAUS
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO "RODZINA NMP" Z OLSZÓWKI"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 56 | Rok: 1956
BARBARA SZOLGINIA
"KONSERWACJA PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z CEREKWI"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 58 | Rok: 1954
LESŁAW SZOLGINIA
"KONSERWACJA MARII Z DZIECIĄTKIEM Z BODZANOWA /DREWNO, RZEŹBA/"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 59 | Rok: 1954
JACEK ŹRÓBEK RADAŁOWICZ
"KONSERWACJA DWUSTRONNEGO OBRAZU NA DESCE PRZEDSTAWIAJĄCEGO "POKŁON TRZECH KRÓLI" I "WNIEBOWSTĄPIENIE" - CZĘŚĆ DAWNEGO TRYPTYKU W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE"
Promotor: JAN HOPLIŃSKI
Nr: 61 | Rok: 1957
MIECZYSŁAW WÓJCIK
"KONSERWACJA DREWNIANEGO POSĄGU "MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM" Z WIĘCŁAWIC"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 62 | Rok: 1958
BARBARA GOŁĘBIOWSKA
"BITWA POD ARBELLE KONSERWACJA OBRAZU KAROLA LEBRUNA"
Promotor: STANISŁAW JAKUBOWSKI
Nr: 64 | Rok: 1956
IRENA GAWRON
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO "PORTRET PAWŁA BENOE" /PŁÓTNO/"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 65 | Rok: 1952
KAROL PUSTELNIK
"TECHNIKI TEMPEROWE I OLEJNE W MALARSTWIE SZTALUGOWYM W. XV-XVII"
Promotor: JAN HOPLOŃSKI
Nr: 66 | Rok: 1952
JERZY WRÓBLEWSKI
"ROZWARSTWIANIE WARSTW MALOWIDEŁ I POBIAŁ PRZY ZASTOSOWANIU PARY WODNEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 67 | Rok: 1961
CECYLIA WÓJTOWICZ
"TRYPTYK ZE SZCZODROWA "MATKA BOSKA ZE ŚWIĘTYMI" /DESKA/"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 68 | Rok: 1957
JÓZEF KRAWCZYK
"KONSERWACJA RZEŹBY "OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA" Z TYMBARKU"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 70 | Rok: 1960
ANNA BIELNICKA-RECZKO
"KONSERWACJA CZTERECH RYCIN Z XVI WIEKU: 1. "ŚW. RODZINA", 2. "HERKULES", 3. "BICZOWANIE" /MIEDZIORYTY/, 4. "SCENA ALEGORYCZNA" /AKWAFORTA/"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 71 | Rok: 1956
EUGENIUSZ RODZIK
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ "ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ" Z WITANOWIC"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 74 | Rok: 1960
WANDA MACEDOŃSKA
"KONSERWACJA EPITAFIUM Z KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 76 | Rok: 1956
HALINA KARPOWICZ
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE "WODZICKI MICHAŁ PODKANCLERZ KORONNY" (1687-1764)"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 77 | Rok: 1954
HENRYK CIECHANOWSKI
"KONSERWACJA PIĘCIU RYCIN Z XVII I XVIII WIEKU"
Promotor: STANISŁAW JAKUBOWSKI
Nr: 78 | Rok: 1958
ANNA KWAŚNIEWSKA-STEFANOWICZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ "PIETA" Z KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 80 | Rok: 1960
MARIA SZEREMETA
"REGENERACJA PŁASKORZEŹBY "OGROJEC" Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 81 | Rok: 1952
ALEKSANDRA AUGUSTYNEK- BOGDANOWSKA
"OBRAZY DOLABELLI W KOŚCIELE I KLASZTORZE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 82 | Rok: 1957
BOŻENA ROZMANIT-KĘPIŃSKA
"TRYPTYK ZE SMOZY KOŁO RABKI"
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 83 | Rok: 1954
MARIA SKĄPSKA- OTŁOWSKA
"KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ "CHRYSTUS W OGROJCU" Z KAMIENICY KOŁO BIELSKA, MN KRAKÓW"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 84 | Rok: 1953
TERESA ADAMCZYK-DĘBIŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU PRZEDSTAWIAJĄCEGO "PIETĘ""
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 85 | Rok: 1952
HENRYK GOIK
"KONSERWACJA RZEŹBY "MATKA BOSKA BOLESNA" Z CZCHOWA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 86 | Rok: 1962
MAŁGORZATA SCHUSTER
"PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA NOWE PODOBRAZIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 87 | Rok: 1962
HENRYK GUJDA
"KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE "MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM" Z CZAPLI WIELKICH"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 88 | Rok: 1962
DANUTA BUDZIŁŁO-SKOWRON
"KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE "SACRA CONVERSAZIONE" Z RACŁAWIC KOŁO MIECHOWA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 89 | Rok: 1962
MARIA MALANEK
"POSZUKIWANIA PIERWOTNYCH NARZUTÓW W KOŚCIOŁACH CYSTERSKICH MAŁOPOLSKI"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 90 | Rok: 1962
JÓZEF STECIŃSKI
"KONSERWACJA GOTYCKIEGO KRUCYFIKSU Z NIEPOŁOMIC"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 91 | Rok: 1962
ZBIGNIEW SKUPIO
"POLICHROMIA W KAPLICY OGROJCA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W NIEPOŁOMICACH"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 92 | Rok: 1963
DANUTA FRÓG
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE "SANTA CONVERSAZIONE" Z GWOŹDŹCA POW. BRZESKO"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 93 | Rok: 1963
WŁADYSŁAWA WOJNAR-NONET
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ "CHRYSTUS UKRZYŻOWANY" Z WOJAKOWEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 94 | Rok: 1963
MIECZYSŁAW ŚWIERCZEWSKI
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE "WNIEBOWZIĘCIE" I "KORONACJA MATKI BOSKIEJ" Z GŁĘBOWIC"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 95 | Rok: 1963
JÓZEF NYKIEL
"BUDOWA TECHNOLOGICZNA MALOWIDEŁ SZKOŁY TZW. SĄDECKIEJ 1420-1480"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 96 | Rok: 1960
GIZELA ZBOROWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO NIEZNANEGO POCHODZENIA (ZE ZBIORÓW POCHWALSKICH)"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 97 | Rok: 1964
TERESA KASZYŃSKA
"KONSERWACJA SZAFY TRYPTYKOWEJ Z DĘBNA PODHALAŃSKIEGO"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 98 | Rok: 1964
BOGUSŁAW BAŁOS
"PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA NOWE PODOBRAZIE (HEBDÓW)"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 99 | Rok: 1964
EDWARD MICHALSKI
"KONSERWACJA I PRÓBA REKONSTRUKCJI RZEŹBY POLICHROMOWANEJ "CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY" Z ZATORA"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 100 | Rok: 1964
BARBARA BOSOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE "TRZECH ŚWIĘTYCH JANÓW""
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 101 | Rok: 1964
JANUSZ BAJKA
"PRZEBADANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W ŁAPCZYCY"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 102 | Rok: 1964
KRYSTYNA BAL-SEPIOŁ
"KONSERWACJA RZEŹBY "POPIERSIE ZOFII Z POTOCKICH ZAMOYSKIEJ" DŁUTA MARCELEGO GUYSKIEGO W MARMURZE CARRARA 1874-1878"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 103 | Rok: 1956
MARIA JURECKA
"ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA ŚCIANIE PŁN. PREZBITERIUM KOŚCIOŁA W KRZYŻOWICACH POW. BRZEG"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 105 | Rok: 1965
MARTA SIGMUNT
"BADANIA DENDROLOGICZNE DREWNA UŻYWANEGO W RZEŹBACH ŚREDNIOWIECZNYCH NA TERENIE MAŁOPOLSKI HISTORYCZNEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 106 | Rok: 1965
WŁADYSŁAW KLUSS
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE NIEZNANEGO POCHODZENIA - MAGAZYNY MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 107 | Rok: 1965
RENATA LESZCZYŃSKA
"DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA (MALOWIDŁA ŚCIENNE J. MAKAREWICZA)"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 108 | Rok: 1965
JÓZEF SULMA
"KONSERWACJA PREDELLI Z CHRYSTUSEM ZE STANIĄTEK"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 109 | Rok: 1965
JERZY WOLSKI
"KONSERWACJA IKONY MATKI BOSKIEJ BOGOLULSKIEJ"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 110 | Rok: 1952
ZOFIA KOZELA-KRÓLCZYK
"KONSERWACJA RZEŹBY POLICHROMOWANEJ MADONNA Z PIOTRKOWIC POW. TARNÓW"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 111 | Rok: 1965
ZBIGNIEW KIEŁBASA
"PRZEBADANIE WNĘTRZA SALI ZACH. SKRZYDŁA KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 112 | Rok: 1966
JÓZEF IGNATOWICZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PEŁNEJ "CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY" Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W MOGILANACH"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 113 | Rok: 1966
KAZIMIERZ PAŁKA
"ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO "POKŁON TRZECH KRÓLI" NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 114 | Rok: 1966
LUCYNA BRATANIEC
"KONSERWACJA OBRAZÓW TABLICOWYCH "PRACZKI" I "KONNA PRZEJAŻDŻKA" WŁASNOŚĆ J. MYCIELSKIEGO"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 115 | Rok: 1966
MIECZYSŁAW WOŹNIAK
"KONSERWACJA I EKSPOZYCJA PLASTYCZNA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE "MĘCZEŃSTWO ŚW. URSZULI" Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W OLKUSZU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 116 | Rok: 1966
MARIAN PACIOREK
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ "MADONNA Z DZIECIĄTKIEM" POCHODZĄCEJ Z MIEJSCOWOŚCI MAŁA POWIAT ROPCZYCE WŁASNOŚĆ MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE /NR INW. 2374/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 117 | Rok: 1966
ANDRZEJ STEFAŃSKI
"OSADZENIE NA PODŁOŻU ZASTĘPCZYM MALOWIDŁA PRZEDSTAWIAJACEGO "SĄD OSTATECZNY" ZE SKLEPIENIA MAUZOLEUM PANWITZÓW W UDANINIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 118 | Rok: 1967
KRYSTYNA SIENIAWSKA-LISOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU LEONARDA WINTEROWSKIEGO "WIDOK LWOWA" Z 1905 R. PRZY UŻYCIU PODGRZEWANEGO STOŁU PRÓŻNIOWEGO"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 119 | Rok: 1967
MARIA NECZAJ
"KONSERWACJA DREWNIANEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ POCHODZĄCEJ Z BIECZA STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 120 | Rok: 1967
ADAM RACHTAN
"ZDJĘCIE I PRZENIESIENIE OLEJNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA PODŁOŻE ZASTĘPCZE - PĘDZLA L. WYCZÓŁKOWSKIEGO ?"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 121 | Rok: 1967
MARIA ORŁOWSKA-PAZDER
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ "MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM" ZE SZCZUROWEJ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 122 | Rok: 1968
JAN WĄSACZ
"KONSERWACJA KAPLICZKI DREWNIANEJ SŁUPOWEJ POCHODZĄCEJ Z JELCZY, WŁ. MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 123 | Rok: 1968
URSZULA NIESYT-WOŹNIAK
"KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW NA PŁÓTNIE: "PORTRET BISKUPA" I "ŚW. HIERONIM" Z UWZGLĘDNIENIEM DUBLOWANIA NA PRZEŹROCZYSTE PODŁOŻE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 124 | Rok: 1968
EWA JANINA GIL
"OKREŚLENIE PRZYCZYN ZNISZCZEŃ I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PT. "NADANIE REGUŁY ŚW. AUGUSTYNA" W KRUŻGANKACH POAUGUSTIAŃSKICH PRZY KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 125 | Rok: 1968
ZENON BRADKE
"KONSERWACJA I BADANIA TECHNOLOGICZNE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZDSTAWIAJĄCEGO "VIR DOLORUM" W OTOCZENIU ARMA CHRISTI W ZAKRYSTII KOŚCIOŁA P. MARII NA PIASKU WE WROCŁAWIU NA TLE PODOBNYCH PRZEDSTAWIEŃ W KOŚCIOŁACH ŚLĄSKICH"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 126 | Rok: 1968
KRYSTYNA SOKÓŁ
"KONSERWACJA OBRAZU "ECCE HOMO""
Promotor: MARIAN SŁONECKI
Nr: 127 | Rok: 1956
KRZYSZTOF BILIŃSKI
"OSADZENIE ZDJĘTEGO PŁATU MALOWIDŁA Z TYNKIEM POCHODZĄCEGO Z KAPLICY GROBOWEJ PANVITZÓW W UDANINIE NA NOWYM RUCHOMYM PODŁOŻU"
Promotor: JÓZEF EDWARD DUTKIEWICZ
Nr: 128 | Rok: 1968
LIDIA RAMZA
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE DWUSTRONNIE MALOWANEGO POCHODZĄCEGO Z LIMANOWEJ, XIX WIEK"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 129 | Rok: 1969
IRENEUSZ PŁUSKA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PT. "ŚW. ANNA" Z R. 1729 FRAGMENT OŁTARZA PW. ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W SZCZYTNEJ ŚL."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 130 | Rok: 1969
TADEUSZ STOPKA
"BADANIA I POSZUKIWANIA ZA MALOWIDŁAMI ŚCIENNYMI NAROŻNEGO POKOJU PŁN.-WSCH. 1. PIĘTRA DOMU NR 3 PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ KONSERACJA FRAGMENTU ODKRYTEGO MALOWIDŁA Z 2. ĆW. XIX W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 131 | Rok: 1969
STANISŁAW FILIP
"PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO "PEJZAŻ" WYKONANEGO W TECHNICE OLEJNEJ XIX W. Z SALI 1. PIĘTRA KAMIENICY NR 3 PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 132 | Rok: 1969
TADEUSZ PIETUCH
"WERYFIKACJA WAŻNIEJSZYCH WERNIKSÓW STOSOWANYCH W MALARSTWIE ORAZ BADANIA NAD WARUNKAMI ICH STOSOWANIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 133 | Rok: 1969
BARBARA WAŁACH
"STUDIA NAD METODAMI WYKRYWANIA FALSYFIKATÓW NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 134 | Rok: 1969
ALICJA PAJORSKA-MAZUREK
"BADANIA NAD PRZYDATNOŚCIĄ I CELOWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA EPIDIANU - 5 W KONSERWACJI KAMIENIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 135 | Rok: 1969
JAN BŁYSKOSZ
"ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA ORAZ PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZED POWTÓRNYM ZASŁONIĘCIEM TYNKIEM ZABYTKOWEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KAMIENICY NR 2 PRZY MAŁYM RYNKU W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 136 | Rok: 1969
KAROL HABERNY
"BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ ODCZYSZCZANIA DAWNYCH ODLEWÓW GIPSOWYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 137 | Rok: 1970
KINGA KASPRZYK
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE Z 1524 R. PRZEDSTAWIAJACEGO "ŚW. KATARZYNĘ", POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SMARDZOWICACH POW. OLKUSZ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 138 | Rok: 1970
MAGDALENA KALICIŃSKA
"ROZPOZNANIE IKONOGRAFICZNE I TECHNOLOGICZNE NAWARSTWIEŃ MALARSKICH OBRAZU Z CIĘCINY"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 139 | Rok: 1970
ELŻBIETA KISIEL
"BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ BUDOWY OŁTARZY Z XVII WIEKU Z TERENU WOJ. KRAKOWSKIEGO"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 140 | Rok: 1970
STEFAN KOŁODZIEJCZYK
"ODCZYTANIE NAWARSTWIEŃ I ODKRYWANIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KRUCHCIE KOŚCIOŁA W ŚWIEBODZICACH ORAZ KONSERWACJA ICH FRAGMENTU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 141 | Rok: 1970
WŁADYSŁAW SZYSZKO
"BADANIA TECHNOLOGICZNE TRZECH NAGROBNYCH STEL EGIPSKICH NA PODŁOŻU DREWNIANYM Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 142 | Rok: 1971
GRAŻYNA KORPAL
"BADANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII SZEŚCIU MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ITALSKICH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 143 | Rok: 1971
BARBARA TOBIASZ
"KONSERWACJA STROPU POLICHROMOWANEGO Z KRUCHTY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ŚWIEBODZICACH WOJ. WROCŁAWSKIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 144 | Rok: 1971
ALEKSANDER MITKA
"PRÓBY MODYFIKACJI REGENEROWANIA WERNIKSÓW METODĄ PETTENKOFERA"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 145 | Rok: 1971
EWA PARADOWSKA-JANSOHN
"KONSERWACJA PAŁNEJ RZEŹBY KAMIENNEJ WOLNOSTOJĄCEJ ŚW. FLORIANA DATA POWSTANIA 1828 R. Z OGRODZENIA CMENTARZA PRZYKOŚCIELNEGO W SUŁKOWICACH POW. MYŚLENIKI WOJ. KRAKOWSKIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 146 | Rok: 1971
JOLANTA CIAPUTA-PŁUSKA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CHMIELNIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 147 | Rok: 1971
MARIA KOMORNICKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DESCE Z 1. POŁ. XVIII W. PRZEDSTAWIAJĄCEGO EPITAFIUM ANNY ZALASOWICZOWEJ POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W JERZMANOWICACH POW. OLKUSZ WOJ. KRAKOWSKIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 148 | Rok: 1971
ANNA PELCZARSKA
"POSZUKIWANIA, ODKRYCIE I ZABEZPIECZENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W SALI I PIĘTRA PRZY UL. MIKOŁAJSKIEJ 3 W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 149 | Rok: 1971
GENOWEFA BRYK
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE "UKRZYŻOWANIE" PRZYPISYWANEGO J. BASSANIEMU Z MUZEUM W NYSIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 150 | Rok: 1971
BARBAR MIEDZIŃSKA
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA IKON XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 151 | Rok: 1971
FRANCISZEK STUDZIŃSKI
"KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE STANOWIĄCEGO AWERS DWUSTRONNIE MALOWANEJ KWATERY POLIPTYKU DOMINIKAŃSKIEGO SCENA OSTATNIA WIECZERZA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 152 | Rok: 1970
BOŻENA BIAŁEK-WOŹNIAKIEWICZ
"ZASTOSOWANIE NOWYCH TYPÓW KONSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH JAKO PODŁOŻA DO PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ORAZ WYKORZYSTANIE JEDNEJ Z NICH DO FRAGMENTU MALOWIDŁA ZE STARKOWA"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 153 | Rok: 1972
JÓZEF NYKIEL
"BADANIA TECHNOLOGICZNE OBRAZÓW TZW. SZKOŁY KRAKOWSKIEJ Z LAT 1420-1460 MALOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO ADIUNKTA
Nr: 154 | Rok: 1969
ALICJA BANEK
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA EPITAFIUM DOMNIEMANEGO SZYSZKOWSKIEGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 155 | Rok: 1973
MARIA NIEDZIELSKA
"BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA PODOBRAZIA DREWNIANEGO EPITAFIUM WIERZBIĘTY Z BRANIC"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO ADIUNKTA
Nr: 156 | Rok: 1972
TADEUSZ ZAWADZKI
"SPOIWA TEMPEROWE W MALARSTWIE RUCHOMYM I ŚCIENNYM"
Promotor: JAN HOPLIŃSKI
Nr: 157 | Rok: 1952
JAN CHĄDZYŃSKI
"KONSERWACJA OBRAZU SĄD CHRYSTUSA PRZED PIŁATEM I SANHEDRYNEM - POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. N. P. MARII I ŚW. AUGUSTYNA W KRAŚNIKU LUBELSKIM"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 158 | Rok: 1974
JOLANTA RUDZIŃSKA
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ RZEŹBY ORZYDROŻNEJ Z WŁOCH POW. PIŃCZÓW WOJ. KIELECKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 159 | Rok: 1973
BARBARA GÓRECKA-BUDZIASZEK
"KONSERWACJA EPITAFIUM KAMIENNEGO - BARBARY I FRANCISZKA FRANCKOWICZÓW ORAZ ANNY LODWIGOWEJ Z KAPLICY GROBOWEJ PRZY KOŚCIELE PANNY MARII W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 160 | Rok: 1974
BARBARA ŚLOSARCZYK
"STUDIA NAD RAMAMI GOTYCKIMII RENESANSOWYMI JAKO PRZYCZYNKI DO IDENTYFIKACJI ORYGINALNYCH ELEMENTÓW MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 161 | Rok: 1974
URSZULA GÓRKA-JOŃCZYK
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM "CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY" Z 1544 R. POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. WNIEBOWZIĘCIA N. M. PANNY I ŚW. STANISŁAWA W BODZENTYNIE WOJ. KIELECKIE"
Promotor: ZOFIA MEDEWCKA
Nr: 162 | Rok: 1973
TERESA PIEKARCZYK-SCHARSICH
"KONSERWACJA RZEŹBY "MADONNA Z DZIECIĄTKIEM" Z PÓŁNOCNEJ ELEWACJI SKARBCA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 163 | Rok: 1974
JADWIGA STYRNA
"OBRAZ SZTALUGOWY NA PŁÓTNIE "MATKA BOSKA ŚNIEŻNA" XVII W. OBIEKT POCHODZĄCY Z KOŚCIOŁA ŚW. MARKA W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 164 | Rok: 1974
GRETA MARIA ANDERSEN
"KONSERWACJA IKONY Z XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE "MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM" POCHODZĄCEJ Z MIEJSCOWOŚCI TEZŁO"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 165 | Rok: 1974
IVAN BENCZEW
"OSADZENIE NA PODŁOŻU ZASTĘPCZYM MALOWIDŁA "BŁOGOSŁAWIONEGO TOBIASZA" ZDJĘTEGO ZE SKLEPIENIA MAUZOLEUM RODZINY PANWITZÓW W UDANINIE POW. ŚRODA ŚL. WOJ. WROCŁAWSKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 166 | Rok: 1972
ELŻBIETA LIS
"WYKONANIE BADAŃ, KONSERWACJA I CZĘŚCIOWA REKONSTRUKCJA PLASTYCZNA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ PT. "MADONNA ZA DZIECIĄTKIEM" POCHODZĄCEJ Z CHĘCIN POW. KIELCE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 167 | Rok: 1974
EDWARD KOSAKOWSKI
"KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW EPITAFIJNYCH BRACI HANSA I ZYGMUNTA WARNSDORFÓW Z GIŚCISZOWA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 168 | Rok: 1974
MARIAN MENDREK
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XV I XVI WIEKU W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM NA PODSTAWIE ANALIZY PRAC KONSERWATORSKICH PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO /PRÓBA USTALENIA SYSTEMU BADAWCZEGO DLA TEGO TYPU OBIEKTÓW/"
Promotor: WŁADYSŁAW SLESIŃSKI
Nr: 169 | Rok: 1975
WITOLD KASPRZYK
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ MICHAŁA Z LIPY Z XV W. POCHODZĄCEJ Z KLASZTORU POBENEDYKTYŃSKIEGO NA ŚW. KRZYŻU"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 170 | Rok: 1975
TADEUSZ BORUCH
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA MINIATURY I INICJAŁÓW W INKUNABUŁACH OO. KARMELITÓW NA PIASKU W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 171 | Rok: 1975
IANEV MILEN
"ZAGADNIENIE KONSERWACJI IKON: BUŁGARSKIEJ Z XVII DO XVIII WIEKU "MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM" TYP. ODIGITRIA, RUSKIEJ Z XIX WIEKU "MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM" TYP. ELEUSA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 172 | Rok: 1975
WIKTOR KUCZEWSKI
"KONSERWACJA OBRAZU MADONNA Z DZIECIĄTKIEM, ŚW. JANEM I ŚW. ANNĄ /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 173 | Rok: 1975
ANDRZEJ FEDOROWICZ
"OPRACOWANIE METODY ZDJĄCIA XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W CELU ODSŁONIĘCIA WYSTROJU RENESANSOWEGO W POMIESZCZENIACH PIERWSZEGO PIĘTRA PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE WRAZ Z PRÓBĄ PRAKTYCZNEGO JEJ ZASTOSOWANIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 174 | Rok: 1975
PETROW PŁAMEN
"OKREŚLENIE NAWARSTWIEŃ I PROGRAM KONSERWACJI MALOWIDEŁ W CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. JERZEGO W KJUSTENDIL - BUŁGARIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 175 | Rok: 1975
JOANNA MARIA SUŁKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM "EPITAFIUM MIESZCZAŃSKIE Z UKRZYŻOWANIEM" POCHODZĄCEGO Z MUZEUM REGIONALNEGO W BIECZU POW. GORLICE WOJ. RZESZÓW"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 176 | Rok: 1976
MARIA ZAWADZKA-NIKIFOROW
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM PT. "SACRA CONVERSAZIONE" Z 2. POŁ. XVI WIEKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA W SĘKOWEJ POW. GORLICE WOJ. RZESZOWSKIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 177 | Rok: 1974
KAZIMIERZ WÓJCIK
"TECHNIKI I TECHNOLOGIA DREWNIANYCH STROPÓW BELKOWANYCH W KRAKOWSKIEJ KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ OD XV - XVIII WIEKU, PRÓBA SYSTEMATYKI"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 178 | Rok: 1975
JADWIGA WYSZYŃSKA
"ZAGADNIENIE DUBLOWANIA NA NOŚNIK PRZEŹROCZYSTY Z ZASTOSOWANIEM DWÓCH WYBRANYCH MAS DUBLAŻOWYCH WOSKOWO-ŻYWICZNYCH PRZY OBRAZACH "PIOTR OSTASZEWSKI" 1854 R., "PEJZAŻ" 1857 R."
Promotor: ZOFIA WEDWECKA
Nr: 179 | Rok: 1976
TADEUSZ BILECKI JAKUB KAMYKOWSKI
"PRÓBY ZDEJMOWANIA I OSADZENIA NA NOWYM PODŁOŻU PRZEMALOWAŃ OLEJNYCH Z OBRAZÓW TEMPEROWYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYMI ZASTOSOWANIE OPRACOWANEJ METODY NA OBRAZIE "ŚW. BARTŁOMIEJ" POCHODZĄCYM Z BARTOSZYC"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 180 | Rok: 1976
EWA CHARÓW
"KONSERWACJA DWÓCH GOTYCKICH RZEŹB "ANIOŁY ZE ŚWIECZNIKAMI" ORAZ PRZENISIENIE Z JEDNEJ Z NICH WARSTWY ZŁOCENIA I SREBRZENIA WRAZ Z ZAPRAWĄ I PRZEMALOWANIAMI NA POWIELONĄ FORMĘ RZEŹBY"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 181 | Rok: 1976
DOROTA LATAŁA /BIENIAS/
"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO PODŁOŻA JAKO NOŚNIKA DLA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO "NIEWIERNY TOMASZ" Z MAUZOLEUM PANWITZÓW W UDANININIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 181 A | Rok: 1974
JOLANTA STOKŁOSA
"OPRACOWANIE METODY ZABEZPIECZENIA MALOWIDAŁ ŚCIENNYCH W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZASŁONIĘCIA ICH ZAPRAWĄ"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 182 | Rok: 1976
BOGUSŁAW SZCZEKAN
"OPRACOWANIE METODY USUNIĘCIA NALOTU Z POWIERZCHNI RZEŹB MARMUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PORTALI BAROKOWYCH Z KOŚCIOŁA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 183 | Rok: 1976
JACEK KOBIELA
"TECHNOLOGIA I TECHNIKI MALOWIDEŁ NA BLASZE Z MUZEUM W BOCHNI WRAZ Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 184 | Rok: 1976
BARBARA OBTUŁOWICZ-KUŚ
"KONSERWACJA KAMIENNEGO GOTYCKIEGO FILARA MIĘDZYOKIENNEGO Z KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 7 W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 185 | Rok: 1976
KRYSTYNA WITKOWSKA-REISS
"KONSERWACJA I PROJEKT EKSPOZYCJI OBRAZU "MAŁA ŚW. RODZINA" Z XVII WIEKU ZE STAREGO SĄCZA /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 186 | Rok: 1977
RAJNA MLEKANOWA-WEŁCZEWA
"BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKAMI CZTERECH IKON Z OKRESU ODRODZENIA BUŁGARSKIEGO"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 187 | Rok: 1977
MAŁGORZATSULIKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU "MADONNA Z DZIECIĄTKIEM" Z XVII W. Z ŁOMNICY"
Promotor: ZOFIA MEDEWCKA
Nr: 188 | Rok: 1977
ANTONI KAŁUŻNY
"KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ "EUROPA" ZE ZBIORÓW ZAMKU W BARANOWIE SANDOMIERSKIM"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 189 | Rok: 1976
JOLANTA GZIK
"KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY GIPSOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ KARTUSZ Z LWAMI Z FRONTONU KAMIENICY PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 39 W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 190 | Rok: 1977
KRYSTYNA GRODZICKA-GRUNTOWICZ
"KONSERWACJA IKONY ŚW. JERZY Z WOLI KORZENIECKIEJ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 191 | Rok: 1977
TOMASZ MAJEWSKI
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA LUDOWYCH MALOWIDEŁ NA SZKLE NA PODSTAWIE ZBIORÓW MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 192 | Rok: 1976
ANNA DORAK
"KONSERWACJA OBRAZU "SCENA PASTERSKA" PHILIPA PETERA ROSSA POCHODZĄCEGO Z GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 193 | Rok: 1977
ZDZISŁAW LELEK
"BADANIA EMALII ZŁOTNICZYCH OKRESU RENESANSU I BAROKU"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 194 | Rok: 1977
BARBARA LAMBOR
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 195 | Rok: 1977
DANUTA WIERTEK
"KONSERWACJA OBRAZU "PORTRET PODWÓJNY" JÓZEFA PESZKI /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 196 | Rok: 1977
MARTA KUCZA
"BADANIA TECHNOLOGICZNE I ROZPOZNANIE STANU ZACHOWANIA ORAZ PROPOZYCJE KONSERWACJI MALOWIDŁA PRZYPISYWANEGO TYCJANOWI Z DARU PROF. J. HOPLIŃSKIEGO DLA ASP W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 197 | Rok: 1977
KRZYSZTOF KAWIAK
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE "PEJZAŻ Z RUINAMI ANTYCZNYMI""
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 198 | Rok: 1978
MIECZYSŁAW STEC
"OPRACOWANIE METODY PRZENOSZENIA SGRAFFITA NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU RENESANSOWEGO SGRAFFITA Z DWORU W ZAGRODZIE WOJ. LEGNICKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 199 | Rok: 1978
LESŁAW NIZIŃSKI
"KONSERWACJA FRAGMENTU MARMUROWEGO NAGROBKA WESSELENY'EGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 200 | Rok: 1978
ANNA KOZAK
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA DEKORACJI SGRAFFITOWYCH Z TERENU POLSKI POŁUDNIOWEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH OBIEKTÓW"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 201 | Rok: 1978
STANISŁAW SUCH
"WPŁYW ZNISZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH NA DETAL RZEŹBIARSKI W RYNKU KRAKOWSKIM"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 202 | Rok: 1976
ANNA CICHOCKA
"IDENTYFIKACJA I KONSERWACJA ZESPOŁU MARMUROWYCH ELEMENTÓW STAROŻYTNYCH Z MUZEUM NARODOWEGO ODDZIAŁU CZARTORYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 203 | Rok: 1977
MARTA MROCZKOWSKA
"PRÓBA OPRACOWANIA METODY USUWANIA CIENKICH NAWARSTWIEŃ WAPIENNYCH I FARB KLEJOWYCH Z MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 204 | Rok: 1978
JERZY KOWALSKI
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM”"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 205 | Rok: 1978
JORDAN MLEKANOW
"KONSERWACJA PORTALU I PŁASKORZEŹB /Z 1846 ROKU/ NA POŁUDNIOWEJ ŚCIANIE ELEWACYJNEJ CERKWI POD WEZWANIEM ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA W STUDENA KOŁO PERNIK – BUŁGARIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 206 | Rok: 1977
ELŻBIETA SZYMAŃSKA
"KONSERWACJA XIV-WIECZNEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ ŚW. PIOTR I PAWŁEŁ Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W LEGNICY"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 207 | Rok: 1978
KRISTEW KRASYMIR 
"WPŁYW TEMPERATUR DODATNICH NA OBIEKTY WYKONANE TECHNIKĄ TEMPEROWĄ NA PODOBRAZIU DREWNIANYM"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI 
Nr: 208 | Rok: 1978
ADAM JANCZY
"KONSERWACJA I EKSPOZYCJA MUZEALNA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z KOŚCIOŁA ŚW. MARII MAGDALENY WE WROCŁAWIU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 210 | Rok: 1978
ROGER CARLI
"OPIS TECHNOLOGICZNYCH WŁASNOŚCI NIEKTÓRYCH ROMAŃSKICH I GOTYCKICH ZAPRAW WAPIENNYCH NA PODSTAWIE MIKROSKOPOWYCH BADAŃ PETROGRAFICZNYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW SLESIŃSKI
Nr: 211 | Rok: 1978
LUCYNA RUDEK
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA ŚREDNIOWIECZNYCH RYSUNKÓW I PISMA WYKONANYCH NA PERGAMINIE ORAZ METODY ICH IDENTYFIKACJI"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 212 | Rok: 1978
JAN MAZIARZ
"KONSERWACJA OBRAZU „NARODZINY JANA CHRZCICIELA” Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 213 | Rok: 1979
MARIA OSTROWSKA-PTAK
"ROZPOZNANIE NAWARSTWIEŃ XVII W. OBRAZU „ŚW. SEBASTIAN” Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 214 | Rok: 1979
STANISŁAW STAWOWIAK
"KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „ŚW. STANISŁAW Z PIOTROWINEM” Z SZYDŁOWCA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 215 | Rok: 1979
BARBARA CZAJKOWSKA
"HISTORIA RENOWACJI, KONSERWACJI I EKSPOZYCJA TRYPTYKU ŚW. MIKOŁAJA Z ZARZECZA ORAZ PRÓBA POTWIERDZENIA JEGO DATOWANIA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 216 | Rok: 1979
EWA GRYGLEWICZ-HANUSZ
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA LAKI EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O BADANIA CHEMICZNE I FIZYCZNE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 217 | Rok: 1979
LEONARDA WICZYŃSKA
"BADANIA NAD TECHNIKAMI I TECHNOLOGIĄ WSPÓŁCZESNYCH MALARZY KRAKOWSKICH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 218 | Rok: 1980
MARTA KASPAREK-KUC
"KONSERWACJA OBRAZU PORTRET KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO /PŁÓTNO/"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 219 | Rok: 1979
WIESŁAW PIECHÓWKA
"BADANIE AUTENTYCZNOŚCI MALOWIDŁA NA DESCE RZEKOMEGO AUTORSTWA DAWIDA TENIERSA WŁ. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 220 | Rok: 1979
STANISŁAW DZIUBA
"OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI ZESPOŁU KAMIENNYCH RZEŹB Z OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO ŚW. JANA W JAROSŁAWIU Z PRZYKŁADOWĄ KONSERWACJĄ FIGURY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO?"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 221 | Rok: 1979
GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
"PRZENOSZENIE METODĄ STRAPPO ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW IV WARSTWY MALARSKIEJ W ABSYDZIE KOŚCIOŁA ŚŚ. JANA I KATARZYNY W ŚWIERZAWIE WOJ. JELENIOGÓRSKIE ORAZ PRÓBA ODCZYTANIA JEJ IKONOGRAFII"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 222 | Rok: 1979
ZBIGNIEW GÓROWSKI
"KONSERWACJA I EKSPOZYCJA MUZEALNA ROKOKOWYCH SAŃ DREWNIANYCH RZEŹBIONYCH I POLICHROMOWANYCH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 223 | Rok: 1978
MARIA DZIUBA-LISOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „PORTRET ANNY ZE SCYPIONÓW SZANIAWSKIEJ STAROŚCINY MAŁOGOSKIEJ” PRZYPISYWANEGO JÓZEFOWI GRASSIEMU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 224 | Rok: 1979
AGNIESZKA CHOJKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „SCENA MYŚLIWSKA” PRZYPISYWANEGO TYCJANOWI – DARU PROF. JANA HOPLIŃSKIEGO ZE ZBIORÓW GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 225 | Rok: 1980
ADRIAN POLOCZEK
"KONSERWACJA KOPII PORTRETU JOANNY SEYMOUR WG. HANSA HOLBEINA MŁODSZEGO Z GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 226 | Rok: 1980
MARTA GOŁĄB
"BADANIE NAD WYKORZYSTANIEM TECHNIK FOTOGRAFICZNYCH /SREBROWYCH/ W MALARSTWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 227 | Rok: 1980
WOJCIECH FABIAŃSKI
"PRÓBA WYPRACOWANIA METOD BADAŃ DLA UZUPEŁNIEŃ ZAPRAW W MALARSTWIE SZTALUGOWYM NA PŁÓTNIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 228 | Rok: 1980
JACEK ROMAN KIEFERLING
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. KLARYSEK PRZY KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 229 | Rok: 1980
MAREK SAWICKI
"KONSERWACJA ORAZ ROZPOZNANIE TECHNIK I TECHNOLOGII DREWNAINYCH POSĄŻKÓW EGIPSKICH IZYDA I OZYRYS Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 230 | Rok: 1981
ANNA JESIONOWICZ
"BADANIA NAD IDENTYFIKACJĄ RZEŹB Z KOŚCI I PRÓBA ICH DATOWANIA"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 231 | Rok: 1980
ROMAN KUCZMA
"KONSERWACJA STAROEGIPSKICH POLICHROMOWANYCH FIGUREK KAMIENNYCH – POSĄŻKA SIEDZĄCEGO MĘŻCZYZNY 2400 - 2200 R. P.N.E. I SZEŚCIU RZEŹB FALLICZNYCH 2000 - II W. N.E."
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 232 | Rok: 1980
LECH CHWILCZYŃSKI
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ BOLESŁAWA III KSIĘCIA LEGNICKO-BRZESKIEGO Z KLASZTORU POCYSTERSKIEGO W LUBIĄŻU"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 233 | Rok: 1980
EWA CZUBA-PAWELEC
"KONSERWACJA OBRAZÓW „POGRZEB BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA” I „HERB PORAJ” Z PRÓBĄ OKREŚLENIA ICH POCHODZENIA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 234 | Rok: 1980
MIECZYSŁAW MAJEWSKI
"KONSERWACJA TERAKOTOWEGO POLICHROMOWANEGO SARKOFAGU ETRUSKIEGO Z OK. II W. P.N.E. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO ODDZIAŁ CZARTORYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 235 | Rok: 1980
JANUSZ WANICKI
"KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS VIR DOLORUM” Z 1398 R. Z OŁTARZA ZŁOTNIKÓW WROCŁAWSKICH KOŚCIOŁA M. M. WE WROCŁAWIU"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 236 | Rok: 1978
MARIA GEMBALA
"KONSERWACJA TECHNICZNO-ZACHOWAWCZA KARTONAŻU MUMII EGIPSKIEJ Z OKRESU PTOLEMEJSKIEGO ORAZ JEGO EKSPOZYCJA MUZEALNA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 237 | Rok: 1979
ANDRZEJ GUZIK
"KONSTRUKCJE PRZEKŁADKOWE Z RDZENIEM Z TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO PODŁOŻA RUCHOME DLA PRZENOSZONYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH (CZ. I) OPRACOWANIE TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „CHRYSTUS KRÓL”(?) Z KOŚCIOŁA ZE STARKOWA (CZ. II)"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 238 | Rok: 1978
AGNIESZKA POLAŃSKA-SZCZĘK
"KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA IKONOSTASÓW KARPACKICH Z XVII XVIII WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 239 | Rok: 1980
ANETA POLAKOVA
"BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ MALOWIDEŁ OLEJNYCH DAT. 1900-1914 W POLSCE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 240 | Rok: 1979
BARBARA KUCZEWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „ZWIASTOWANIE” JANA KOPECHAŃSKIEGO Z 1618 ROKU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 241 | Rok: 1981
MIROSŁAW KUJAWA
"KONSERWACJA GOTYCKIEGO KAMIENNEGO POLICHROMOWANEGO TYMPANONU Z KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W GŁOGOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 242 | Rok: 1980
MARIA AUGUSTIAŃSKA- SOKÓŁ
"KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (PIEKARSKA) Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARKA W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 243 | Rok: 1980
MIROSŁAWA SOLSKA
"KONSERWACJA I CZĘŚCIOWA REKONSTRUKCJA OBRAZU „PORTRET NIEZNANEGO MĘŻCZYZNY W KRYZIE” Z WYPOSAŻENIA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 244 | Rok: 1980
GRAŻYNA WOJTCZUK-KORDACZNY
"KONSERWACJA TRZECH PÓŹNOGOTYCKICH KAMIENNYCH KARTUSZY POLICHROMOWANYCH Z COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 245 | Rok: 1980
TERESA PIENIĄŻEK
"KONSERWACJA DWÓCH KOPTYJSKICH OBIEKTÓW KAMIENNYCH Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 246 | Rok: 1980
WOJCIECH KOZAK
"BADANIA NAD KONSTRUKCJAMI PARKIETÓW STOSOWANYCH W KONSERWACJI MALARSTWA SZTALUGOWEGO"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 247 | Rok: 1980
BARBARA JASKOWSKA
"KONSERWACJA I PRÓBA DATOWANIA OBRAZU „ZWYCIĘSTWO POD WARKĄ”(?) NIEZNANEGO AUTORA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 248 | Rok: 1980
WOJCIECH WDOWSKI
"ZNISZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH SPOWODOWANE PRZEZ MIKROORGANIZMY W TRANSFERACH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 249 | Rok: 1981
ANTONI STOMPÓR
"MALOWIDŁO ŚCIENNE „UKRZYŻOWANIE” Z I ĆW. XV W. Z KAPLICY ŚW. ANDRZEJA W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE – PRÓBA ODCZYTANIA TREŚCI, STANU ZACHOWANIA I ROZPOCZĘCIA KONSERWACJI MALOWIDŁA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 250 | Rok: 1981
PETKOV STANIMIR
"PRÓBA OKREŚLENIA TECHNOLOGII I TECHNIKI TREWNEŃSKIEJ SZKOŁY MALOWANIA IKON XVIII I XIX W."
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 251 | Rok: 1981
KRYSTYNA KAPCIA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA Z XVI WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM I JABŁKIEM” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z XX WIEKU Z KOŚCIOŁA P.W. BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE "
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 252 | Rok: 1981
WANDA CZYRAK
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA MALOWANIA TUSZEM NA JEDWABIU W SZTUCE CHIN"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 253 | Rok: 1981
MAREK ŚLESIŃSKI
"SPOSOBY FAŁSZOWANIA DZIEŁ SZTUKI Z METALU I METODY ICH IDENTYFIKACJI"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 254 | Rok: 1981
GRAŻYNA RADAŁOWICZ-HERROU
"BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I TECHNIKĄ BATIKU W POLSCE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 255 | Rok: 1981
RYSZARD KRÓL
"PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ KAMIENNYCH ELEMENTÓW RZEŹBIARSKICH NA WYBRANYCH BUDYNKACH NR 15, 17, 18, 21 I 22 UL. KANONICZEJ W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 256 | Rok: 1981
ANNA WĄTORSKA
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA ORAZ PRÓBA DATOWANIA WITRAŻU ZATYTUŁOWANEGO „MARIA Z DZIECIĄTKIEM” WYKONANEGO WG. GRAFIKI DÜRERA"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 257 | Rok: 1981
EWA CEMPLA-DZIADOŃ
"KONSERWACJA OBRAZU DWUSTRONNIE MALOWANEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM Z PRZEDSTAWIENIEM „ŚW. ANNY SAMOTRZEĆ” I „ŚW. NORBERTA” W MALOWANYM OBRAMIENIU MEDALIONÓW Z WIZERUNKAMI ŚW. I CZTEREMA SCENAMI ZWIĄZANYMI Z LEGENDĄ JEGO ŻYCIA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 258 | Rok: 1981
KATARZYNA MAGRYSIEWICZ-KOŁODZIEJCZYK
"BADANIA NAD METODAMI I ŚRODKAMI DO ODCZYSZCZANIA PRZEDMIOTÓW SREBRNYCH I POSREBRZANYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 259 | Rok: 1982
ANTONI GUZIK
"TECHNIKA, TECHNOLOGIA I METODY KONSERWACJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA BLASZE MIEDZIANEJ I MOSIĘŻNEJ"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 260 | Rok: 1982
DOROTA POCHOPIEŃ
"KONSERWACJA PORTRETU WŁADYSŁAWA TARNOWSKIEGO Z 1806 ROKU PĘDZLA PIETRO BENVENUTI (?)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 261 | Rok: 1982
ALEKSANDRA STANISZ
"TECHNOLOGIA I IDENTYFIKACJA MALOWIDEŁ NA PORCELANIE MANUFAKTURY KORZECKIEJ"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 262 | Rok: 1982
HALINA BASTER
"KONSERWACJA KAMIENNEGO NAGROBKA DOMICELLI FREDROWEJ – 2. POŁ. XIX W. Z CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 263 | Rok: 1982
MARIAN PACIOREK
"PRÓBA ZASTOSOWANIA RENTGENOWSKIEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DO BADANIA ROZMIESZCZENIA I UDZIAŁU TWORZYWA W DREWNIE LIPOWYM IMPREGNOWANYM PRÓŻNIOWO WYBRANYMI TWORZYWAMI TERMOPLASTYCZNYMI"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO ADIUNKTA
Nr: 264 | Rok: 1982
BOŻENA KLYSZCZ
"KONSERWACJA I EKSPOZYCJA ZACHOWANEGO FRAGMENTU EPITAFIUM Z ALABASTROWYMI FIGURKAMI Z 4. ĆWIERCI XVI WIEKU Z KAPLICY BRACKIEJ KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA W NYSIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 265 | Rok: 1982
ANNA JONIAK
"KONSERWACJA, OKREŚLENIE TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIE POCHODZENIA IKONY „ŚW. BAZYLI” Z MUZEUM ZAMKU W ŁAŃCUCIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 266 | Rok: 1982
HANNA PIEPRZYK
"KONSERWACJA OBRAZU ŚW. DYDAK I SCENY Z JAEGO ŻYCIA Z 2. POŁ. XVIII W. Z KLASZTORU REFORMATÓW FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 267 | Rok: 1982
CZESŁAWA ZAMORSKA
"KONSERWACJA, OKREŚLENIE TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIE POCHODZENIA MALOWIDŁA „MATKA BOSKA RÓŻAŃCOWA ZE ŚW. DOMINIKIEM I ŚW. KATARZYNĄ ZE SIENY” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZ. SZOŁAYSKICH"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 268 | Rok: 1983
IRENEUSZ PŁUSKA
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA BAROKOWEGO KAMIENNEGO OGRODZENIA Z FIGURAMI DWUNASTU APOSTOŁÓW SPRZED KOŚCIOŁA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KRAKOWIE  "
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO ADIUNKTA
Nr: 269 | Rok: 1980
ALEKSANDER MITKA
"OCENA METODY ODWRACALNEGO DUBLOWANIA OBRAZÓW NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PRZY UŻYCIU KLEJU PLEXTOL D 360 FIRMY RÖHM NRF"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO ADIUNKTA
Nr: 270 | Rok: 1983
STANISŁAW STAWICKI
"PAPIRUSY TEBAŃSKIE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W ZAKRESIE TECHNOLOGII I TECHNIK DZIEŁ SZTUKI ORAZ ICH PRZYDATNOŚCI DLA KONSERWACJI ZABYTKÓW"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNA NA STANOWISKO DOCENTA
Nr: 271 | Rok: 1980
ANNA PAWLAK
"TECHNIKI I TECHNOLOGIE WACHLARZY"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 272 | Rok: 1983
WIESŁAWA STEFAŃSKA
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA PARAPETU STAREGO CHÓRU MUZYCZNEGO W KOŚCIELE PARAFIALNYM ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W MIERONICACH WODZISŁAWSKICH WOJ. KIELECKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 273 | Rok: 1983
MARIA LELEK
"PRZENIESIENIE FRAGMENTU XIX WIECZNEJ POLICHROMII ORAZ ANALIZA PRZYDATNOŚCI NOŚNIKÓW LICOWANIA STOSOWANYCH W PROCESIE PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 274 | Rok: 1983
ISABELLE CZYŻEWSKI
"ZASADY I METODY UZUPEŁNIANIA KOLORYSTYCZNEGO MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH Z KRYTYCZNYM OMÓWIENIEM NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH NA PODOBRAZIU DREWNIANYM, ZE ZBIORÓW MUZEALNYCH I KOŚCIELNYCH W POLSCE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 275 | Rok: 1983
PIOTR OGRODNIK
"KONSERWACJA RZEŹBY W KOŚCI I JEJ ZAGADNIENIA TECHNICZNE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 276 | Rok: 1983
ANDRZEJ KOMODZIŃSKI
"KONSERWACJA RENESANSOWEGO NAGROBKA ELŻBIETY Z KRZYCKA ZEBRZYDOWSKIEJ"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 277 | Rok: 1983
ANDZRZEJ KRÓL
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIAEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 278 | Rok: 1983
ANNA KOSZARSKA
"KONSERWACJA I PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA OBRAZU „PEJZAŻ MORSKI” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 279 | Rok: 1983
JAN WIŁKOJĆ
"KONSERWAJA MALOWIDŁA „SĄD OSTATECZNY” Z KOŚCIOŁA W STARKOWIE Z PROJEKTEM OPTYMALNEGO MONTAŻU I ZAWIESZENIA TRANSFERÓW"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 280 | Rok: 1983
BARBARA ELŻBIETA KOWALCZYK
"KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ CHRZCIELNICY KAMIENNEJ Z 1607 R. Z KUROWA WIELKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z POLICHROMIĄ KAMIENNYCH RENESANSOWYCH ZABYTKÓW ŚLĄSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 281 | Rok: 1983
HAMID MUKHTAR HYDER
"KONSERWACJA ZDJĘTEGO ZE ŚCIANY FRAGMENTU SCENY „SĄD OSTATECZNY” ZE STARKOWA WRAZ Z PRÓBĄ SKLEJENIA ROZWARSTWIONEGO MALOWIDŁA"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 282 | Rok: 1983
MAGDALENA JAWORSKA-MAREK
"KONSERWACJA OBRAZU „WENUS Z AMOREM” Z 1. ĆWIERCI XVII W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 283 | Rok: 1983
JAROSŁAW SZPAKOWICZ
"KONSERWACJA OBRAZU „ŚW. WACŁAW” Z MUZEUM W CIESZYNIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 284 | Rok: 1983
MARIA STOMPÓR
"PROJEKT REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY PRZESTRZENNEJ EGIPSKIEJ MASKI MUMIOWEJ – MĘSKI PORTRET FAJUMSKI II-III W. N. E. Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE. NR INW. 1703/A TECHNIKA I TECHNOLOGIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM KONSERWACJI I EKSPOZYCJI"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 285 | Rok: 1983
JÓZEFA CZACHOR
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE „PORTRET KS. WOJCIECHA BOROWIUSZA” Z 1646 R. ZE SCENĄ Z JEGO ŻYCIA Z 1735 R. Z KOŚCIOŁA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W CHOLASIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 286 | Rok: 1983
MAŁGORZATA FORECKA-KOBIELA
"KONSERWACJA OBRAZU NA PODŁOŻU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. NAWIEDZENIA N.M. PANNY /WIZYTEK/ W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 287 | Rok: 1983
JÓZEF KUCABA
"ROZWARSTWIENIE XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO „OSTATNIA WIECZERZA” Z MALOWANEJ TEMPERĄ IKONY Z I. POŁ. XVI WIEKU „ŚW. PARASKEWIA TYRNOWSKA” Z MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 288 | Rok: 1983
MAGDALENA KONIOR
"KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PODŁOŻU PLÓCIENNYM PT. „PORTRET ATONII SKRBENSKIEJ”"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 289 | Rok: 1983
BEATA NOWAK
"PROBLEMY TECHNOLOGII I KONSERWACJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA TEKTURZE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 290 | Rok: 1984
KATARZYNA SEMKOWICZ-SZKLARCZYK
"KONSERWACJA ORAZ PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIA POCHODZENIA IKONY „ŚW. MIKOŁAJ” WŁASNOŚĆ MUZEUM ZAMEK W ŁAŃCUCIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 291 | Rok: 1984
MAREK HAPEK
"KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z I. POŁ. XVIII WIEKU NA SKLEPIENIU PRZEDSIONKA SYNAGOGI W PIŃCZOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 292 | Rok: 1984
ADAM MOSKAŁA
"KONSERWACJA XVII W. MARMUROWEGO EPITAFIUM ADAMA NEGOWICZA Z PACZÓŁTOWIC"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 293 | Rok: 1984
SŁAWOMIR STĘPIEŃ
"KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA ORAZ USTALENIE POCHODZENIA OBRAZU „CHRYSTUS SALVATOR MUNDI EMANUELL” Z KLASZTORU DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 294 | Rok: 1984
BARBARA WOŹNIAK-SOŁTYSKA
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z MIEJSCOWOŚCI PUSTYNIA KOŁO DĘBICY"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 295 | Rok: 1984
ANNA JASIENIAK
"KONSERWACJA OBRAZU, CHORĄGWI KOŚCIELNEJ Z 1743 ROKU ZE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, DWUSTRONNIE MALOWANEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ TRONUJĄCEJ” NA AWERSIE I „ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY” NA REWERSIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 296 | Rok: 1984
BARBARA BIESZCZAD
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. BERNARDYNEK W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 297 | Rok: 1984
WIESŁAW FRONCZYK
"BADANIA NAD TECHNIKĄ I TECHNOLOGIĄ MALARSKĄ WNĘTRZA KOŚCIOŁA BAROKOWEGO NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA OO. PIJARÓW W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 298 | Rok: 1985
JOLANTA PABIŚ
"KONSERWACJA ESTETYCZNA I TECHNICZNA IKONY „SOBÓR ARCHANIOŁA MICHAŁA” Z PRZEŁOMU XVII-XVIII WIEKU, POCHODZĄCEJ Z TARNAWKI K. ŁAŃCUTA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 299 | Rok: 1985
DONAT GRZECHOWIAK
"KONSERWACJA POSĄGU MARMUROWEGO „AFRODYTA TYPU PUDICA” Z 2. POŁ. II W. N.E. WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 300 | Rok: 1984
MARIA MARZEC
"KONSERWACJA RZEŹBY FIGURALNEJ ARCHITEKTONICZNEJ NIEZNANEGO POCHODZENIA Z OKOŁO 1603 R. PRZEDSTAWIAJĄCEJ RYCERZA, WŁASNOŚĆ MUZEUM W LEGNICY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 301 | Rok: 1985
JERZY CZAJOR
"KONSERWACJA DWÓCH KWATER SKRZYDEŁ: „SPALENIE KOŁA TORTUR PRZEZ PIORUN” I „CUDOWNE PRZENIESIENIE ZWŁOK NA GÓRĘ SYNAJ PRZEZ ANIOŁY” Z XV W. Z MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA 
Nr: 302 | Rok: 1983
ANDRZEJ STRACH
"KONSERWACJA KAMIENNEGO GŁÓWNEGO PORTALU DOMU MIKOŁAJOWSKIEGO W TARNOWIE Z 1524 R."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 303 | Rok: 1984
AGNIESZKA KAMSKA
"ZAGADNIENIA KOROZJI KAMIENI I METALI ORAZ TWORZYW ŁĄCZĄCYCH (W ATMOSFERZE MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEJ) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STYKU TYCH MATERIAŁÓW"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 304 | Rok: 1985
ALEKSANDER PIOTROWSKI
"KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW „ŚW. ANTONI PADEWSKI” Z 1795 R. I „APOTEOZA ŚW. PIOTRA” Z 1804 R. ORAZ STANOWIĄCEJ ICH OBRAMIENIE Z XIX I XX W. ŚRODKOWEJ CZĘŚCI NIEISTNIEJĄCEGO OBECNIE OŁTARZA Z I POŁ. XVII W. Z KLASZTORU KLARYSEK W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 305 | Rok: 1985
BARBARA PTAK
"KONSERWACJA IKONY „MATKA BOSKA RZYMSKA – ŁOPIEŃSKA” Z CHYRZYNKI"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 306 | Rok: 1984
DOROTA WĄCHALSKA
"KONSERWACJA PRAWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z ZADROŻA Z PRZEDSTAWIENIAMI NA AWERSIE „ŚW. BARBARY”, REWERSIE „ŚW. ELŻBIETY” Z ROZPOZNANIEM TECHNOLOGICZNYM OBU SKRZYDEŁ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 307 | Rok: 1986
BEATA LIZAK
"KONSERWACJA CHORĄGWI CERKIEWNEJ Z DWUSTRONNIE MALOWANYM OBRAZEM: AWERS „CHRYSTUS PANTOKRATOR”, REWERS „CHRYSTUS ARCHIREJ” Z IZB, XIX W., WŁASNOŚĆ MUZEUM W NOWYM SĄCZU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 308 | Rok: 1986
DANUTA PRZĄDA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIATKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 309 | Rok: 1986
KRZYSZTOF SYREK
"KONSERWACJA KARTONAŻU MUMII EGIPSKIEJ Z OK. 800 R. P.N.E., WŁASNOŚĆ MUZEUM W RACIBORZU"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 310 | Rok: 1984
FEDOROWICZ
"ZNALEZIENIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO XIX W. DEKORACJI MALARSKIEJ Z UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE (I P. POMIESZCZENIE FRONTOWE)"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 311 | Rok: 1975
PIOTR BIAŁKO
"KONSERWACJA CYKLU MALOWIDEŁ ZOFII STRYJEŃSKIEJ PT. „BOŻKI SŁOWIAŃSKIE” W HALLU I P. BUDYNKU PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 312 | Rok: 1984
KRYSTYNA ŚLIWIŃSKA
"KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA ORAZ USTALENIA POCHODZENIA IKONY „ŚW. MIKOŁAJ” Z MUZEUM DIECEZJALNEGO W TARNOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 313 | Rok: 1985
JOANNA DYBA
"KONSERWACJA OBRAZU NA DESCE „SCENA MITOLOGICZNA – OFIARA CERES” ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 314 | Rok: 1985
KINGA KUZEMCZAK
"KONSERWACJA OBRAZU NA PŁÓTNIE Z 2. POŁ. XVIII W. „PORTRET MIKOŁAJA KOŚCIAŁKOWSKIEGO” Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 315 | Rok: 1986
MAGDALENA CZERNECKA
"MALARSKA DEKORACJA FOLII METALOWYCH NA OBRAZACH CECHOWYCH MAŁOPOLSKI"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 316 | Rok: 1986
ALEKSANDRA ŚWIĘCH
"KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY ST. WYSPIAŃSKIEGO „MACIERZYŃSTWO” (1902 R.) WYKONANEJ W PLASTELINIE, ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 317 | Rok: 1986
MAŁGORZATA SZANDAR- WRÓBLEWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE Z 1. POŁ. XIX W. „PORTRET GIRTLERA – ARCYKSIĄŻĘCEGO ZARZĄDCY HUTY W USTRONIU”, Z MUZEUM W CIESZYNIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 318 | Rok: 1986
EWA BUSZEK-ŁABA
"„ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z DZIERĄŻNI"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 319 | Rok: 1986
BOŻENA MUCHA-SOWIŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM W OTOKU Z KWIATÓW” Z 1. POŁ. XVII WIEKU Z CZERNEJ"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 320 | Rok: 1986
GABRIELA SOCHA
"KONSERWACJA OBRAZU „UKRZYŻOWANIE” Z KONKATEDRY KOLEGIATY POD WEZWANIEM N.M.P. W KOŁOBRZEGU"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 321 | Rok: 1986
DANUTA MAZUR
"KONSERWACJA OBRAZU „PORTRET JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO” Z POŁOWY XVII W. W MALARSKIM OBRAMIENIU Z 2. POŁOWY XIX W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 322 | Rok: 1986
GRZEGORZ KOSTECKI
"KONSERWACJA OBRAZU „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I SZCZYGIEŁKIEM” AUTORSTWA FRANCESCA D’ANTONIO ZACCHI’EGO DATOWANEGO NA LATA 1430-40(?)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 323 | Rok: 1986
PAWEŁ DZIURAWIEC
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. BARBARA” Z ROPCZYC"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 324 | Rok: 1986
MARTA LEMPART
"KONSERWACJA FERETRONU Z WIELGICH – 1690 ROK, AWERS – „OFIAROWANIE PRZEZ MATKĘ BOSKĄ SZKAPLERZA ŚW. SZYMONOWI STOCK, REWERS – „EKSTAZA ŚW. TERESY I ŚW. JÓZEF”, Z ODDZIELE-NIEM Z OBYDWU JEGO STRON PRZEMAL. Z PRZEŁ. XIX/XX WIEK, AWERS – „ŚW. IZYDOR ORACZ”, R"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 325 | Rok: 1987
MAREK KAWCZYŃSKI
"HISTORIA TECHNIK I TECHNOLOGII ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI MALOWIDEŁ NA SZKLE"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 326 | Rok: 1987
HALINA KOZIANA-BIAŁKO
"KONSERWACJA OBRAZU PRZEDSTAWIAJĄCEGO DZIECI Z INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI Z 1. POŁ. XVII W. – SZKOŁA WŁOSKA"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 327 | Rok: 1987
SABINA SZKODLARSKA
"KONSERWACJA XIX WIECZNEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ” Z MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 328 | Rok: 1986
REGINA KLINCEWICZ-KRUPIŃSKA
"KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ Z ROKU 1669 „CHRYSTUS FRASOBLIWY” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. IDZIEGO W GIEBUŁTOWIE "
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 329 | Rok: 1987
KRYSTYN KOZIEŁ
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. AGNIESZKA” OKOŁO 1520 R. Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W POZNANIU"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 330 | Rok: 1987
JÓZEF ŻOŁYNIAK
"ROZDZIELENIE I PRZENIESIENIE NA NOWE PODŁOŻE DWÓCH BAROKOWYCH MALOWIDEŁ - TYNIEC, KRUŻGANEK KLASZTORU OO. BENEDYKTYNÓW"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 331 | Rok: 1987
TADEUSZ SOKAL
"KONSERWACJA RENESANSOWEGO PORTALU Z 1567 ROKU POCHODZĄCEGO Z DWORU W ZAGRODNIE K. CHOJNOWA"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 332 | Rok: 1987
BEATA GARGAS
"KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA TRÓJCA” Z 1. POŁ. XVII W. Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO W KOZŁÓWKU, WOJ. RZESZOWSKIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 333 | Rok: 1987
RYSZARD ANTONI WÓJCIK
"OKREŚLENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NEGATYWÓW FOTOGRAFICZNYCH ZE ZBIORU MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ORAZ KONSERWACJA NEGATYWÓW ŻELATYNOWYCH NA PODŁOŻU SZKLANYM"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 334 | Rok: 1987
KRZYSZTOF GARGAS
"KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „APOTEOZA KRZYŻA ŚWIĘTEGO” Z POŁ. XVIII WIEKU Z TYCZYNA WOJ. RZESZOWSKIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 335 | Rok: 1987
NATALIA GRZECHOWIAK
"ROZPOZNANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII ORAZ CZĘŚCIOWA KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ŚW. BARBARA” OK. 1575-1600(?)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 336 | Rok: 1987
MALWINA KOTLIŃSKA
"PORTRET „KSIĄŻE JÓZEF PONIATOWSKI W MŁODYM WIEKU” PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA M. BACCIARELLEMU NA PODSTAWIE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH, ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I CZĘŚCIOWO PRZEPROWADZONEJ KONSERWACJI"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 337 | Rok: 1987
ANNA GROCHOWSKA
"WARSZTAT I TECHNOLOGIA TWÓRCZOŚCI OLGI BOZNAŃSKIEJ ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI JEJ OBRAZÓW NA PRZYKŁADZIE „PORTRETU KOBIECEGO”"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 338 | Rok: 1987
STANISŁAW PRZEMYSŁAW ĆWIERTNIA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z PIERWSZEJ ĆWIERCI XV W. MUZEUM NARODOWE WROCŁAW"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 339 | Rok: 1987
DANUTA MAJEWSKA
"PRÓBY NAD PRZYSTOSOWANIEM WYBRANYCH SPOIW OPARTYCH NA WSPÓŁCZESNYCH KLEJACH SYNTETYCZNYCH DO TECHNIK POZŁOTNICZYCH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 340 | Rok: 1987
MONIKA BOGDANOWSKA
"KONSERWACJA KAMIENNYCH RZEŹB „MADONNY TRONUJĄCEJ Z DZIECIĄTKIEM” (POCZ. XIV W.), BALDACHIMU (XIV W.) I WSPORNIKA (XV W.), POCHODZĄCYCH Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W STAROMIEŚCIU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 341 | Rok: 1988
ANDRZEJ RACZKOWSKI
"PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI MALARSKIEJ „MAŁYCH MISTRZÓW NIDERLANDZKICH” W OPARCIU O BADANIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z WYKONANIEM KOPII OBRAZU „KUSZENIE ŚW. ANTONIEGO” Z KRĘGU DAWIDA TENIERSA MŁODSZEGO"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 342 | Rok: 1988
JAROSŁAW WÓJCIK
"DZIEWIĘTNASTOWIECZNE RAMY DO MALOWIDEŁ"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 343 | Rok: 1987
ŁUKASZ STAWOWIAK
"KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS WSKAZUJĄCY NA RANĘ W BOKU” Z 2. POŁ. XVII W. Z CHOCZNI"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 344 | Rok: 1986
MAREK SOBOL
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA DEKORACJI MALARSKICH SIENI I KLATEK SCHODOWYCH KAMIENIC KRAKOWSKICH Z KOŃCA XIX W. ORAZ KONSERWACJA JEDNEJ Z NICH"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 345 | Rok: 1986
ADAM JASIEWICZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. DOROTA” Z WITKOWIC"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 346 | Rok: 1988
JOANNA JASIEWICZ
"KONSERWACJA OBRAZU „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z TYLICZA"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 347 | Rok: 1988
BOŻENA ŻBIKOWSKA
"PRZYWRÓCENIE POZYTYWOWEJ POSTACI MALOWIDŁU ZDJĘTEMU W NEGATYWIE NA ODWROCIU PŁATA NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA SUPRAPORTY Z KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 6 W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 348 | Rok: 1988
STANISŁAW KŁOSOWSKI
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM Z KOŃCA XV W. Z MUZEUM UNIWERSYTECKIEGO KUL W LUBLINIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 349 | Rok: 1988
JEZRY HUDZIK
"KONSERWACJA OBRAZU „UKRZYŻOWANIE” NA PODOBRAZIU WYKONANYM W TECHNICE SCAGLIOLA I JEGO RAMY Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. PRÓBA OKREŚLENIA CZASU I MIEJSCA POWSTANIA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 350 | Rok: 1988
ZBIGNIEW DUDEK
"OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI II WARSTWY MALARSKIEJ Z PÓŁNOCNEJ ŚCIANY PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. JANA I KATARZYNY W ŚWIERZAWIE WRAZ Z PROPOZYCJĄ JEJ EKSPOZYCJI"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 351 | Rok: 1983
URSZULA CHOJKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS UWIĘZIONY” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA W PRUDNIKU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 352 | Rok: 1985
ALICJA BEATA KRUK
"KONSERWACJA MALOWIDŁA OLEJNEGO „MATKA BOSKA POCIESZENIA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. KLEMENSA W ZAKRZEWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 353 | Rok: 1989
BEATA KUDUK
"KONSERWACJA ZACHOWANEGO CZĘŚCIOWO PRAWEGO SKRZYDŁA NIEZNANEGO TRYPTYKU Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ERHARDA NA AWERSIE ORAZ ŚW. KLARY NA REWERSIE DATOWANYM NA POŁ. XV W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 354 | Rok: 1989
ZBIGNIEW POLAK
"OSIEMNASTOWIECZNY OBRAZ „ŚW. JERZY” PRZYKŁAD MALOWIDA OLEJNEGO NA „ZŁOCONEJ SKÓRZE” – OCENA STANU ZACHOWANIA, BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ I KONSERWACJĄ"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 355 | Rok: 1989
AGATA WOŹNIAK-NIEMKIEWICZ
"KONSERWACJA OBRAZU „NAUCZANIE MARII PRZEZ ŚW. ANNĘ” ZE SZKOŁY WŁOSKIEJ XVIII W.(?)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 356 | Rok: 1989
MAŁGORZATA SŁOWIK
"ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO POCHODZĄCEGO Z PIERWSZEJ CZĘŚCI XIX WIEKU. KRAKÓW, KAMIENICA PRZY UL. MIKOŁAJSKIEJ 26"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 357 | Rok: 1989
AGNIESZKA DRWAL-DZIURAWIEC
"BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA DWÓCH PORTRETÓW FAJUMSKICH (EGIPT) III W. N.E. Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZBIORY CZARTORYSKICH ORAZ ZAGADNIENIA TEGO TYPU NA TLE HISTORYCZNYM"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 358 | Rok: 1989
ALEKSANDER ANTOSIEWICZ
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KOŚCIELE ŚW. LEONARDA W LIPNICY MUROWANEJ"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 359 | Rok: 1989
BOGUSŁAW KRÓWKA
"KONSERWACJA MARMUROWEJ RZEŹBY RYCERZA POCHODZĄCEJ Z KLASZTORU POBENEDYKTYŃSKIEGO NA ŚW. KRZYŻU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 360 | Rok: 1989
EWA GLIWA
"ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW POROWATYCH JAKO WARSTWY INTERWENCYJNEJ W TRANSFERACH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 361 | Rok: 1989
WOJCIECH KURDZIEL
"KONSERWACJA MARMUROWEGO POSĄGU MŁODEGO MĘŻCZYZNY Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO Z DOŁĄCZONĄ GŁOWĄ GRECKĄ Z IV W. P.N.E. WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 362 | Rok: 1989
MONIKA TARNOWSKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ŚW. ANDRZEJ APOSTOŁ” I POŁ. XVII W. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA WE WROCIMOWICACH"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 363 | Rok: 1989
JÓZEF STEC
"PRZYWRÓCENIE PIERWOTNEGO KSZTAŁTU POWIERZCHNI MALOWIDŁA ZDJĘTEGO ZE SKLEPIENIA KRUŻGANKA KLASZTORU OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 364 | Rok: 1989
IWONA PETRI-BEAUPRÉ
"KONSERWACJA OBRAZU „WIDOK WENECJI” Z OK. POŁ. XIX W. Z MUZEUM NAODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 365 | Rok: 1989
ANDRZEJ MACIEJ TEKIELAK
"KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 366 | Rok: 1989
KATARZYNA PIERZCHALSKA
"BADANIE DEKORACJI DREWNIANEGO WYSTROJU WNĘTRZA W NAWIE KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE (WOJ. JELENIOGÓRSKIE) ORAZ KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 367 | Rok: 1989
AGATA MAMOŃ
"BADANIE DEKORACJI DREWNIANEGO WYSTROJU WNĘTRZA W NAWIE KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE (WOJ. JELENIOGÓRSKIE) ORAZ KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 368 | Rok: 1989
AGATA SKOWROŃSKA (NOWAK)
"KONSERWACJA XV-WIECZNEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOCINY (WOJ. KIELECKIE)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 369 | Rok: 1989
PIOTR KONCZAREK
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWANIA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM”, SZKOŁA WŁOSKA XVI W. ORAZ PRÓBA WYKONANIA KOPII Z REKONSTRUKCJĄ NIEZACHOWANYCH PARTII MALOWIDŁA"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 370 | Rok: 1990
WOJCIECH KWIATEK
"KONSERWACJA KAMIENNEJ PŁYTY NAGROBNEJ Z XVI W. PRZEDSTAWIAJĄCEJ POSTAĆ NIEZNANEGO RYCERZA, POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA ŚW. JANA I ŚW. KATARZYNY W ŚWIERZAWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 371 | Rok: 1989
MAREK WAWRZKIEWICZ
"KONSERWACJA GIPSOWEJ MASKI POŚMIERTNEJ FRYDERYKA CHOPINA Z 1849 R."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 372 | Rok: 1990
JAN SZCZUREK
"KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W STOPNICY"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 373 | Rok: 1990
MARIA TRZUPEK
"KONSERWACJA FRAGMENTÓW CZTERECH TABLIC Z PISMEM KLINOWYM WYKONANYCH Z ALABASTRU I WYPALONEJ GLINY, POCHODZĄCYCH Z MEZOPOTAMII Z OKRESU NOWOASYRYJSKIEGO (OK. 1000-625 P.N.E.)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 374 | Rok: 1990
ELŻBIETA WYSZYŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „CHRYSTUS W OGROJCU” SYGNOWANEGO P.S. I DATOWANEGO 1579 R. Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 375 | Rok: 1990
HANKA ŁÓJ
"BADANIA, ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W ŻELAZNEJ K. OPOLA"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 376 | Rok: 1990
MONIKA KUBICZ
"BADANIA, ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA W ŻELAZNEJ K. OPOLA"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 377 | Rok: 1990
GRAZYNA GŁAZ
"KONSERWACJA XV-WIECZNEGO OBRAZU „MISERICORDIA DOMINI” Z LUBLINA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 378 | Rok: 1990
ARTUR GODLEWSKI
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŃCA XIV W. Z MUZEUM DIECEZJALNEGO KATOWICACH"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 379 | Rok: 1990
MONIKA TOMASZEWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „POKŁON TRZECH KRÓLI” (WERSJA Z POCHODNIAMI) II POŁOWA XVII W. Z KLASZTORU OO. KARMELITÓW NA PIASKU W KRAKOWIE. PRÓBA USTALENIA PROWENIENCJI"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 380 | Rok: 1991
HANNA STACHOWIAK-GODLEWSKA
"KONSERWACJA DWUSTRONNIE MALOWANEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM Z II POŁ. XVIII WIEKU („ŚWIĘTA BARBARA”, „PORTRET NIEZNANEGO SZLACHCICA”)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 381 | Rok: 1991
JÓZEF MITKA
"PROPOZYCJA NOWEJ METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO O NIERÓWNEJ POWIERZCHNI TYNKU (ZBROJONE LICOWANIE, WTÓRNY NEGATYW)"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 382 | Rok: 1991
GINA NOWOCIEŃ
"KONSERWACJA DWUKWATEROWEGO LEWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA CMENTARNEGO PW. ŚW. ANNY W CZCHOWIE Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. WOJCIECHA I ŚW. JANA EWANGELISTY NA AWERSIE, ŚW. BARBARY I ŚW. DOROTY NA REWERSIE, PRAWDOPODOBNIE AUTORST"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 383 | Rok: 1991
KRZYSZTOF MIKOŁAJEK
"KONSERWACJA GIPSOWYCH RZEŹB „KOZICY” LUDWIKA PUGETA ORAZ „AKTU ŻEŃSKIEGO” JACKA PUGETA"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 384 | Rok: 1991
MAŁGORZATA GOLIŃSKA
"TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (XV W.) Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W KOTLISKACH, WOJ. JELENIA GÓRA"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 385 | Rok: 1991
MAREK GOSZTYŁA
"KONSERWACJA OBRAZU DWUSTRONNIE MALOWANEGO Z CHORĄGWI KOŚCIELNEJ Z POŁ. XIX W. (?) ZE SKRZYNNA Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W OTOCZENIU ANIOŁÓW I ADOROWANEJ PRZEZ BRACI(?) Z KLASZTOREM JASNOGÓRSKIM W TLE”, NA AWERSIE I „ŚW. ANNĄ SAMOT"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 386 | Rok: 1991
ALBERT GOLIŃSKI
"KONSERWACJA KAMIENNEGO TYMPANONU Z PRZEDSTAWIENIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 387 | Rok: 1991
KAZIMIERZ BEDNARZ
"BADANIA TECHNOLOGICZNE, TECHNIKA, CHRONOLOGIA NAWARSTWIEŃ, DATOWANIE ORAZ PROPOZYCJA KONSERWACJI OBRAZU TABLICOWEGO „SANTA CONVERSATIONE” Z ŁOSOSINY GÓRNEJ"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 388 | Rok: 1991
MARCIN CHMIELEWSKI
"KONSERWACJA XVIII-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PODZIEMIU PONORBERTAŃSKIEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA N.P. MARII W HEBDOWIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 389 | Rok: 1991
MAŁGORZATA PISULIŃSKA
"BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA EMALIOWANEJ MISY ANNY LAGIELLONKI Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ ZBIORY CZARTORYSKICH"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 390 | Rok: 1991
ELŻBIETA HANUSIAK
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ NAZWANEJ NIEZNANĄ ŚWIĘTĄ Z BIAŁKI TATRZAŃSKIEJ OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM UJ"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 391 | Rok: 1991
ALINA KOSTKA-BERNADY
"KONSERWACJA RZEŹB DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH „ŚW. BARBARA I ŚW. KATARZYNA” Z GRONOWIC, I POŁ. XV W. (MUZEUM DIECEZJALNE W OPOLU)"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 392 | Rok: 1991
MAŁGORZATA KACZMARCZYK-GWÓŹDŹ
"KONSERWACJA XVII WIECZNEGO OBRAZU NA NOWYM PODOBRAZIU DREWNIANYM „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z POWTÓRNĄ WYMIANĄ PODOBRAZIA (WŁASNOŚĆ MUZEUM UJ)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 393 | Rok: 1991
ANDRZEJ GURGUL
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Z POCZĄTKU XVI WIEKU POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W KROŚNIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 394 | Rok: 1991
ANNA MADEJ
"DWA TRANSFERY MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (II POŁ. XVI W.) I KARTUSZA (KONIEC XVI W.) Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W KOTLISKACH, WOJ. JELENIA GÓRA"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 395 | Rok: 1991
DARIA BRACHMAŃSKA-BURZYŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU Z I ĆW. XVII WIEKU „ODPOCZYNEK ŚWIĘTEJ RODZINY W DRODZE DO EGIPTU” JANA BREUGHLA I (1568-1625)(?)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 396 | Rok: 1991
MAGDALENA KOMORNICKA-CHUDZIK
"KONSERWACJA I PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA XVII W. OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „SCENA BATALISTYCZNA Z WIDOKIEM MIASTA W TLE” PRZYPISYWANEGO JACQUES’OWI COURTOIS ZW. LE BORGOGNONE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 397 | Rok: 1991
MAŁGORZATA WIDA
"KONSERWACJA KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ STELI GROBOWEJ Z I OKRESU PRZEJŚCIOWEGO – EGIPT WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 398 | Rok: 1991
MARCIN CHOJKOWSKI
"KOPIA Z GÓRY ROPCZYCKIEJ OBRAZU RAFAELA SANTI „MADONNA Z LORETTO” (MADONNA Z SANTA MARIA DEL POPOLO). PRÓBA USTALENIA MIEJSCA I CZASU POWSTANIA NA PODSTAWIE BADAŃ"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 399 | Rok: 1991
AGATA CIELUCH
"KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU Z KRĘGU SZTUKI KLASZTORNEJ O TEMATYCE SYMBOLICZNO-DYDAKTYCZNEJ (MATKA BOSKA ORĘDOWNICZKA?, CHRYSTUS, POSTAĆ KLĘCZĄCEJ KOBIETY)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 400 | Rok: 1992
BARBARA PÓŁTAWSKA
"ROZPOZNANIE BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ OBRAZU „PORTRET TYCJANA” NIEZNANEGO AUTORA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ PRÓBA JEGO DATOWANIA"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 401 | Rok: 1992
MAŁGORZATA ŚWIĘS
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „MATKA BOSKA POCIESZENIA ZE ŚW. AUGUSTYNEM I ŚW. MIKOŁAJEM Z TOLENTYNU” Z KLASZTORU SS. AUGUSTIANEK W KRAKOWIE Z II ĆW. XVII W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 402 | Rok: 1992
MAŁGORZATA ZAGÓRSKA
"KONSERWACJA MARMUROWEGO TORSU MĘSKIEGO Z CZASÓW CESARSTWA RZYMSKIEGO WMONTOWANEGO W ANTYCZNY KAMIEŃ NAGROBNY Z INSKRYPCJĄ ŁACIŃSKĄ"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 403 | Rok: 1992
JUSTYNA DZIECIĄTKOWSKA
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA MOZAIKI NA PODSTAWIE KONSERWACJI MOZAIKI RZYMSKIEJ – WARSZTAT ALEKSANDRYJSKI Z I POŁ. II W. PT. „HERAKLES Z BYKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 404 | Rok: 1992
ANNA MIKOŁAJEK
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA LUDOWEGO OBRAZU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (TYPU CZĘSTOCHOWSKIEGO) Z II POŁ. XIX W."
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 406 | Rok: 1992
JOLANTA STRZAŁKOWSKA-KOŁACZEK
"SPOSOBY I PROBLEMY KONSERWACJI BURSZTYNU"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 407 | Rok: 1992
FILIP KOWALCZYK
"KONSERWACJA RENESANSOWEJ KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ KARTUSZ PODTRZYMYWANY PRZEZ USKRZYDLONE PUTTA, Z NIEISTNIEJĄCEGO NAGROBKA KAPITANA WESSELENY’EGO Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 408 | Rok: 1992
ELŻBIETA KURSKA
"TRANSFER Z XVIII-WIECZNYM MALOWIDŁEM SUPRAPORTY PRZEDSTAWIAJĄCYM ATRYBUTY PASTERSKIE (TARNÓW, RYNEK 5, „SALA ZE STROPEM”)"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 409 | Rok: 1992
MACIEJ LUTOMSKI
"PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI WARSZTATU ANTON’A WOENSAM’A Z WORMACJI W OPARCIU O BADANIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z WYKONANIEM KOPII FRAGMENTU OBRAZU „MĘCZEŃSTWO ŚW. KATARZYNY” TEGO AUTORA"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 410 | Rok: 1992
DOROTA GŁADYSZ
"MINIATURY NA PODŁOŻU Z KOŚCI. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ORAZ SPOSOBY ICH KONSERWACJI"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 411 | Rok: 1992
BOŻENA URBANOWSKA
"WARSZTAT I TECHNOLOGIA TWÓRCZOŚCI KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO ORAZ PROBLEMY KONSERWACJI WACHLARZY O POKRYCIACH SKÓRZANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI WACHLARZA Z MALOWIDŁEM KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 412 | Rok: 1992
ELŻBIETA GRABOŚ
"PRACE BADAWCZE I DOKUMENTACYJNE PRZEPROWADZONE W PUSTELNI ŚW. MARII MAGDALENY Z KAPLICĄ PIĘCIU BRACI POLSKICH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 413 | Rok: 1992
RYSZARD ROLEWICZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z III ĆW. XIV W. Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 414 | Rok: 1992
BOŻENA BOBA-DYGA
"BADANIE PRZYCZYN ZNISZCZEŃ, SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI WITRAŻOWYCH FARB KONTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE ŚREDNIOWIECZNYCH WITRAŻY W KOŚCIELE MRIACKIM W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 415 | Rok: 1992
JACEK KAŹMIERCZAK
"KONSERWACJA IKONY Z KRĘGU KARPACKIEGO „PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MIKOŁAJA” 1731 R. POWSTAŁEJ W RAWIE RUSKIEJ (WŁ. PRYWATNA)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 416 | Rok: 1992
SŁAWOMIR JAKUBOWSKI
"KONSERWACJA OBRAZU WYKONANEGO W TECHNICE PASTELOWEJ NA PERGAMINIE „PORTRET KOBIETY W NIEBIESKIEJ SUKNI Z KWIATAMI U GORSU” POCHODZĄCEGO ZE ZBIORÓW MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE ORAZ PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 417 | Rok: 1992
LEONORE FRANZ
"KONSERWACJA LEWEGO SKRZYDŁA I FRAGMENTARYCZNIE ZCHOWANEJ ŚRODKOWEJ CZĘŚCI TRYPTYKU Z PRZEDSTAWIENIEM „SACRA CONVERSATIONE ZE ŚW. STANISŁAWEM BISKUPEM I ŚW. MIKOŁAJEM”, DATOWANYCH NA POCZ. XVI W., POCHODZĄCEGO Z KOŚCIÓŁKA PW. ŚW. STANISŁAWA, CHOTELEK ZIELO"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 418 | Rok: 1992
PIOTR ZAWADZKI
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „SIEDZĄCA ŚWIĘTA” OBECNIE W ZIORACH MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 419 | Rok: 1992
MONIKA ROGOWSKA
"KONSERWACJA, PRÓBA DATOWANIA I OKREŚLENIA AUTORSTWA OBRAZU „MAŁA ŚWIĘTA RODZINA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W JANGROCIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 420 | Rok: 1992
ALEKSANDRAWÓJCICKA
"TECHNIKA I TECHNOLOGIA MALARSTWA JACKA MALCZEWSKIEGO ORAZ WYKONANIE KOPII OBRAZU PT. „NIEZNANA NUTA”"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 421 | Rok: 1992
JOLANTA BRZOZOWSKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. JANEM CHRZCICIELEM” Z PRÓBĄ DATOWANIA NA I POŁ. XVI W. I OKREŚLENIEM WARSZTTU TOSKAŃSKIEGO, Z MUZEUM DIECEZJALNEGO W OPOLU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 422 | Rok: 1993
BERNARD KUŚ
"KONSERWACJA RZEŹBY ALABASTROWEJ „POPIERSIE KOBIETY W KAPELUSZU” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ CZARTORYSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 423 | Rok: 1993
EWA JAGODA
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ PŁYTY NAGROBNEJ RYCERZA MARCINA BUZWOYA POCHODZĄCEJ Z KOŚCIOŁA POCYSTERSKIEGO W LUBIĄŻU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA 
Nr: 424 | Rok: 1993
IWONA TRZASKALIK-KOLARCZYK
"OLEODRUKI – TECHNIKI I TECHNOLOGIE ŚWIATŁODRUKÓW NA PAPIERZE I PŁÓTNIE. KLASYFIKACJA I MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 425 | Rok: 1993
DAGMARA REGULIŃSKA
"KONSERWACJA IKONY NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z XVII WIEKU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 426 | Rok: 1993
AGNIESZKA PUDLIK
"KONSERWACJA WIZERUNKU ŚW. LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO Z 1724 R."
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 427 | Rok: 1993
AGNIESZKA KĘKUŚ-SCHANZ
"KONSERWACJA RENESANSOWEJ PŁASKORZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ”, Z 2 ĆW. XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 428 | Rok: 1993
MONIKA KUŚNIERZ-ROLEWICZ
"KONSERWACJA SIEDEMNASTOWIECZNEJ IKONY „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” W TYPIE „HODIGITRII” BĘDĄCEJ FRAGMENTEM IKONOSTASU Z CERKWI PW. ŚW. PARASKEWY W RADUŻU, ZE ZBIORÓW MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 429 | Rok: 1993
BEATA ŚMIGLA
"KONSERWACJA ZWIEŃCZENIA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z MALOWIDŁEM „ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ” 1510-1530 Z KOŚCIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 430 | Rok: 1993
EWA TYMCIK
"BADANIA TECHNOLOGICZNE WYBRANYCH MALOWIDEŁ TABLICOWYCH SZKOŁY WŁOSKIEJ WSTĘPNIE DATOWANYCH NA XV WIEK, POCHODZĄCYCH Z MUZEUM NARODOWEGO, ODDZIAŁ ZBIORÓW CZARTORYSKICH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 431 | Rok: 1993
JADWIGA WYSZYŃSKA
"OBRAZ MATKI BOSKIEJ MYŚLENICKIEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM W MYŚLENICACH JAKO PIERWOWZÓR OBRAZU MATKI BOSKIEJ KALWARYJSKIEJ W KLASZTORZE OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE ORAZ HISTORIA I GENEZA ARTYSTYCZNA"
Promotor: PRZEWÓD KWALIFIKACYJNY I STOPNIA (OPIEKA NAUKOWA PROF. ZOFIA MEDWECKA)
Nr: 432 | Rok: 1993
TOMASZ DZIURAWIEC
"KONSERWACJA KAMIENNEGO PORTALU Z 1693 R. Z WEJŚCIA DO KRYPTY GROBOWEJ RODZINY MORSZTYNÓW W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. KLEMENSA W WIELICZCE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 433 | Rok: 1993
JOANNA ROŚCISZEWSKA
"ASFALT ORAZ INNE PIGMENTY BITUMICZNE, ICH ZASTOSOWANIE W MALARSTWIE ORAZ PROBLEMY KONSERWATORSKIE Z NIMI ZWIĄZANE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 434 | Rok: 1993
LESZEK KITLIŃSKI
"KONSERWACJA DWÓCH OBRAZÓW OLEJNYCH NA PŁÓTNIE: „PORTRET BUDOWNICZEGO FLORIANA JILGA” I „PORTRET ŻONY BUDOWNICZEGO FLORIANA JILGA” Z PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU Z MUZEUM W CIESZYNIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 435 | Rok: 1993
JAKUB DROŻDŻ
"KONSERWACJA RENESANSOWEJ PŁASKORZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z I POŁ. XVI W. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ CZARTORYSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 436 | Rok: 1994
AGNIESZKA DOBROWOLSKA-DUDEK
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. BARBARA” Z OK. 1500 R. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 437 | Rok: 1994
URSZULA KOWALCZYK-MAŁECKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „ŚW. MARIA MAGDALENA” (Z XVII/XVIII W.?) Z MUZEUM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 438 | Rok: 1994
JACEK OLESIAK
"BADANIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWACJA OBRAZU – ZEGARA Z POZYTYWKĄ NAMALOWANEGO TECHNIKĄ OLEJNĄ NA BLASZE ŻELAZNEJ"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 439 | Rok: 1994
ALEKSANDRA ADAMSKA
"KONSERWACJA XVII- WIECZNEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO NA PŁÓTNIE PT. „CHRYSTUS PRZY KOLUMNIE” Z METALOWĄ SUKIENKĄ Z R. 1967 ORAZ ELEMENTAMI WOTYWNYMI Z R. 1760 NA PODKŁADZIE DREWNIANYM Z KOŚCIOŁA W CZUDCU WOJ. RZESZOWSKIE "
Promotor: ANDRZEJ STEFAŃSKI
Nr: 440 | Rok: 1994
BEATA KAŹMIERCZAK
"KONSERWACJA OBRAZU Z XVII W. „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” W TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ, WŁASNOŚĆ MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 441 | Rok: 1994
MAGDALENA GETLER
"KONSERWACJA FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. KRZYSZTOFA (?) Z DAWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W KOTLISKACH NA DOLNYM ŚLĄSKU"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 442 | Rok: 1994
ANNA PER
"KONSERWACJA TRZECH DREWNIANYCH OBUDÓW DO ZEGARÓW: XVIII-WIECZNEJ DREWNIANEJ OBUDOWY W STYLU LUDWIKA XVI, DREWNIANEJ OBUDOWY W KSZTAŁCIE „TURKA” Z PRZEŁOMU XVIII/XIX W., ORAZ DREWNIANEJ OBUDOWY KARTUSZOWEJ Z KOŃCA XVIII W."
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 443 | Rok: 1994
ŁUKASZ SZYMONOWICZ
"PROPOZYCJA BADAŃ ODPORNOŚCI HISTORYCZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH ŚCIENNYCH TECHNIK MALARSKICH NA KOROZYJNE DZIAŁANIE FIZYKO CHEMICZNYCH CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ŚRODOWISKA KRAKOWA – UZUPEŁNIONA BADANIAMI LABORATORYJNYMI WYBRANYCH CECH ŚCIENN"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 444 | Rok: 1994
DOROTA SMATLOCH-KLECHOWSKA
"OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA ORAZ EKSPOZYCJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XVIII W. W KAMIENICY PRZY PL. MARIACKIM 3 W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 445 | Rok: 1994
WOJCIECH SZCZUREK
"METODYKA I PRÓBY PRAKTYCZNEGO OKREŚLENIA WPŁYWU UKSZTAŁTOWANIA I BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ POWIERZCHNI WYBRANYCH ZAPRAW MINERALNYCH NA OSADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 446 | Rok: 1994
ANETA ZĘBALA
"EKSPERYMENTALNE MALARSTWO LUBOW POPOWEJ. WSTĘPNE BADANIA TECHNIKI I WARSZTATU MALARSKIEGO"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 447 | Rok: 1994
MICHAŁ MASORZ
"TECHNOLOGIE I TECHNIKI BAROKOWYCH SZAF GDAŃSKICH I ICH GŁÓWNE PROBLEMY KONSERWATORSKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI
Nr: 448 | Rok: 1994
BEATA SYNOWIEC
"MALARZE KRAKOWSCY XVIII WIEKU. PŁÓTNA I ZAPRAWY"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 449 | Rok: 1994
DOROTA KWIECIŃSKA -NOSEK
"ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII I TECHNIKI WARSZTAU PAWŁA PIELESZYŃSKIEGO, MALARZA PRZEŁOMU XVII I XVIII W. TWORZĄCEGO DLA ZAKONU SS. WIZYTEK W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 450 | Rok: 1994
BARBARA ALEKSIEJEW-WANTUCH
"KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ NAJŚWIĘTSZA PANNA MARIA Z DZIECIĄTKIEM Z OKOLIC KALISZA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 451 | Rok: 1994
RAFAŁ BUKOWSKI
"PROBLEMY TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE W REKONSTRUKCJI ROZLEWNEGO MALOWANIA KARNACJI IKON RUSKICH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 452 | Rok: 1994
JOANNA BOREK
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z ROGOWA SOBÓCKIEGO, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 453 | Rok: 1994
LIDIA BOBER
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA OBRAZU MATKA BOSKA LEŻAJSKA TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ WYKONANEGO W TECHNICE TEMPEROWEJ NA PODŁOŻU PERGAMINOWYM Z POCZ. XIX W."
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 454 | Rok: 1994
DOROTA WIERZBICKA
"KONSERWACJA OBRAZU „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z XV/XVI WIEKU Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO WE WROCIMOWICACH (WOJ. KIELECKIE)"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 455 | Rok: 1994
AGATA WIADERNY
"KONSERWACJA KAMIENNEGO, PÓŹNOGOTYCKIEGO PORTALU GŁÓWNEGO WIEŻY RATUSZOWEJ W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 456 | Rok: 1994
BARBARA KWIATKOWSKA-OLESIAK
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM ZE SCENĄ „OPŁAKIWANIA CHRYSTUSA” DATOWANEGO PRZED 1740 R."
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 457 | Rok: 1994
WOJCIECH ODRZYWOLSKI
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” CZAS POWSTANIA OK. 2 ĆW. XVII W. Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 458 | Rok: 1994
MAŁGORZATA SAWCZUK
"KONSERWACJA MANIERYSTYCZNEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 459 | Rok: 1995
M ARZENA THIELSCHER
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PT. „PIETA” Z I POŁ.(?) XVII W. POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA TRZECIEGO UPADKU KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 460 | Rok: 1995
AGNIESZKA KOSSOWSKA
"KONSERWACJA DWÓCH CHORĄGWI CERKIEWNYCH DWUSTRONNIE MALOWANYCH Z WOŁOWCA, WOJ. NOWY SĄCZ"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 461 | Rok: 1995
ZBIGNIEW PROKOP
"KONSERWACJA „ŁAWKI” (RZEŹBY AUTONOMICZNEJ) ”CHŁOPIEC Z UMARŁEJ KLASY” TADEUSZA KANTORA"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 462 | Rok: 1995
GRZEGORZ JANIK
"KONSERWACJA TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. IWONA, Z ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. KANONICZEJ 23 W KRAKOWIE "
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 463 | Rok: 1995
MARCIN PIETUCH
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA DREWNIANYM PODOBRAZIU „UKRZYŹOWANIE” Z OK. 1510 R. – WARSZTAT MRCINA CZARNEGO W KRAKOWIE POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. WITA W UNIEJOWIE"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 464 | Rok: 1995
ZOFIA KASZOWSKA
"OCENA WŁASNOŚCI MODYFIKOWANYCH FARB I POWŁOK WAPIENNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO MALOWANIA FASAD DUDOWLI ZABYTKOWYCH KRAKOWA)"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 465 | Rok: 1995
MAŁGORZATA MRZYGŁÓD
"KONSERWACJA MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „MATKA BOSKA SZKAPLERZNA” Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 466 | Rok: 1995
JAKUB GUJDA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM I DREWNIANYM „EPITAFIUM Z UKRZYŻOWANIEM” Z 2 POŁOWY XVII W. Z MUZEUM REGIONALNEGO W BIECZU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 467 | Rok: 1995
ADAM PRAGŁOWSKI
"TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO (XVI W.) Z RUIN ZAMKU W KONDRATOWIE, WOJ. LEGNICKIE, Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU ARCHITEKTURY I PLASTYKI POWIERZCHNI TYNKU"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 468 | Rok: 1996
ŁUCJA KRÓL
"KONSERWACJA MARMUROWEJ PŁASKORZEŹBY Z WYOBRAŻENIEM BOGA MITRY Z CARNUNTUM (?) Z OKRESU CESARSTWA RZYMSKIEGO"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 469 | Rok: 1996
JOLANTA ZIÓŁEK-POLLESCH
"KONSERWACJA RZEŹBY MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W GOTYCKIM OŁTARZU CZTERECH ŚWIĘTYCH DZIEWIC /OBECNIE W MUZEUM UJ/"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 470 | Rok: 1996
TEODOR KOSCH
"KONSERWACJA ALABASTROWEJ POKRYWY URNY ETRUSKIEJ Z I W. P.N.E."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 471 | Rok: 1996
ALMA ORTOLAN
"KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PREZBITERIUM KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W FRATTA DI TARZO WE WŁOSZECH"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 472 | Rok: 1996
MAGDALENA FRĄCZEK
"KONSERWACJA FRAGMENTU XVI WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z KAPLICY DELLA MADONNA DEI BATTUTI KOŚCIOŁA LA PIEVE DI S. ANDREA W VITTORIO VENETO (ITALIA PÓŁNOCNA)"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 473 | Rok: 1996
TOMASZ TRZOS
"TECHNOLOGIA POWSTAWANIA MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA FOTOGRAFII NA PODSTAWIE KONSERWACJI PORTRETU EMERICHA BARONA VON MATTENCLOIT"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 474 | Rok: 1996
MARCIN FURYKIEWICZ
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA NA TLE KOPII MALOWIDŁA SZKOŁY WŁOSKIEJ Z POCZĄTKU XVI W. „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. JANEM CHRZCICIELEM” ORAZ REKONSRTUKCJA BRAKUJĄCEGO FRAGMENTU MALOWIDŁA"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 475 | Rok: 1996
AGNIESZKA NIEMCZYK
"KONSERWACJA OBRAZU „SALVATOR MUNDI” Z POCZĄTKU XVII WIEKU, NA PODŁOŻU DREWNIANYM, Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 476 | Rok: 1996
ELIZA BERESZKA
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ”, Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 477 | Rok: 1996
WOJCIECH KUDLIŃSKI
"KONSERWACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „KORONACJA MARII” (XV W.), W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W VITTORIO VENETO (ITALIA PÓŁNOCNA)"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 478 | Rok: 1996
AGATA PONIATOWSKI
"KONSERWACJA DWÓCH FRAGMENTÓW BANDAŻY MUMII EGIPSKICH (Z EPOKI: OD OKRESU PÓŹNEGO DO OKRESU HELLENISTYCZNEGO I Z OKRESU RZYMSKIEGO) NALEŻĄCYCH DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE, JAKO PRZYKŁAD KONSERWACJI TKANIN ARCHEOLOGICZNYCH"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 479 | Rok: 1996
MIRELLA GARBICZ
"TRZY TRENSFERY FRAGMENTÓW XIX-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH (KRAKÓW, UL. SZPITALNA 10, I P., SALA FRONTOWA)"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 480 | Rok: 1996
KATARZYNA TROJANOWSKA
"PRAC BADAWCZE I KONSERWATORSKIE PRZY OBRAZIE „ADORACJA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZEZ ŚŚ. SEBASTIANA, ROZALIĘ I ROCHA”, II POŁ. XIX W., Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. SEBASTIANA BPA W CZELADZI"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 481 | Rok: 1996
PIOTR DŻUMAŁA
"KONSERWACJA I PRÓBA TECHNOLOGICZNEJ REKONSTRUKCJI XVII W. OBRAZU „SCENA BATALISTYCZNA Z BASZTĄ”"
Promotor: MARIA NIEDZIELSKA
Nr: 482 | Rok: 1996
ANGELIKA BOGDANOWICZ
"KONSERWACJA MALOWIDŁA TABLICOWEGO „UKRZYŻOWANIE” DOLNEJ KWATERY NIEZACHOWANEGO RETABULUM OŁTARZOWEGO XV/XVI W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 483 | Rok: 1996
MICHAŁ OBARZANOWSKI
"KONSERWACJA STOLIKA SZACHOWEGO Z KAMIENNYM BLATEM Z POŁOWY XIX W."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 484 | Rok: 1997
ANNA KŁOSOWSKA
"KONSERWACJA I BADANIA TECHNOLOGICZNE EGIPSKICH MUMII ZBOŻOWYCH Z OKRESU GRECKO-RZYMSKIEGO (332 R. P.N.E. – 395 R. N.E.)"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 485 | Rok: 1997
EWA SKRZYDLAK
"KONSERWACJA OBRAZU NA ATŁASIE JEDWABNYM PT. „NIESIENIE KRZYŻA”. OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI CYKLU TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 486 | Rok: 1996
MIECZYSŁAW MAJEWSKI
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ELEWACJI COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: PRZEWÓD KWALIFIKACYJNY I STOPNIA (OPIEKA NAUKOWA PROF. IRENEUSZ PŁUSKA)
Nr: 487 | Rok: 1997
IGNACY JAKUBCZYK
"KONSERWACJA I PRÓBA DATOWANIA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE PT. „ŚMIERĆ PRZEMYSŁAWA” WG JANA MATEJKI, ODNALEZIONEGO W KLASZTORZE OO. BENEDYKTYNÓW W TYŃCU"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 488 | Rok: 1997
JAROSŁAW ADAMOWICZ
"TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „TRZY ŚWIĘTE” PRZYPISYWANEGO BERNARDINO LUINIEMU ZE ZBIORÓW MUZEUM XX CZARTORYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 489 | Rok: 1997
RENATA KUCHARSKA-WÓJCINOWICZ
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „ZWIASTOWANIE Z NIEZNANYM RYCERZEM HERBU JASTRZĘBIEC” Z 1 ĆW. XVI W. NIEZNANEGO POCHODZENIA WŁASNOŚĆ MUZEUM UJ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 490 | Rok: 1997
JOANNA KRZYWDA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1400 Z RACŁAWIC OLKUSKICH"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 491 | Rok: 1997
JOANNA SZCZEPANIK-ŁUKASIEWICZ
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ” Z KOŃCA XIV WIEKU, Z KNUROWA ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 492 | Rok: 1997
AGNIESZKA LUBOŃ
"KONSERWACJA XIX-WIECZNEJ CHORĄGWI CECHOWEJ ZE SKOCZOWA Z DWUSTRONNIE MALOWANYM OBRAZEM Z PRZEDSTAWIENIEM „KORONACJI NMP.” I CZTERECH GODEŁ CECHOWYCH – NA AWERSIE ORAZ ŚW. JANA SARKANDRA Z INSKRYPCJĄ – NA REWERSIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 493 | Rok: 1997
MARTA RUDEK
"KONSERWACJA OBRAZÓW NA PODOBRAZIACH DREWNIANYCH „ŚW. LEONARD” I „ŚW. HELENA” Z 1603 R., POCHODZĄCYCH Z OŁTARZA „NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. LEONARDA W WOJNICZU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 494 | Rok: 1997
IWONA KORDAS
"KONSERWACJA RZEŹBY ZBIGNIEWA PRONASZKI WYKONANEJ W NIEWYPALONEJ GLINIE „PROJEKT POMNIKA ADAMA MICKIEWICZA W WILNIE” Z 1922 R.; KONSERWACJA RZEŹBY LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO WYKONANEJ W NIEWYPALONEJ GLINIE „GŁOWA MŁODEJ UKRAINKI NATAŁKI” Z 1893 R."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 495 | Rok: 1998
PRZEMYSŁAW MICHALSKI
"KONSERWACJA RZEŹBY KAMIENNEJ POLICHROMOWANEJ „ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ”Z OKOŁO 1450 R. ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 496 | Rok: 1998
MIECZYSŁAW STEC
"SGRAFFITA I ICH KONSERWACJA"
Promotor: PRZEWÓD KWALIFIKACYJNY I STOPNIA
Nr: 497 | Rok: 1998
MACIEJ FILIP
"PRZENIESIENIE RENESANSOWEGO MALOWIDŁA PRZEDSTAWIAJĄCEGO WIĆ ROŚLINNĄ Z ZAMKU W KARPNIKACH, WOJ. JELENIOGÓRSKIE Z ZACHOWANIEM PLASTYKI POWIERZCHNI TYNKU"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 498 | Rok: 1998
BOŻENA NALEPA
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY ALABASTROWEJ „MADONNA JACKOWA” Z KOŃCA XIV W. Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE "
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 499 | Rok: 1998
DOROTA BIAŁEK
"TRANSFER FRAGMENTÓW GOTYCKIEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ZE SCENAMI „WJAZDU CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY” ORAZ „WYPĘDZENIA PRZEKUPNIÓW ZE ŚWIĄTYNI” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JERZEGO W KONDRATOWIE, W WOJ. LEGNICKIM"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 500 | Rok: 1998
AGNIESZKA DE ANKERBURG WAGNER
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „STYGMATYZACJA ŚW. FRANCISZKA” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM 1 ĆW. XVII WIEKU, PRZEMALOWNEGO PO 1820 R. ZE SREBRNĄ SUKIENKĄ I AUREOLĄ 1 ĆW. XVII WIEKU"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 501 | Rok: 1998
AGNIESZKA ANDRYSZCZAK
"TRANSFER FRAGMENTU MALOWANEGO FRYZU Z PÓŁNOCNEJ ELEWACJI BRAMY WAZOWSKIEJ NA MAWELU"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 502 | Rok: 1998
MAGDALENA GONTARZ
"KONSERWACJA DWÓCH SKRZYDEŁ TRYPTYKU „WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY”, Z 1619 R. POCHODZĄCEGO ZE STAROMIEŚCIA"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 503 | Rok: 1998
ROLAND RÓG
"PRZENOSZENIE WSPÓŁCZESNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSFERU FRAGMENTU KOMPOZYCJI AUTORSTWA OTTONA ZITKO, WYKONANEJ W „GALERII POTOCKA” W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 504 | Rok: 1998
KATARZYNA SUŁKOWSKA
"KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM”OK. 1380 ORAZ BADANIA FIGUREK CZTERECH ŚWIĘTYCH DZIEWIC OK. 1410 Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W BINAROWEJ"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 505 | Rok: 1998
DOROTA BIEDROŃSKA-KRÓWKA
"RATOWANIE I EKSPOZYCJA SZCZĄTKOWO ZACHOWANYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE RESZTEK FRYZU XVII-WIECZNEGO Z KAMIENICY MIESZCZAŃSKIEJ PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 506 | Rok: 1998
JANUSZ SARKOWICZ
"KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA KAMIENNEJ FIGURY „ŚW. FLORIAN” Z PRĄDNIKA KORZKIEWSKIEGO DATOWANEJ NA XVIII W. (1732?)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 507 | Rok: 1998
KAROLINA FURYKIEWICZ
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU PŁOCIENNYM PT. „OBNAŻENIE CHRYSTUSA Z SZAT” (1672-78) JEDNEJ Z KILKU STACJI AUTORSTWA MICHAELA WILLMANNA POCHODZĄCYCH Z CYKLU DROGI KRZYŻOWEJ Z KASZTORU CYSTERSÓW W KRZESZOWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 508 | Rok: 1998
MARIUSZ RATAJCZYK
"KONSERWACJA GIPSOWEGO MODELU POMNIKA PAPIEŻA PIUSA IX AUTORSTWA WALEREGO GADOMSKIEGO Z 1879 R."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 509 | Rok: 1998
KATARZYNA KUBIAK
"KONSERWACJA OBRAZU NA RYPSIE JEDWABNYM PT. „FILADELFIA CZYLI PRZYMIERZE ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY ZE ŚW. IGNACYM LOYOLĄ”, POCHODZĄCEGO Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 510 | Rok: 1998
JUSTYNA WYSZKOWSKA
"KONSERWACJA CZĘŚCI DEKORACJI MALARSKIEJ SKLEPIENIA POZORNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „WNIEBOWZIĘCIA MARII” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KOZŁOWICACH, WOJ. CZĘSTOCHOWSKIE"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 511 | Rok: 1998
TATIANA OSTASZEWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „WNĘTRZE ZAJAZDU” GILLISA VAN TILBORGHA Z MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH. TRANSFER XVII-WIECZNEGO OBRAZU Z XIX-WIECZNEJ KONSTRUKCJI PŁÓCIENNO-GAZOWEJ NA STABILNE PODŁOŻE DĘBOWE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 512 | Rok: 1998
AGNIESZKA TRZOS
"PRZENIESIENIE MALOWIDŁA OLEJNEGO „CHRYSTUS EUCHARYSTYCZNY” Z 2 POŁ. XIX W. Z TEMPEROWEGO „CHRYSTUS ARCYKAPŁAN” Z CEWKOWA, DATOWANEGO NA XVII/XVIII W."
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 513 | Rok: 1998
DOMINIKA TARSIŃSKA
"ANKONA PŁN. WŁOSKA – II POŁ. XV WIEKU KONSERWACJA KWATERY ŚRODKOWEJ Z PRZEDSTAWIENIEM „MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM” (WŁASNOŚĆ MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO)"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 514 | Rok: 1998
BEATA SKALMIERSKA-JUNCZYS
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE:„ŚW. JAN CHRZCICIEL”, POCZĄTEK XVIII W., Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 515 | Rok: 1999
JAN BĄK
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA MALOWANIA PRAWEGO SKRZYDŁA PÓŹNOGOTYCKIEGO TRYPTYKU Z KOŚCIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA ORAZ WYKONANIE KOPII Z REKONSTRUKCJĄ NIEZACHOWANYCH PARTII AWERSU (ŚW. BARTŁOMIEJ)"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 516 | Rok: 1999
ALEKSANDRA KUREK
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „ECCE HOMO” KONIEC XVII WIEKU POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NMP W ŻARNOWCU "
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 517 | Rok: 1999
OLIWIA BUCHWALD
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DREWNIE PT. „WALKA ŻYDÓW Z AMALEKITAMI” DATOWANEGO NA OKOŁO 1620 R., PRZYPISYWANEGO HANSOWI JORDEANSOWI III, ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 518 | Rok: 1999
AGATA MIELCZAREK
"KONSERWACJA KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY „TRON ŁASKI” – Z 1 POŁ. XVII W. ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 519 | Rok: 1999
BOŻENA KUPCZAK
"KONSERWACJA SUKIENKI SREBRNEJ, ZŁOCONEJ, DO OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z OSTROWCÓW, NA TLE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW WRAZ Z OPRACOWANIEM TECHNIKI KONSERWACJI"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 520 | Rok: 1999
EWA PELC
"KONSERWACJA PIĘCIU GRECKICH NACZYŃ CERAMICZNYCH: PELIKE, KYLIKS, COUPE-COTYLE, ECUELLE I GUTTUS, POCHODZĄCYCH Z KERCZU NA KRYMIE STAROŻYTNEJ PANTIKAPAJI, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 521 | Rok: 1999
ANDRZEJ GUZIK
"ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA RYSUNKÓW, INSKRYPCJI I MALOWIDEŁ GOTYCKICH, MALOWIDŁA RENESANSOWEGO ORAZ FRAGMENTÓW MALOWIDEŁ PÓŹNIEJSZYCH NA ŚCIANACH PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY"
Promotor: PRZEWÓD KWALIFIKACYJNY I STOPNIA (OPIEKA NAUKOWA PROF. DR WŁADYSŁAW ZALEWSKI)
Nr: 522 | Rok: 1998
ROBERT GOŹDZIK
"KONSERWACJA POLICHROMOWANEGO OŁTARZYKA SZAFKOWEGO Z OKOŁO POŁOWY XVII WIEKU, Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH NA WESOŁEJ W KRAKOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 523 | Rok: 1999
AGATA ŁUCJA OGRABEK
"IKONA „ZDJĘCIE Z KRZYŻA” 1 POŁ. XVIII WIEKU, Z GÓRZANKI, WOJ. PODKARPACKIE. KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA MALOWIDŁA NA RUCHOMYM PODŁOŻU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 524 | Rok: 1999
PAWEŁ SKWIRTNIAŃSKI
"TRANSFER GOTYCKIEGO MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIEM OSTATNIEJ WIECZERZY ORAZ FRAGMENTEM WJAZDU DO JEROZOLIMY Z KOŚCIOŁA W KOTLISKACH. REKONSTRUKCJA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 525 | Rok: 1999
ANNA STALONY-DOBRZAŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU: „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z I POŁ. XVII WIEKU Z KLASZTORU SS. KARMELITANEK BOSYCH W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 526 | Rok: 1999
JOANNA JABŁOŃSKA
"KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU „MATKA BOSKA POCIESZENIA” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM ORAZ NALEŻĄCEJ DO NIEGO DREWNIANEJ KOSZULKI Z 1934 R. Z KOŚCIOŁA OO. PIJARÓW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 527 | Rok: 1999
DOMINIKA FELIKSIK
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE: „MATER MISERICORDIAE” PRZEŁOM XVI/XVII W., Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU USUWANIA PRZEMALOWAŃ"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 528 | Rok: 1999
TADEUSZ KALFAS
"KONSERWACJA PÓŹNORENESANSOWEGO, POLICHROMOWANEGO, KAMIENNEGO OŁTARZA Z 1573 ROKU (?), Z KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA W LEWINIE BRZESKIM"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 529 | Rok: 1999
LIISA HELLE-WŁODARCZYK
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY”, KONIEC XIV W. Z JANAKKALA Z FINLANDII"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 530 | Rok: 1999
JOANNA STASZCZUK
"KONSERWACJA OBRAZU NA PODOBRAZIU DREWNIANYM PT. „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” II POŁ. XVI W. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W OSTROWCACH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 531 | Rok: 1999
KRZYSZTOF DUDEK
"TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO „KRÓLEWICZ KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W TENCZYNKU (WOJ. MAŁOPOLSKIE). PRÓBA ZASTOSOWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PROCESIE PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 532 | Rok: 1999
PIOTR KRZEMIEŃ
"KONSERWACJA RENESANSOWEJ MARMUROWEJ PŁYTY FUNDACJI JANA BONERA Z POLSKIM ORŁEM Z ZAMKU W STAREJ LUBOWNEJ (1555 R.)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 533 | Rok: 2000
JOANNA SKOTNICZNA-SKWIRTNIAŃSKA
"TRANSFERY FRAGMENTÓW GOTYCKIEGO MALOWIDŁA „POKŁON TRZECH KRÓLI” Z KAPLICY FRANKOWICZÓW I LODWIGÓW PRZY KOŚCIELE NP MARII W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 534 | Rok: 2000
DOROTA PASIERB
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” (W TYPIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ), XVII W. Z KOŚCIOŁA OO. KAPUCYNÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 535 | Rok: 1998
SUZANA DAMIANI
"KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z XVIII W. W ABSYDZIE KOŚCIOŁA PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ OO. FRANCISZKANÓW W SLAWONSKIM BRODZIE, CHORWACJA"
Promotor: WŁADYSŁAW ZALEWSKI
Nr: 536 | Rok: 2000
ALEKSANDRA BUJAKOWSKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA „ŚWIĘTA RODZINA ZE ŚW. ŁUCJĄ” NA PODOBRAZIU DREWNIANYM Z KRĘGU SZTUKI WENECKIEJ POŁOWY XVI W. W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM W KATOWICACH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 537 | Rok: 2000
TOMASZ DWORACZYŃSKI
"KONSERWACJA DREWNIANEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z KLASZTORU SS. NORBERTANEK W KRAKOWIE”"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 538 | Rok: 2000
PAWEŁ BOLIŃSKI
"KONSERWACJA TRANSFERU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „PEJZAŻ ZE SZTAFAŻEM” Z KAMIENICY PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 3 W KRAKOWIE"
Promotor: MARIA OSTASZEWSKA
Nr: 539 | Rok: 2000
ELŻBIETA MAJERCZYK-WIDERSKA
"KONSERWACJA ALABASTROWEGO OŁTARZYKA Z XVII WIEKU POCHODZĄCEGO Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 540 | Rok: 2000
WIOLETTA MALSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM – „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KLASZTORU SS. KLARYSEK W KRAKOWIE"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 541 | Rok: 2000
IWONA WOŹNICA
"PROBLEMY KONSERWACJI I EKSPOZYCJI RENESANSOWYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W PAŁACU W KACZOROWIE ROZWIĄZYWANE Z WYKORZYSTANIEM WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 542 | Rok: 2000
MARIA WOJTASIK
"RETRANSFER XV W. OBRAZU TABLICOWEGO „HORTUS CONCLUSUS” Z BZIA ZAMECKIEGO"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 543 | Rok: 2000
ARTUR NOWAK
"TECHNIKA MONOCHROMATYCZNEGO BARWIENIA FASAD W ASPEKCIE HISTORYCZNYM"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 544 | Rok: 2000
IRENEUSZ SMIECHOWSKI
"KONSERWACJA FRAGMENTU RZYMSKIEGO SARKOFAGU DZIECKA /.../ Z II W. N.E"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 545 | Rok: 2000
AGATA MALIK-PTASZYŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. PIOTRA (3 ĆW. XV W.), PRÓBA USTALENIA JEGO PIERWOTNEGO POCHODZENIA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 546 | Rok: 2000
MAGDALENA PORAY-ZBROŻEK
"ROZWARSTWIENIE MALOWIDEŁ: OLEJNEGO „SALWATOR MUNDI” 3 ĆW. XVII W. OD TEMPEROWEGO NA DREWNIE „APOSTOŁ” 3 ĆW. XVI W. Z BARTOSZYC I OSADZENIE ZDJĘTEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO NA NOWYM PODOBRAZIU DREWNIANYM"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 547 | Rok: 2000
MARIUSZ ZAJĄC
"KONSERWACJA XIX W. RZEŹB KAMIENNYCH ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA Z COKOŁÓW BRAMY WEJŚCIOWEJ OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAF. PW. ŚW. IDZIEGO OPATA W ZAKLICZYNIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 548 | Rok: 2001
MONIKA MIĘTUS
"KONSERWACJA ORAZ PRÓBA ATRYBUCJI MALOWIDŁA TEMPEROWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM PT. „ WYJAZD RODZINNY E” PRZYPISYWANEGO JOSSE DE MOMPEROWI MŁODSZEMU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 549 | Rok: 2001
MAŁGORZATA JUCHA
"KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM Z 2 ĆW. XVII W. Z PRZEDSTAWIENIAMI „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” I „ADORACJA ŚW. FRANCISZKA”. WŁ. MUZEUM PROWINCJI OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 550 | Rok: 2000
TOMASZ TOMASZEK
"KONSERWACJA ZACHOWAWCZA IKONY „ŚMIERĆ MARII EGIPCJANKI” -ANTEPENDIUM IKONOSTASU Z MOŁODYCZA DATOWANEGO NA KONIEC XVIII W. POCHODZĄCEJ(!) ZE ZBIORÓW DZIAŁU SZTUKI CERKIEWNEJ W ŁAŃCUCIE"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 551 | Rok: 2000
SYLWIA KRÓLCZYK
"KONSERWACJA PŁASKORZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ, SREBRZONEJ, ZŁOCONEJ CZĘŚCI SCENY GŁÓWNEJ UKAZUJĄCEJ WIELKĄ RODZINĘ MARII Z NIEZACHOWANEGO OŁTARZA STONAWSKIEGO DATOWANEGO NA 1500 R."
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 552 | Rok: 2000
WIT PODCZERWIŃSKI
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „ŚWIĘTA KATARZYNA” Z OK. 1520 ROKU Z KOŚCIOŁA PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŻERNICY"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 553 | Rok: 2000
MARZENA BIAŁA
"PORÓWNANIE I OCENA WŁAŚCIWOŚCI FARB DO RETUSZU WITRAŻOWYCH WARSTW MALARSKICH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 554 | Rok: 1999
MICHAŁ ŻULICHOWSKI
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM „WIZJA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO” Z 1700 ROKU AUT. PIOTRA DANDINIEGO Z KLASZTORU OO. KAPUCYNÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 555 | Rok: 2000
MARTA LEMPART-GERATOWSKA
"ROZWARSTWIENIE I OSADZENIE NA NOWYM PODŁOŻU XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO „ŚW. ROCH” ORAZ KONSERWACJA ODSŁONIĘTEGO MALOWIDŁA TEMPEROWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „ŚW. TRÓJCY” DATOWANEGO NA OK. 1600 R., POCHODZĄCEGO Z NIEISTNIEJĄCEGO XVIII-WIECZNEGO. KOŚCIO"
Promotor: PRZEWÓD I STOPNIA
Nr: 556 | Rok: 2000
KATARZYNA JABŁOŃSKA
"PRZENIESIENIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO ORNAMENT KARTUSZOWY PRZEPLECIONY WICIĄ ROŚLINNĄ Z LUBIECHOWEJ"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 557 | Rok: 2000
BARBARA KICZEK
"ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSTWA A. GIERYMSKIEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH OBRAZÓW ORAZ WYKONANIE KOPII OBRAZU „ŚWIĘTO TRĄBEK” Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 558 | Rok: 2000
JADWIGA WYSZYŃSKA
"PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH MAS DUBLAŻOWYCH I SPOIW STOSOWANYCH W KONSERWACJI PŁÓCIENNYCH PODOBRAZI MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH"
Promotor: PRACA KWALIFIKACYJNAII STOPNIA
Nr: 559 | Rok: 2000
MAŁGORZATA SLAWICZEK
"KAZEINA I SPOIWA KAZEINOWE PRÓBA USTALENIA PRZYCZYN ZNISZCZEŃ I ZMIAN OPTYCZNYCH MALOWIDEŁ KAZEINOWYCH Z XIX I POCZ. XX WIEKU. BADANIE WPŁYWU WYBRANYCH DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH NA OPTYKĘ I STAN ZACHOWANIA SPOIW KAZEINOWYCH"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 560 | Rok: 2001
ANNA SĘKOWSKA
"ROZWARSTWIENIE METODĄ SUCHĄ DWÓCH MALOWIDEŁ OLEJNYCH WYKONANYCH NA PODOBRAZIU DREWNIANYM „MEMENTO MORI” XVIII/XIX W. (?) I „ŚW. JERZY” 1663 R. OSADZENIE ODDZIELONEJ WARSTWY MALARSKIEJ NA NOWYM PODŁOŻU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 561 | Rok: 2001
MAŁGORZATA ŚWIECA-DZIERŻAK
"TRANSFER MALOWIDŁA ŚCIENNEGO AUTORSTWA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO „CHRYSTUS PANTOKRATOR” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARTŁOMIEJA AP. W JERZMANOWICACH, WOJ. MAŁOPOLSKIE. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE STOSOWANE W PRZENOSZENIU MALOWIDEŁ NA TERENIE POLSKI"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 562 | Rok: 2001
MARIA JACKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU NA DREWNIE NIEZNANEGO AUTORA PT. „ZAŚLUBINY MARII Z JÓZEFEM” Z PRZEŁOMU XVI I XVII W. WYKONANEGO W TECHNICE TEMPERY"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 563 | Rok: 2001
MAGDALENA BUJAKOWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PODŁOŻU DREWNIANYM „OMDLENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU”, Z POŁ. XVII W., Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PILICY"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 564 | Rok: 2001
MAŁGORZATA STACHURSKA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „PIETA” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JAKUBA ST. W SZCZAWORYŻU"
Promotor: MAŁGORZATA SCHUSTER-GAWŁOWSKA
Nr: 565 | Rok: 2001
ANITA PAJĄK
"ARANŻACJA TRANSFERU MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH  (XVI W.) ZDJĘTYCH Z ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY NR 16 PRZY UL. KANONICZEJ W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 566 | Rok: 2001
GRAŻYNA CHROMY-ROŚCISZEWSKA
"KONSERWACJA KAMIENNEJ STELLI PRZEDSTAWIAJĄCEJ HORUSA NA KROKODYLACH, Z OKRESU RZYMSKIEGO STAROŻYTNEGO EGIPTU (30 P.N.E.-323 N.E.) ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 567 | Rok: 2001
LUIZA ZAJĄC
"KONSERWACJA RZEŹB DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH „ŚW. JADWIGA ŚLĄSKA” I „ŚW. MAŁGORZATA” Z OK. 1390 R. POCHODZĄCYCH Z OSOBNICY K. JASŁA (WŁASNOŚĆ MUZEUM REGIONALNEGO W JAŚLE)"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 568 | Rok: 2000
DANIEL WIĘZIK
"KONSERWACJA RELIKTÓW CERAMICZNYCH Z I W. N.E. ZWANYCH PŁYTAMI CAMPANY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 569 | Rok: 2000
RADOMIR PAŁKA
"ZASTOSOWANIE CZASOWYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVII W. WITRAŻA (TZW. RONDLA) PRZEDSTAWIAJĄCEGO PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W NOWYM BRZESKU"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 572 | Rok: 2001
MONIKA JAMROZIEWICZ
"ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNIK I TECHNOLOGII WYKONANIA MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU METALOWYM I ICH KONSERWACJA"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 573 | Rok: 2002
PAWEŁ GĄSIENICA-MARCINOWSKI
"KONSERWACJA CELTYCKICH NACZYŃ CERAMICZNYCH: FLASZA I NACZYNIE BECZUŁKOWATE, OKRES LATEŃSKI (IV-I W. P.N.E.), POCHODZĄCYCH ZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO KRAKÓW-PLESZÓW 20, WŁASNOŚĆ MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ W NOWEJ HUCIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 574 | Rok: 2002
MARTA LACHOR
"PRZENIESIENIE XVI-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z RUIN KOŚCIOŁA W MIECHOWICACH OŁAWSKICH Z ZACHOWANIEM „PLASTYKI POWIERZCHNI”"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 575 | Rok: 2002
TATIANA DZIERŻĘGA
"KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM (CENTRALNEJ CZĘŚCI CHORĄGWI KOŚCIELNEJ) Z XVIII W., Z PRZEDSTAWIENIAMI: „IMMACULATA” I „ŚW. JÓZEF”, WŁASNOŚĆ MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 576 | Rok: 2002
AGNIESZKA KOSAKOWSKA
"PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH W KONSERWACJI MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA: EPITAFIUM ANNY ZALASEWICZOWEJ Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA I BARTŁOMIEJA W JERZMANOWICACH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 577 | Rok: 2002
MARCIN GRUSZCZYŃSKI
"KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” ZE SŁAWĘCINA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 578 | Rok: 2002
AGNIESZKA TANISTRA
"POŁĄCZENIE ZRÓŻNICOWANYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W PROCESIE KONSERWACJI MALOWIDŁA ŚCIENNEGO NA PRZYKŁADZIE PRZENIESIENIA ILUZJONISTYCZNEGO BAROKOWEGO MALOWIDŁA Z SUFITU PAWILONU OGRODOWEGO PAŁACU W RADOMIERZYCACH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 579 | Rok: 2002
WOJCIECH SIEK
"KONSERWACJA I KOMPOZYCJA MUZEALNA XIX-WIECZNEJ RZEŹBY MARMUROWEJ Z GIPSOWYM ODLEWEM ANTYCZNEGO TORSU (II W. N.E) PRZEDSTAWIAJĄCEJ HERMESA. DEPOZYT RODZINY POTOCKICH PRZY FUNDACJI KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 580 | Rok: 2002
KATARZYNA KADŁUCZKA
"PRÓBY ROZWARSTWIENIA MALOWIDEŁ OLEJNO-ŻYWICZNEGO „ŚW. WACŁAW” Z I POŁ. XVII WIEKU OD TEMPEROWEGO „KORONACJA MATKI BOSKIEJ PRZEZ CHRYSTUSA” Z II ĆW. XV WIEKU NA GÓRNEJ KWATERZE PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 581 | Rok: 2002
KATARZYNA KRÓL
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ I SREBRZONEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z OKOŁO 1420 ROKU, ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 582 | Rok: 2002
ANNA BOROWSKA
"WARSZTAT MISTRZA POLIPTYKU DOMINIKAŃSKIEGO W ŚWIETLE POZOSTAŁOŚCI SKRZYDEŁ TEGO OŁTARZA"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 583 | Rok: 2001
JOANNA CHUDY
"BADANIA NAD ZAGADNIENIEM DUBLAŻU PRZEZROCZYSTEGO W RAMACH PRAC KONSERWATORSKICH PRZY XVIII-WIECZNYM OBRAZIE Z PRZEDSTAWIENIEM PIETY BOLESNEJ /…/ W MUZEUM W ZIĘBICACH"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 584 | Rok: 2002
ALEKSANDRA POPŁAWSKA-GARZEŁ
"KONSERWACJA WIEKA SARKOFAGU Z OKRESU XXI DYNASTII Z PROPOZYCJĄ OPRACOWANIA JEGO NIETYPOWEJ EKSPOZYCJI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 585 | Rok: 2003
KINGA PIOTROWSKA
"ZASTOSOWANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO W PROCESIE PRZENOSZENIA XIX-WIECZNEJ NEOGOTYCKIEJ DEKORACJI MALARSKIEJ W KAMIENICY SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 586 | Rok: 2003
JUSTYNA SZPILA
"BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM LOTNYCH ŚRODKÓW WIĄŻĄCYCH DO CZASOWEGO ZABEZPIECZANIA ORYGINALNYCH WARSTW MALARSKICH W PROCESIE ROZWARSTWIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 587 | Rok: 2003
ANETA WIKTOR
"OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWACJI CYKLU MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA PAPIERZE: ATLAS ROŚLIN I ZWIERZĄT AUTORSTWA HAMILTONA (POCZ. XVIII WIEKU) ZE ZBIORÓW GALERII AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CZTERECH WYBRANYCH PLANSZ"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 588 | Rok: 2003
ANNA RYDZEWSKA
"ROZWARSTWIANIE METODĄ „SUCHĄ” DWÓCH MALOWIDEŁ; OLEJNEGO „AGITATOR 1975” I AKRYLOWEGO „DYGNITARZ W POLU” WYKONANYCH NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM. OSADZENIE ODDZIELONEJ WARSTWY MALARSKIEJ NA PRZEZROCZYSTYM NOŚNIKU POŚREDNIM"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 589 | Rok: 2003
MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA
"PROBLEM ROZPRĘŻANIA, STABILIZACJI I KONSOLIDACJI SKURCZONEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEGO OBRAZU SZTALUGOWEGO"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 590 | Rok: 2003
MAREK BABŚ
"BADANIA PIERWOTNEJ POLICHROMII ŚCIENNEJ Z 1777 R. AUT. WALENTEGO MICHNICKIEGO I KONSERWACJA JEJ FRAGMENTU NA SKLEPIENIU KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SZEWNEJ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 592 | Rok: 2003
SŁAWOMIR STĘPAK
"KONSERWACJA KAMIENNEJ PÓŹNOGOTYCKIEJ CHRZCIELNICY Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY W TARNOBRZEGU –MIECHOCINIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 593 | Rok: 2003
MAGDALENA HAWAJSKA
"POWRÓT „DOMOWEGO SACRUM”- KONSERWACJA XVIII-WIECZNEJ(?) KOPII OBRAZU RAFAELA SANTI „ŚWIĘTA RODZINA POD DĘBEM” Z UWZGLĘDNIENIEM METODY STABILIZACJI ZDUBLOWANEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 594 | Rok: 2003
EWELINA DZIOPAK-GRUSZCZYŃSKA
"KONSERWACJA DWÓCH XVII-WIECZNYCH ALABASTROWYCH RZEŹB GENIUSZY ŚMIERCI Z OŁTARZA ŚW. KRZYŻA Z KOŚCIOŁA OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE ORAZ OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO DO CAŁOŚCI OŁTARZA"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 595 | Rok: 2003
MARIA LABUT
"KONSERWACJA I PRÓBA USTALENIA PIERWOTNEJ FUNKCJI OBRAZU POD TYTUŁEM „HOŁD PASTERZY” PRZYPISYWANEGO SZKOLE ŚLĄSKIEJ Z POCZ. XVII WIEKU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 596 | Rok: 2004
GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
"PROBLEMY KONSERWACJI WIELKICH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: PRACA DOKTORSKA
Nr: 597 | Rok: 2002
ARKADIUSZ MACIEJ
"PROBLEMY KONSERWATORSKIE WITRAŻY J. H. ROSENA Z KATEDRY ORMIAŃSKIEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP WE LWOWIE. PRÓBA ICH ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE GÓRNEJ KWATERY WITRAŻA ŚW. PAWEŁ /…/"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 598 | Rok: 2004
MARCIN CIBA
"KONSERWACJA MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM PT. „WIZJA ŚW. LUDGARDY (ADORACJA KRZYŻA)” OK. 1681-96 WYKONANEGO W WARSZTACIE MICHAELA WILLMANNA DLA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO OO. CYSTERSÓW W LUBIĄŻU, WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 599 | Rok: 2003
JAN PENCAKOWSKI
"KONSERWACJA RENESANSOWEJ FIGURY KAMIENNEJ KRÓLA DAWIDA Z KAPLICY ZYGMUNTOWSKIEJ NA WAWELU ZACHOWANEJ W BAROKOWYM ZESPOLE W GRODZISKU KOŁO SKAŁY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 600 | Rok: 2003
MARCIN BŁASZCZYK
"MALOWIDŁA ŚCIENNE PREZBITERIUM D. KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. M. B. GROMNICZNEJ W SIEMIECHOWIE. INWENTARYZACJA, BADANIA, OKREŚLENIE GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ PRZYSZŁYCH PRAC KONSERWATORSKICH"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 601 | Rok: 2004
ANNA SZCZEPANIAK
"BADANIA TECHNOLOGICZNE ORAZ KONSERWACJA DWÓCH CZARNOFIRNISOWANYCH GRECKICH PELIKE Z 2 POŁ. IV W. P.N.E. Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 602 | Rok: 2004
EWA JURECZKO-WEBER
"KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO PT. „ŚW. MIKOŁAJ” Z 1528 ROKU POCHODZĄCEGO Z KAPLICY CMENTARNEJ „ŚW. MIKOŁAJA” W JODŁOWEJ DOLNEJ"
Promotor: ZOFIA MEDWECKA
Nr: 603 | Rok: 2004
DOMINIK SYNOWIEC
"KONSERWACJA MARMUROWEGO, MANIERYSTYCZNEGO ZWIEŃCZENIA NAGROBKA BISKUPIEGO Z HERBEM ŁABĘDŹ, W ZBIORACH ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 604 | Rok: 2004
ANITA FLEJTER
"KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI A NOWE TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE. DOTYCHCZASOWE ZASTOSOWANIA ORAZ DALSZE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W DOKUMENTACJI, PREZENTACJI, WIRTUALNEJ KONSERWACJI I RESTAURACJI"
Promotor: MIECZYSŁAW STEC
Nr: 605 | Rok: 2004
PIOTR PASZKOT
"KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W LEŚNICY. PRÓBA PRZYPISANIA AUTORSTWA MARCINOWI ANTONIEMU LUBLIŃSKIEMU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 606 | Rok: 2004
GRZEGORZ RODAK
"KONSERWACJA OBRAZÓW Z ORAWKI „OFIARA ABRAHAMA” I „OSTATNIA WIECZERZA” 2 POŁ. XVIII W. WŁASNOŚĆ MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 607 | Rok: 2004
RADOMIR DAWIDZIAK
"KONSERWACJA KAMIENNEJ PÓŹNOGOTYCKIEJ CHRZCIELNICY WRAZ Z DREWNIANĄ ROKOKOWĄ POKRYWĄ Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. KATARZYNY W GOGOŁOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 608 | Rok: 2004
MONIKA DOMAŃSKA
"KONSERWACJA MARMUROWEGO POPIERSIA KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO AUTORSTWA WIKTORA BRODZKIEGO Z 1883 ROKU, WŁASNOŚĆ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 609 | Rok: 2004
IDA SKOWROŃSKA
"LAZURA SREBROWA NA SZKLE BADANIA HISTORII I WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH  W KONTEKŚCIE ARTYSTYCZNYM I KONSERWATORSKIM"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 610 | Rok: 2004
SŁAWOMIR TCHÓRZ
"KONSERWACJA KAMIENNEJ RZEŹBY WIEŃCZĄCEJ NAGROBEK PIETERKIEWICZÓW I ŚWIERZAWSKICH Z CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 611 | Rok: 2004
ANNA SZCZYGIEŁ
"ZASTOSOWANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO PROJEKTOWANIA ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH W KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSFERU MALOWIDŁA „ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE” Z KAMIENICY PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15 WE WROCŁAWIU"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 612 | Rok: 2005
MARTA BOBEK
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ I SREBRZONEJ „CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” Z OK. 1760 ROKU Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W JAŚLE"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 613 | Rok: 2002
MARTA JOHN-KOZIAK
"KONSERWACJA DWÓCH ANIOŁÓW ALABASTROWYCH Z KLEPSYDRĄ I CZASZKĄ Z XVI-WIECZNEGO NAGROBKA ŚW. JACKA Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 614 | Rok: 2002
TOMASZ MYCEK
"STABILIZACJA DREWNIANEGO PODŁOŻA OBRAZU „ZAŚNIĘCIE NMP” Z 2 ĆWIERCI XVI W. Z KOLEKCJI SAPIEŻYŃSKIEJ WRAZ Z PRÓBĄ USTALENIA JEGO HISTORII I WARSZTATU MALARSKIEGO"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 615 | Rok: 2004
WALERIA KARPIUK
"OPRACOWANIE METODY ROZWARSTWIENIA XIX-WIECZNEGO OLEJNEGO MALOWIDŁA ŚCIENNEGO ORAZ FRESKU XI-WIECZNEGO W SOBORZE MICHAJŁOWSKIM W KIJOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 616 | Rok: 2004
EWELINA DZIUBIŃSKA
"BADANIA I KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ RZEŹBY „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1520 R. Z KROSNA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 617 | Rok: 2005
PIOTR BARAŃSKI
"WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWEJ TECHNOLOGII ANALIZY PRZESTRZENNEJ W KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH. URZĄDZENIE DO CYFROWEJ ANALIZY NIERÓWNOŚCI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 618 | Rok: 2004
ALEKSANDRA HOLA
"„PORTRET MĘŻCZYZNY W CZARNYM STROJU Z KORONKOWYM KOŁNIERZEM” Z KOLEKCJI MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACH. KONSERWACJA ORAZ ROZWAŻANIA NA TEMAT PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA DZIEŁA W PRACOWNI FLAMANDZKIEGO MISTRZA EPOKI BAROKU – CORNELISA DE VOS"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 619 | Rok: 2005
ANNA DZIUBA
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KAMIENNYCH, POLICHROMOWANYCH HERBÓW NA PRZYKŁADZIE DWÓCH KARTUSZY HERBOWYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH POGOŃ I ORŁA WAZOWSKIEGO ORAZ ZWORNIKA Z GODŁEM CECHU SZEWCÓW POCHODZĄCYCH Z JATEK Z 1599 R."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 620 | Rok: 2005
AGNIESZKA KRYZA-CHOIŃSKA
"BADANIA I KONSERWACJA DREWNIANEJ OBUDOWY ZEGARA ŚCIENNEGO TYPU CARTEL W STYLU LUDWIKA XVI DATOWANEJ NA LATA 1760-1770"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 621 | Rok: 2004
WOJCIECH SWOBODA
"KONSERWACJA ZABYTKOWYCH GIPSOWYCH ODLEWÓW - KOPII PŁASKORZEŹB PÓŁNOCNEJ ŚCIANY TARCZOWEJ Z KAPLICY ZYGMUNTOWSKIEJ NA WAWELU (ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 622 | Rok: 2005
ZOFIA SIEK
"USUWANIE SKUTKÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU „KOBIETA NIOSĄCA BRZOZOWE GAŁĘZIE” AUTORSTWA WŁODZIMIERZA TETMAJERA(?)"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 623 | Rok: 2005
KATARZYNA PAKUŁA
"KONSERWACJA SZKICU PT. „TANCERKA NA LINIE” DO OBRAZU „LINOSKOCZEK” AUTORSTWA HENRYKA SIEMIRADZKIEGO – PRZYCZYNEK DO ROZPOZNANIA PROBLEMU DESTRUKCJI DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA NIETYPOWYCH PODOBRAZIACH"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 624 | Rok: 2005
JUSTYNA GIZA
"STABILIZACJA DREWNIANEGO PODOBRAZIA Z CZĘŚCIOWĄ REKONSTRUKCJĄ IKONY MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z IKONOSTASU W GORAJCU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 625 | Rok: 2005
KARINA ZAJADACZ
"CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH ZAPRAW INJEKCYJNYCH – BADANIE I OCENA PRZYDATNOŚCI"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 626 | Rok: 2005
MARTA JANKOWSKA
"PROBLEM REKONSTRUKCJI WARSTWY MALARSKIEJ W PROCESIE KONSERWACJI MALOWIDŁA „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W CZCHOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 627 | Rok: 2005
AGATA POLOCZEK
"PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE OBRAZÓW: „PORTRET STARSZEGO MĘŻCZYZNY” I „PORTRET MŁODEGO MĘŻCZYZNY”"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 628 | Rok: 2005
JOANNA HOGNO-JACHYMIAK
"KONSERWACJA XVII-WIECZNEJ KAMIENNEJ PŁASKORZEŹBY  „CHRYSTUS W OGROJCU” Z KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 629 | Rok: 2005
KATARZYNA PABIS
"PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH „PORTRETU CESARZA JÓZEFA I” BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MUZEUM TKACTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W KAMIENNEJ GÓRZE. PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA NA PODSTAWIE BADAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH GENEZĘ OBRAZU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 630 | Rok: 2005
GABRIELA MATUSZ
"TECHNOLOGIA I IKONOGRAFIA OBIEKTU POSIADAJĄCEGO TRZY WARSTWY MALARSKIE (OBRAZ SZTALUGOWY NA PODŁOŻU DREWNIANYM) Z PRZEDSTAWIENIAMI W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM: „PIETY” Z XVII WIEKU, „MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ” Z LAT OK. 1740 ORAZ „NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 631 | Rok: 2004
LUCYNA PIEKACZ
"PROBLEM KREACJI I KONSERWACJI KAMIENNEJ RZEŹBY POLICHROMOWANEJ „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM” OK. 1580-1640 R. Z KOŚCIOŁA ŚW. FLORIANA W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 632 | Rok: 2006
ANETA KRAWCZYK
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY” Z BESZOWEJ (POCZ. XVI W.) W POSIADANIU KLASZTORU OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA HYDROFILNEJ IMPREGNACJI DREWNA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 633 | Rok: 2006
DOROTA DREŚCIK
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA ORAZ METODY KONSERWACJI RZEŹB Z KOŚCI SŁONIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIGUREK DWUNASTU APOSTOŁÓW ZE SKARBCA KATEDRY NA WAWELU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 634 | Rok: 2006
AGNIESZKA SOŃSKA
"PRÓBA OKREŚLENIA WARSZTATU XVIII-WIECZNEGO MALARZA AUGUSTYNA MIRYSA NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU „BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA I WINA” Z MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE I BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW POLSKICH"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 635 | Rok: 2006
ELŻBIETA WYSOCKA
"KONSERWACJA SZTUKI WIDEO NA PRZYKŁADZIE REJESTRACJI PRÓB I SPEKTAKLI TADEUSZA KANTORA"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 636 | Rok: 2006
ZOFIA AUGUSTYŃSKA
"ZAGADNIENIA HISTORYCZNE, TECHNOLOGICZNE I EKSPOZYCYJNE W PROCESIE KONSERWACJI DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA ZYGMUNTA WALISZEWSKIEGO „UCZTA” (1934 R.)/ „PEJZAŻ MIEJSKI”"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 637 | Rok: 2006
BEATA KALETA
"ROZPOZNANIE IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA I KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO MALOWIDŁA Z ZIĘBIC, Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU STABILIZACJI PŁASZCZYZNY PŁÓTNA PODOBRAZIA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 638 | Rok: 2006
ALEKSANDRA PAPIS
"PROBLEMATYKA OCHRONY POOBOZOWYCH OBIEKTÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU NA PRZYKŁADZIE MUROWANYCH BARAKÓW MIESZKALNYCH ODCINKA B1 NA BRZEZINCE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 639 | Rok: 2006
EWA CYRULIK
"OPRACOWANIE METODY DORAŹNEGO ZABEZPIECZANIA NAWARSTWIEŃ ŚCIENNYCH W MUROWANYCH BARAKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE BYŁEGO OBOZU AUSCHWITZ-BIRKENAU"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 640 | Rok: 2006
EWA HAPEK
"ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE TRYPTYKU „ŚW. MIKOŁAJA” Z KOŚCIOŁA POMOCNICZEGO PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W RZEPIENNIKU BISKUPIM W ŚWIETLE JEGO POPRZEDNICH PRZEKSZTAŁCEŃ"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 641 | Rok: 2006
ANNA CHMIEL
"PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNIKI WITRAŻOWEJ WEDŁUG TRAKTATU MNICHA TEOFILA"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 642 | Rok: 2006
ANNA MOSSLER
"KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO NA DREWNIE KRUCYFIKS Z KLĘCZĄCĄ RODZINĄ AUTORSTWA ANDREASA HEMPLA Z 1615 ROKU – CENTRALNEJ CZĘŚCI EPITAFIUM FRANCISZKA FISCHERA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 643 | Rok: 2001
MICHAŁ BILIŃSKI
"EKSPOZYCJA PRZENIESIONYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH WE WNĘTRZACH MUZEALNYCH – NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO PRZENIESIONEGO Z KAMIENICY SZOŁAYSKICH W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 644 | Rok: 2006
GRAŻYNA GUZIK
"BADANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII I TECHNIKI TABLICY EPITAFIJNEJ Z OK. 1494 ROKU RAFAŁA JAKUBA JAROSŁAWSKIEGO Z TARNOWA Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. DUCHA ŚW. W PRZEWORSKU PRZYCZYNKIEM DO ZAGADNIEŃ WARSZTATU MISTRZA TRYPTYKU Z BLIZANOWA"
Promotor: JÓZEF NYKIEL
Nr: 645 | Rok: 2007
MAGDALENA PRYSZCZ
"PROBLEMATYKA REKONSTRUKCJI I EKSPOZYCJI XVII-WIECZNEJ PŁYTY NAGROBNEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ PARĘ MAŁŻEŃSKĄ Z KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W LEŚNICY NA PODSTAWIE ANALIZY STYLISTYCZNEJ ŚLĄSKICH PRZEDSTAWIEŃ SEPULKRALNYCH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 646 | Rok: 2007
REGINA KOZIK
"IDENTYFIKACJA ZNISZCZEŃ TYPU BIOCHEMICZNEGO ORAZ OPRACOWANIE METODY REGENERACJI WARSTWY MALARSKIEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI MALOWIDŁA OLEJNEGO NA TEKTURZE „PORTRET KOBIETY” Z 1906 R. PĘDZLA ZYGMUNTA AJDUKIEWICZA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 647 | Rok: 2007
MAŁGORZATA ŚLIZ
"ROZWARSTWIENIE DWÓCH MALOWIDEŁ ZDOBIĄCYCH PÓŁNOCNE WROTA DIAKOŃSKIE NIEISTNIEJĄCEGO IKONOSTASU W OPACE, OBECNIE WŁASNOŚĆ MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 648 | Rok: 2007
IRMA PROKOPOWICZ
"„SALOME Z GŁOWĄ ŚW. JANA CHRZCICIELA NA MISIE” OBRAZ ZE ZBIORÓW KLASZTORU SIÓSTR AUGUSTIANEK Z KRAKOWA. KONSERWACJA ORAZ PRÓBA USTALENIA PROWENIENCJI I DATOWANIA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 649 | Rok: 2007
MAGDALENA SZYMAŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU MICHAELA WILLMANNA „ECCE HOMO” Z KAPLICY PAŁACOWEJ W LUBORADZU, Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU WKLĘSŁEJ KOLEBKI PŁÓCIENNEGO PODOBRAZIA JAKO WARTOŚCI HISTORYCZNEJ DZIEŁA. PRÓBA OKREŚLENIA CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH WARSZTATU MICHAELA WILLMANNA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 650 | Rok: 2007
MAGDALENA PIJEWSKA
"KONSERWACJA OBRAZU „ŚMIERĆ ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO” Z KLASZTORU SS. WIZYTEK W KRAKOWIE. USUWANIE MISECZKOWATYCH ODKSZTAŁCEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA LICU OBRAZÓW NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 651 | Rok: 2007
JADWIGA STOPYRA, JAN CHODOROWICZ
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KAMIENNEJ KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ,  RZEŹBIONEJ I POLICHROMOWANEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z GŁÓWNEJ SCENY PT. „CHRZEST W JORDANIE” I COKOŁU Z PŁASKORZEŹBIONYMI POSTACIAMI ŚWIĘTYCH ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GLOWIE, POWIECIE TARNOWSKIM"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 652 | Rok: 2007
MAREK PAWLUS
"PROBLEMATYKA BADAWCZA I KONSERWACJA ROKOKOWEGO PIECA KAFLOWEGO Z DROGINI, EKSPONOWANEGO OBECNIE W SALI ŻOŁĘDZIOWSKIEGO W COLLEGIUM MAIUS UJ"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 653 | Rok: 2007
HALSZKA SOWIŃSKA
"KONSERWACJA XVIII-TO WIECZNEJ IKONY Z PRZEDSTAWIENIEM DEESIS. PROBLEM PONOWNEGO PRZENIESIENIA FRAGMENTU MALOWIDŁA Z PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO NA UZUPEŁNIONE PODOBRAZIE ORYGINALNE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 654 | Rok: 2007
IZABELA GRZYBOWSKA
"BADANIA I KONSERWACJA PÓŹNOGOTYCKIEJ NASTAWY OŁTARZOWEJ POCHODZĄCEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, DATOWANEJ NA OK. 1500 R. WIĄZANEJ Z WARSZTATEM ŚLĄSKIM. PRÓBA OKREŚLENIA PIERWOTNEJ FORMY, TECHNIKI I TECHNOL"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 655 | Rok: 2007
MAŁGORZATA KOWALSKA
"REKONSTRUKCJA MALOWIDEŁ Z AWERSÓW ZAGINIONYCH SKRZYDEŁ NIEWIELKIEGO TRYPTYKU DEWOCYJNEGO Z 2 POŁ. XV WIEKU, W OPARCIU O ANALIZĘ ZACHOWANYCH ARCHIWALIÓW ORAZ WIEDZĘ Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOTYCKIEGO MALARSTWA TABLICOWEGO TERENU MAŁOPOLSKI"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 656 | Rok: 2007
NATALIA KUCIA
"KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY NA DRZEWIE PALMOWYM, DATOWANEJ NA OK. 1740 R. Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE NA TLE IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 657 | Rok: 2007
ROBERT SĄSIADEK
"PROBLEMATYKA POWTÓRNEJ ARANŻACJI PLASTYCZNO-ESTETYCZNEJ GOTYCKIEJ FIGURY CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Z ZATORA"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 658 | Rok: 2007
EDYTA DAWIDZIAK
"„OSTATNIA WIECZERZA” – OBRAZ „ZOBACZONY”  NA NOWO. PEŁNA KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA ZMIERZAJĄCA DO PRZYWRÓCENIA OBIEKTOWI WARTOŚCI UTRACONYCH W WYNIKU PÓŹNIEJSZYCH PRZEKSZTAŁCEŃ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 659 | Rok: 2006
MICHAŁ BURZAK
"PROBLEM KONSERWACJI I EKSPOZYCJI KAMIENNEJ FIGURY PLENEROWEJ „BABA POŁOWIECKA” Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE DATOWANEJ NA PRZEŁOM XII I XIII W."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 660 | Rok: 2007
DANIEL TYLKA
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI NIETYPOWYCH DZIEŁ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY GLINIANEJ PT. „PIOTR – PEŁNOPOSTACIOWY” AUTORSTWA ALINY SZAPOCZNIKOW"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 661 | Rok: 2007
MICHAŁ STOŁECKI
"WSTĘPNA INWENTARYZACJA, BADANIA I OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI XV-WIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W LUBLINIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 662 | Rok: 2007
TOMASZ SKRZYPIEC
"PROBLEMATYKA TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ PRZY UZUPEŁNIANIU WIELKOFORMATOWEJ CERAMIKI UŻYTKOWEJ NA PRZYKŁADZIE NACZYNIA CERAMICZNEGO KULTURY CUCUTENI-TRIPOLIE 3700-3400 P.N.E."
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 663 | Rok: 2005
ADJ. MIECZYSŁAW STEC
"PROJEKTOWANIE W KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI ASP W KRAKOWIE"
Promotor: HABILITACJA 
Nr: 664 | Rok: 2004
MGR JAROSŁAW ADAMOWICZ
"PROBLEMATYKA BADAWCZO-KONSERWATORSKA PATRONOWYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH MAŁOPOLSKICH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH PRZEŁOMU XV I XVI WIEKU"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. MARIANA PACIORKA)
Nr: 665 | Rok: 2007
TOMASZ WIELEK
"PROBLEM REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI EKSPOZYCYJNEJ KOPII GIPSOWEJ RZEŹBY „BRZASK”, FLORENCKIEGO GROBOWCA LORENZA DE MEDICI (ZE ZBIORÓW DZIAŁU RZEŹBY COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 667 | Rok: 2008
ZOFIA KERNEDER
"O NIESZCZEŚCIU BYCIA DZIEŁEM SZTUKI. WARSZTAT WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW A KONSERWACJA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI NOWOCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE KOLEKCJI ARTYSTÓW – GALERIA POTOCKA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 668 | Rok: 2008
DOROTA NAROWSKA
"KONSERWACJA XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI KOŚCIELNEJ JAKO ZESPOŁU MALOWIDŁA DWUSTRONNEGO Z PRZEDSTAWIENIAMI „ZWIASTOWANIE” I „ARCHANIOŁ RAFAŁ PROWADZĄCY TOBIASZA” ORAZ ZASTOSOWANEJ WTÓRNIE TKANINY OBSZYCIA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 669 | Rok: 2008
S. DOROTA KOT
"WPŁYW ZASTOSOWANIA TECHNIKI MAROUFLAGE NA STAN ZACHOWANIA OBIEKTU. ANALIZA NA PODSTAWIE ”UKRZYŻOWANIA” ZE ZBIORÓW OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 670 | Rok: 2008
EMMA PIETRASZKO
"PROBLEM REKONSTRUKCJI CENTRALNEGO OBRAZU Z EPITAFIUM HELENY VON GERSDORFF, POCH. Z KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO Z POBIEDNEJ K. LUBANIA. PRÓBA ODCZYTANIA ZNAKÓW HERBOWYCH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 671 | Rok: 2008
AGNIESZKA POMYKAŁA
"PROBLEMY KONSERWACJI ESTETYCZNEJ OBRAZU „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚWIĘTYMI” PRZYPISYWANEGO ROSSO FIORENTINO, SZKOŁA FLORENCKA, XVI WIEK I PRÓBA POTWIERDZENIA LUB ZAPRZECZENIA PRZEKAZOWI O AUTORSTWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 672 | Rok: 2008
JOANNA KAWALA
"OBRAZ „MATER MISERICORDIAE” Z KLASZTORU SS. BENEDYKTYNEK W KRZESZOWIE JAKO DZIEŁO PROWINCJONALNEGO MALARSTWA POLSKIEGO I POŁOWY XVII W. ORAZ DOKUMENT POCZĄTKÓW ZGROMADZENIA LWOWSKIEGO W ASPEKCIE PRAC KONSERWATORSKICH"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 673 | Rok: 2008
IZABELA KŁECZEK
"KONSERWACJA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIAMI „ŚW. STANISŁAW BISKUP” I „ŚW. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ” XIX W. Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE, Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU PRZYWRÓCENIA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ PŁÓTNA PODOBRAZIA POD KĄTEM WYMOGÓW"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 674 | Rok: 2008
KAMILA KAWĘCKA
"KOPIA Z ELEMENTAMI REKONSTRUKCJI MALOWIDŁA TABLICOWEGO „ŚW. MIKOŁAJ” PRZYPISANEGO MALARZOWI ANDRZEJOWI Z 1528 R."
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 675 | Rok: 2008
GRZEGORZ SERWOŃSKI
"REKONSTRUKCJA FRAGMENTU NIEZNANEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM SCEN Z ŻYCIA CHRYSTUSA ORAZ PRÓBA USTALENIA IKONOGRAFII PRZEDSTAWIENIA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 676 | Rok: 2008
JOANNA BABRAJ
"ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ESTETYCZNE NA PRZYKŁADZIE ATTYCKIEGO NACZYNIA PELIKE Z IV W. P.N.E. ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE, ODDZIAŁ CZARTORYSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 677 | Rok: 2008
CELINA MASTELLA
"BADANIA I KONSERWACJA GOTYCKICH FIGUR POCHODZĄCYCH Z OŁTARZA MATKI BOSKIEJ ZE STAREGO MIASTA, DATOWANYCH NA OKOŁO 1390-1400, WIĄZANYCH Z KRĘGIEM MADONN NA LWACH. PROBLEMATYKA JEDNOŚCI WARSZTATOWEJ RZEŹB I ICH PIERWOTNEJ FUNKCJI W STRUKTURZE GOTYCKIEGO RET"
Promotor: MARIAN PACIOREK
Nr: 678 | Rok: 2008
KATARZYNA ŁACH
"PROBLEMATYKA REKONSTRUKCJI FORMY I POLICHROMII NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, POLICHROMOWANEJ „ŚW. WERONIKI” Z KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ W PRZEGINI NARODOWEJ"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 679 | Rok: 2008
ANNA PLEWIŃSKA
"ZAKRES I MOŻLIWOŚCI REKONSTRUKCJI ZABYTKU NA PRZYKŁADZIE PŁASKORZEŹBY CERAMICZNEJ Z 2 POŁ. XIX W., PRZEDSTAWIAJĄCEJ ADRIANA BARANIECKIEGO, W ZBIORACH WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI, PRACOWNI KONSERWACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, CERAMIKI I STIUKU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 680 | Rok: 2008
DARIUSZ DOROSZ
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI RZEŹB DREWNIANYCH EKSPONOWANYCH NA ELEWACJACH KOŚCIOŁÓW, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FIGURY „ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA” Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KAŃCZUDZE"
Promotor: MARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 681 | Rok: 2009
BEATA PALUSIŃSKA
"WSPÓŁCZESNE ARANŻACJE KONSERWATORSKIE GOTYCKICH KRUCYFIKSÓW DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO DATOWANEJ NA OK. 1530 R. Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W ROŻNOWICACH"
Promotor: MARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 682 | Rok: 2009
MAGDALENA PESZKO
"OGRANICZENIE INGERENCJI MATERIAŁOWEJ W PIERWOTNĄ STRUKTURĘ EGIPSKIEGO, ANTROPOIDALNEGO WIEKA Z OKRESU XXI DYNASTII Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO EKSPOZYCJI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 683 | Rok: 2009
DOMINIKA KOSSOWSKA
"PROBLEM SPRASOWANIA ROZWARSTWIEŃ SPĘKANYCH ZAPRAW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI „PORTRETU KOBIETY” Z MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 684 | Rok: 2009
ANNA SKRABALAK (JAREMKO)
"ROLA GRAFIKI NIDERLANDZKIEJ W POPULARYZACJI WIZERUNKU CHRYSTUSA W TYPIE „CRISTO VIVO” W POLSKIEJ SZTUCE SAKRALNEJ ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE „UKRZYŻOWANIE” Z PARAFII PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W LEŚNICY"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 685 | Rok: 2009
INGA WIDLIŃSKA (STOMPÓR)
"ROZWARSTWIANIE I OSADZANIE NA NOWYM PODŁOŻU XIX-WIECZNEGO OLEJNEGO MALOWIDŁA „ŚW. JÓZEF Z DZIECIĄTKIEM” O ZRÓŻNICOWANYM TYPIE SPĘKAŃ WARSTWY MALARSKIEJ. KONSERWACJA ODSŁONIĘTEGO XVIII-WIECZNEGO MALOWIDŁA OLEJNEGO „MICHAŁ ARCHANIOŁ”, WYKONANEGO NA PODOBRAZ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 686 | Rok: 2009
BARTŁOMIEJ KUBIAK
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI ARCHEOLOGICZNYCH PRZEKROJÓW ZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH POD PŁYTĄ RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 687 | Rok: 2009
ANNA SEWERYN
"RETUSZ KONSERWATORSKI HISTORYCZNYCH ODBITEK FOTOGRAFICZNYCH"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 688 | Rok: 2009
KINGA OLESIEJUK
"IDEA PRZEMIJANIA W ASPEKCIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH INSTALACJI ILJI KABAKOVA „SZKOŁA NR 6” (1993) – WARTOŚĆ BUDUJĄCA CZY UMNIEJSZAJĄCA ZNACZENIE DZIEŁA SZTUKI?"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 689 | Rok: 2009
KATARZYNA WILASZEK
"ZAGADNIENIE PONOWNEJ INTEGRACJI DZIEŁA SZTUKI Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNEGO STANU ZACHOWANIA JEGO ELEMENTÓW NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI PŁASKORZEŹBY „ŚW. MARCIN” Z PENTAPTYKU MATKI BOSKIEJ, ŚW MARCINA I ŚW. WAWRZYŃCA(?) Z RYNARCIC (1505 R.)"
Promotor: MARIAN PACIOREK, BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 690 | Rok: 2009
EDYTA BRZYŻEK-SZEWCZYK
"PORTRET KOBIETY Z INSTRUMENTEM MUZYCZNYM Z KOLEKCJI PROF. KAROLA ESTREICHERA, WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE. KONSERWACJA ORAZ ROZWAŻANIA NA TEMAT POCHODZENIA DZIEŁA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 691 | Rok: 2009
JERZY PŁAZA
"BADANIA NAWARSTWIEŃ ŚCIENNYCH I KONSERWACJA FRAGMENTU DEKORACJI MALARSKIEJ Z 1533 R. NA SKLEPIENIU ZAKRYSTII BAZYLIKI MNIEJSZEJ PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KROŚNIE"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 692 | Rok: 2009
MARIA URBAN-DĄBEK
"OPRACOWANIE TECHNOLOGII I TECHNIKI UZUPEŁNIENIA ORAZ REKONSTRUKCJI ALABASTROWEJ MINIATURY NA PRZYKŁADZIE RELIEFU „UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA” ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 693 | Rok: 2009
MAGDALENA CHMIELIŃSKA
"PROCES KONSERWACJI NIEPOWTARZALNĄ SZANSĄ PODJĘCIA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH DZIEŁA SZTUKI NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CHIŃSKIEGO XIX-WIECZNEGO PORCELANOWEGO WAZONU ZE SCENAMI RYCERSKIMI Z MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 694 | Rok: 2009
ZBIGNIEW KRYSIEWICZ
"DZIEŁO SZTUKI JAKO PRZEDMIOT INTENCJONALNY. ZMIANY PRZEDMIOTOWE ORAZ NIE-PRZEDMIOTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM – PROPOZYCJA NOWEJ METODOLOGII KONSERWATORSKIEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. DOMINIKIEM"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 695 | Rok: 2009
TOMASZ GŁOWACZ
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI MARKIETERII W STYLU BOULLE’A. PRÓBA ZASTOSOWANIA ŻYWIC SYNTETYCZNYCH DO IMITACJI SZYLKRETU"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 696 | Rok: 2009
JOANNA SAWICKA
"RETRANSFER FRAGMENTU PREDELLI Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, ŚW. KLARY Z ASYŻU I ŚW. JANA EWANGELISTY"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 697 | Rok: 2010
KATARZYNA SIWCZYŃSKA
"KONSERWACJA ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW PORTRETU STANISŁAWA TARNOWSKIEGO PRZYPISYWANEGO ARTUROWI GROTTGEROWI. ARANŻACJA, REKONSTRUKCJA ORAZ PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 698 | Rok: 2010
ITA STEC
"PROBLEMATYKA RATOWANIA ZDEGRADOWANEGO PODOBRAZIA DREWNIANEGO NA PRZYKŁADZIE EPITAFIUM HIERONIMA GOLIŃSKIEGO Z 1603 ROKU ZE ZBIORÓW OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 699 | Rok: 2010
KATARZYNA KASPERKOWICZ
"STABILIZACJA DREWNIANEGO PODOBRAZIA W DWUSTRONNYM, MANIERYSTYCZNYM MALOWIDLE Z PRZEDSTAWIENIEM SCENY „SPOTKANIA CHRYSTUSA I ŚW. WERONIKI” ORAZ „ŚW. ANNY SAMOTRZEĆ”. PRÓBA USTALENIA HISTORII OBRAZU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 700 | Rok: 2010
KATARZYNA STĘPIEŃ
"KONSERWACJA DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ KOPII CUDOWNEGO OBRAZU „MATKA BOSKA DZIKOWSKA” Z KAPLICZKI W TARNOBRZEGU. PROBLEM ROZDZIELENA BAWEŁNIANEGO PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO OD PODŁOŻA DREWNIANEGO ORAZ ZASTOSOWANIE PRZEZROCZYSTEGO DUBLAŻU NA SZTYWNE PODŁOŻE POŚREDN"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 701 | Rok: 2010
PRZEMYSŁAW PODOLSKI
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA GOTYCKICH RELIKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH PRZEDPROŻA PAŁACU „POD KRZYSZTOFORY” NA RYNKU KRAKOWSKIM"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 702 | Rok: 2010
JAKUB OLSZYŃSKI
"ROZWIĄZANIE KONSERWATORSKIE TECHNOLOGII I TECHNIK KLEJENIA, UZUPEŁNIANIA I REKONSTRUKCJI RZEŹBY ALABASTROWEJ, NA PRZYKŁADZIE „CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO” (XVII W.) Z KOŚCIOŁA OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 703 | Rok: 2010
GRZEGORZ LASOTA
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE WCZESNORENESANSOWEJ CHRZCIELNICY Z SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 704 | Rok: 2010
KATARZYNA KORN
"PROBLEMY REKONSTRUKCJI FORMY RZEŹBIARSKIEJ I POLICHROMII UŻYTKOWYCH RZEŹB SAKRALNYCH NA PRZYKŁADZIE KAMIENNEJ GOTYCKIEJ CHRZCIELNICY Z KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Z KROŚCIENKA NAD DUNAJCEM"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 705 | Rok: 2010
MARIA SZELIGA
"TECHNOLOGIA ORAZ TECHNIKA WYKONANIA LUDOWYCH OBRAZÓW WYSADZANYCH Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 706 | Rok: 2010
AGATA BARCZYŃSKA
"PROBLEM REKONSTRUKCJI NIEZACHOWANYCH FRAGMENTÓW OBIEKTU DLA POTRZEB EKSPOZYCJI MUZEALNEJ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI UNICKIEJ DWUSTRONNIE MALOWANEJ, POCHODZĄCEJ Z BEZMIECHOWEJ, POW. LESKO, ZE ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWI"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 707 | Rok: 2010
ALICJA GUT
"KONSERWACJA XVIII-WIECZNEGO OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „ŚNIADANIE ŚW. OJCA FRANCISZKA” Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W PILICY. TYPY I RODZAJE PRZEPROWADZONYCH W PRZESZŁOŚCI PRAC NAPRAWCZYCH I ICH WPŁYW NA STAN ZACHOWANIA OBIEKTU"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 708 | Rok: 2010
HANNA SOWIŃSKA
"BADANIA I RESTAURACJA WITRAŻU „ŚW. WOLFGANG” Z GRUPY „WITRAŻE Z GRODŹCA” Z MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 709 | Rok: 2010
MICHALINA DREWNIAK
"RETRANSFER Z PODOBRAZIA PŁÓCIENNEGO FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO „ŚW. ZOFIA Z CÓRKAMI”, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 710 | Rok: 2010
ANNA WÓJTOWICZ
"MALOWANIE KOPII OBRAZU „PORTRET MARII ADELAJDY KSIĘŻNEJ BURGUNDZKIEJ” Z WARSZATATU FRANCOIS DE TROY (ZBIORU MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO) PRZYCZYNKIEM DO POZNANIA WARSZTATU FRANCUSKIEGO OLEJNEGO MALARSTWA SZTALUGOWEGO XVII I POCZ. XVIII W."
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 711 | Rok: 2010
MONIKA WRONIAK
"PROBLEMATYKA BADAWCZA DOTYCZĄCA ZMIANY PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI MALOWIDŁA PODJĘTA W PROCESIE KONSERWACJI XVIII-WIECZNEJ CHORĄGWI PROCESYJNEJ Z WOLI WIELKIEJ, Z PRZEDSTAWIENIAMI MATKI BOSKIEJ POKROW ORAZ ŚW. PARASKEWY ZE ZBIORÓW MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 712 | Rok: 2010
ANNA POLESKA-ZAWADZIŃSKA
"ROZDZIELENIE MALOWIDEŁ  ŚCIENNYCH ZDJĘTYCH W JEDNYM PŁACIE Z POWIERZCHNI SFERYCZNEJ. NOWA TECHNOLOGIA WYKORZYSTANIA W KONSTRUKCJI PODŁOŻY TRANSFERÓW"
Promotor: MIECZYSŁAW STEC
Nr: 713 | Rok: 2010
MONIKA PIOTROWSKA
"BADANIA TECHNOLOGII I TECHNIKI „LAKIEROWANYCH WAZONÓW BERLIŃSKICH” ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ORAZ OPRACOWANIE METOD ICH KONSERWACJI"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 714 | Rok: 2010
MGR ANNA SĘKOWSKA
"PORTRET KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO Z KATEDRY NA WAWELU. KONSERWACJA, TECHNOLOGIA, DZIEJE, IKONOGRAFIA (TOM I), ILUSTRACJE DO TOMU I (TOM II), ANEKS – DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA OBRAZU PORTRET KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO Z KATEDRY NA WAWELU (TOM III)"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. MAŁGORZATY SCHUSTER-GAWŁOWSKIEJ
Nr: 715 | Rok: 2010
ADJ. MARTA LEMPART-GERATOWSKA
"TRANSFER MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH (CZĘŚĆ I) HISTORIA, METODYKA, STAN BADAŃ (CZĘŚĆ II) KATALOG OBIEKTÓW, „STUDIA I MATERIAŁY WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE” T. XX, KRAKÓW 2010"
Promotor: HABILITACJA 
Nr: 716 | Rok: 2011
HENRYK PAWŁOWSKI
"ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ODSPAJANIEM SIĘ WARSTW ZAPRAW I POLICHROMII NA RZEŹBACH DREWNIANYCH POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHCICIELA W ZEMBRZYCACH, DATOWANEJ NA ROK OK. 1533"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 717 | Rok: 2010
AGNIESZKA MARECKA
"ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWATORSKIE PASTELI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO Z GALERII PORTRETÓW PROFESORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 718 | Rok: 2011
MAŁGORZATA GODEK
"OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDŁA ANTHONY’EGO LISTERA Z KGALLERY W LEGNANO WE WŁOSZECH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 719 | Rok: 2011
ANITA KUCHTA-KURASIŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU ŚW. BERNARD Z CLAIRVAUX PRZYCZYNKIEM DO ROZWAŻAŃ NA TEMAT METOD STOSOWANYCH W KONSERWACJI OBRAZÓW MALOWANYCH NA RZADKO TKANYCH PODOBRAZIACH PŁÓCIENNYCH"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 720 | Rok: 2011
MAGDALENA SZYDA-KWIATKOWSKA
"PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RESTAURACJI POLICHROMII KLASYCYSTYCZNEJ ORAZ POWTÓRNEJ KOMPUTEROWEJ ARANŻACJI MALOWIDEŁ KONSERWOWANYCH W LATACH 70. XX W. NA PODSTAWIE PRAC W POMIESZCZENIU NA II PIĘTRZE KAMIENICY POD ANIOŁKIEM W KRAKOWIE"
Promotor: GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Nr: 721 | Rok: 2011
MARCIN DZIUBEK
"METODY KONSERWACJI OBRAZÓW NA BLASZE MIEDZIANEJ W OPARCIU O REALIZACJE WYKONANE W RAMACH PRAC MAGISTERSKICH, DANE Z DOKUMENTACJI KONSERWATORSKICH ORAZ NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MĘCZEŃSTWA ŚW. PIOTRA Z WERONY"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 722 | Rok: 2011
MARTA POCHABA
"TABERNAKULUM Z KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTYCH ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU JAKO PRZYKŁAD DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO OBIEKTU STAŁEGO WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 723 | Rok: 2011
EWA KOCIUBA
"KONSERWACJA OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII MAŁOPOLSKIEJ Z MUEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W PRZMYŚLU Z UWZGLĘDNIENIEM DOŚWIADCZEŃ KONSERWATORSKICH PRZY OBRAZACH TEGO TYPU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 724 | Rok: 2011
DAGNY DOBROWOLSKA
"PRZEKSZTAŁCENIA FORMALNE A KWESTIA AUTENTYZMU DZIEŁA SZTUKI. KONSERWACJA XV-WIECZNEJ FIGURY MADONNY Z DZIECIĄTKIEM Z KSIĄŻNIC WIELKICH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 725 | Rok: 2011
JOANNA JĘDRZEJAK
"KONSERWACJA OBRAZU TABLICOWEGO SACRA CONVERSAZIONE Z POCZĄTKU XVI WIEKU, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚŚ. PUSTELNIKÓW ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU, PRZYCZYNKIEM DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU PROFILI RAM WYBRANYCH OBRAZÓW TABLICOWYCH Z TERENU "
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 726 | Rok: 2011
NATALIA NOGAS
"PRÓBA UKAZANIA HISTORII OBRAZU PT. „MATKA BOSKA Z OWOCAMI” Z I ĆWIERCI XVI WIEKU, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 727 | Rok: 2011
URSZULA DYLĄG-PUTOWSKA
"PROBLEM WZMOCNIENIA MECHANICZNEGO TKANINY POKRYTEJ MIEJSCOWO Z OBU STRON KOMPOZYCJĄ MALARSKĄ NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI CHORĄGWI WOTYWNEJ RODU MONIAKÓW, 1705 R. Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 728 | Rok: 2011
MARTA KALATA
"ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ ZNACZNIE PRZEKSZTAŁCONEGO DZIEŁA SZTUKI NA PRZYKŁADZIE GOTYCKIEJ RZEŹBY „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” Z HARKLOWEJ, OK. POŁ. XIV W.(?)"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 729 | Rok: 2011
ŁUKASZ ŚWISTAK
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I PEŁNEJ REKONSTRUKCJI KAMIENNEJ RZEŹBY ARCHITEKTONICZNEJ NA PRZYKŁĄDZIE RENESANSOWEGO PORTALU PAŁACU W KARPNIKACH K. JELENIEJ GÓRY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 730 | Rok: 2011
DANUTA MAJEWSKA-MOTYL
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI UNIKATOWEJ, PRZYDROŻNEJ KAMIENNEJ LATARNI Z RAJBROTU W POWIECIE TARNOWSKIM"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 731 | Rok: 2011
MARTA KAMIŃSKA
"DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY KONSERWACJI I RESTAURACJI WITRAŻY NA PRZYKŁĄDZIE WITRAŻU „ŚW. PIOTR” ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: PAWEŁ KARASZKIEWICZ
Nr: 732 | Rok: 2011
MGR ZOFIA KASZOWSKA
"BROKATY WYTŁACZANE W GOTYCKIM MALARSTWIE I RZEŹBIE MAŁOPOLSKIEJ"
Promotor: PRZEWÓD KWALIFIKACYJNY I STOPNIA
Nr: 733 | Rok: 2003
STANISŁAW CZECH
"POLICHROMIA RZEŹBY  CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO Z KOŚCIOŁA SS. NORBERTANEK W KRAKOWIE W ŚWIETLE ZACHOWANYCH PRZYKŁADÓW POLICHROMII KRUCYFIKSÓW GOTYCKICH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 734 | Rok: 2011
MGR PAWEŁ BOLIŃSKI
"OPRACOWANIE KOMPUREROWEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ ŚRODOWISKA KONSERWATORSKIEGO"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. EDWARDA KOSAKOWSKIEGO)
Nr: 735 | Rok: 2010
MGR ANNA ŁUCJA FORCZEK
"ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH DO WSPÓŁCZESNYCH FUNKCJI"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. EDWARDA KOSAKOWSKIEGO)
Nr: 736 | Rok: 2011
MGR ALEKSANDRA HOLA
"ANALIZA PRZEKSZTAŁCEŃ IDEOWYCH I ESTETYCZNYCH ORAZ PRZESZŁYCH ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH PRZY POSZCZEGÓLNYCH MALOWIDŁACH ZE ZBIORU DZIEŁ SZTUKI MALARSKIEJ, JAKO ISTOTNE ŹRÓDŁO WIEDZY O CAŁYM ZESPOLE NA PRZYKŁADZIE PRAC BADAWCZYCH I KONSERWATORSKICH KOLEKCJ"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. GRAŻYNY KORPAL)
Nr: 737 | Rok: 2011
DR ZOFIA KASZOWSKA
"MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA METOD ANALITYCZNYCH STOSOWANYCH W BADANIACH TECHNOLOGICZNYCH GOTYCKICH MALOWIDEŁ TABLICOWYCH, „STUDIA I MATERIAŁY WYDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE”, T. XIX, KRAKÓW 2010"
Promotor: HABILITACJA
Nr: 738 | Rok: 2010
KATARZYNA ŁOPATOWSKA
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I PEŁNEJ REKONSTRUKCJI KAMIENNEJ RZEŹBY ARCHITEKTONICZNEJ NA PRZYKŁADZIE RENESANSOWEGO PORTALU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 740 | Rok: 2011
MGR AGNIESZKA KOSAKOWSKA
"PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PROJEKTOWANIA WIZUALNEGO"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. MIECZYSŁAWA STECA)
Nr: 742 | Rok: 2011
S. EWELINA PARZYCH
"ROZWARSTWIANIE MALOWIDEŁ: XV-WIECZNEGO I XVII-WIECZNEGO, W GRUBOŚCI WARSTWY MALARSKIEJ MALOWIDŁA PÓŹNIEJSZEGO, NA AWERSIE LEWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 743 | Rok: 2012
RENATA KARSKA
"WYBRANE ZAGADNIENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI HISTORYCZNEJ BRONI CZARNOPROCHOWEJ NA PRZYKŁADZIE ARKEBUZA Z ZAMKIEM KOŁOWYM (XVII/XVIII WIEK) ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE"
Promotor: ROMAN KIEFERLING
Nr: 744 | Rok: 2012
PAWEŁ PUTOWSKI
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I CZĘŚCIOWEJ REKONSTRUKCJI NA PRZYKŁĄDZIE XVII-WIECZNYCH KAPLICZEK Z WOLI WIĘCŁAWSKIEJ I MASŁOMIĄCEJ WRAZ Z PROJEKTEM NIEZACHOWANYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ WIZUALIZACJĄ KOMPUTEROWĄ"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 745 | Rok: 2012
DAWID PASIERB
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA CMENTARNYCH OBIEKTÓW SEPULKRALNYCH NA PRZYKŁĄDZIE KAMIENNEJ RZEŹBY ŻAŁOBNICY Z GROBU ADAMA REPETOWSKIEGO DŁUTA MICHAŁA STEFANA KORPALA (1911 R.)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 746 | Rok: 2012
MGR ROMAN JACEK KIEFERLING
"KONSERWACJA DZIEŁ NIEZACHOWANYCH"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. JÓZEFA NYKLA)
Nr: 747 | Rok: 2011
MGR MAŁGORZATA NOWALIŃSKA
"ROZWARSTWIANIE MALOWIDEŁ AWERSU PRAWEGO SKRZYDŁA GOTYCKIEGO TRYPTYKU Z ŁĄCKA, PRZEMALOWANEGO W WIEKU XVII, PRZYCZYNKIEM DO BADAŃ TECHNIKI I TECHNOLOGII DEKORACJI PATRONOWEJ NA FOLII METALOWEJ. METODY POWIELANIA ORNAMENTÓW W GOTYCKIM MALARSTWIE TABLICOWYM "
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. MAŁGORZATY SCHUSTER-GAWŁOWSKIEJ, PROMOTOR POMOCNICZY: DR HAB. MARTA LEMPART-GERATOWSKA)
Nr: 748 | Rok: 2012
IZABELA WÓJCIK
"ROZWARSTWIENIE I PRZENIESIENIE POLICHROMII Z RZEŹBY DREWNIANEJ Z ZASTOSOWANIEM METOD OPRACOWANYCH DLA MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH NA DREWNIE"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 749 | Rok: 2012
KATARZYNA MECMAJER
"PRÓBA WSKAZANIA WSPÓLNYCH CECH WARSZTATOWYCH OBRAZÓW Z WIZERUNKIEM „MATKI BOSKIEJ WSPOMOŻYCIELKI” Z PIOTROWIC NYSKICH I LIGOTY WIELKIEJ W OPARCIU O PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 750 | Rok: 2012
KAJA SZKODLARSKA
"ARANŻACJA ŚCIAN SALI HERBOWEJ W PAŁACU W KOMARNIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PRZENOSZENIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 751 | Rok: 2012
AGNIESZKA WOŚ
"ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI DZIEŁ SZTUKI W ODNIESIENIU DO KONSERWACJI OBRAZU „PORTRET DOŻY WENECKIEGO”"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 752 | Rok: 2012
EWA SOCHA
"WYKORZYSTANIE METOD PRZENOSZENIA DO KONSOLIDACJI ROZWARSTWIONYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI DREWNIANEGO POLICHROMOWANEGO STROPU Z 1616-1617 ROKU(?) W KOŚCIELE FILIALNYM PW. ŚW. BARBARY W MAŁEJ KAMIENICY"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 753 | Rok: 2012
GABRIELA STAWOWIAK
"KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA DREWNIE Z PRZEDSTAWIENIAMI LITANII LORETAŃSKIEJ (1863-65) W KAPLICY BOCZNEJ KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. SZYMONA I JUDY TADEUSZA W DOBREJ W ŚWIETLE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ OBIEKTU, WOJ. MAŁOPOLSKIE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 754 | Rok: 2012
ELŻBIETA WIĄCEK
"MALOWIDŁA ŚCIENNE Z 1745 ROKU WE WSCHODNIEJ WNĘCE KAPLICY PW. ŚW. HUBERTA W MŁOCINIE. HISTORIA, TECHNIKA, KONSERWACJA I RESTAURACJA. PROBLEMY EKSPOZYCJI – W TYM REKONSTRUKCJI PIERWSZEGO PLANU KOMPOZYCJI MALARSKIEJ"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 755 | Rok: 2012
JACEK PISKORSKI
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I ARANŻACJI EKSPOZYCYJNEJ ANTYCZNEJ RZEŹBY MARMUROWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ASKLEPIOSA POCHODZĄCEJ Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ODDZIAŁ KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 756 | Rok: 2012
EWA WOJTAS
"IKONA JAKO DZIEŁO SZTUKI, OBIEKT SAKRALNY I DOKUMENT HISTORYCZNY. ETYCZNY PROBLEM KONSERWACJI"
Promotor: GRAZYNA KORPAL
Nr: 757 | Rok: 2012
AGNIESZKA JAKUBOWSKA-SZARSKA
"TRANSFER FRAGMENTU GOTYCKIEGO MALOWIDŁA Z DOMU DŁUGOSZA W WIŚLICY. WYKORZYSTANIE SKANERA 3D ORAZ FREZARKI NUMERYCZNEJ PRZY DOKUMENTACJI ORAZ ODWZOROWANIU KSZTAŁTU ORYGINALNEGO TYNKU"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 758 | Rok: 2012
MARCIN KSIĄŻEK
"„KRAJOBRAZ IDEALNY ZE SZTAFAŻEM”Z KOLEKCJI MUZEUM W TARNOWSKICH GÓRACH. PROBLEMATYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WARSTWACH TECHNOLOGICZNYCH OBRAZU PRZYPISYWANEGO WILLEMOWI VAN BEMMELOWI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 759 | Rok: 2012
BOGDAN CZESAK
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA WIELKOFORMATOWYCH RZEŹB KAMIENNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH W ROZDZIELONYCH FRAGMENTACH KAMIENIA NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY ŻAŁOBNICY Z NAGROBKA JANA KANARKA NA CMENTARZU W WĘCŁAWICACH STARYCH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 760 | Rok: 2013
MAGDALENA PUZON
"ROZWARSTWIENIE DWÓCH MALOWIDEŁ Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. SEBASTIANA NA OBRAZIE POCHODZĄCYM Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. WOJCIECHA W KROŚNIE, OBECNIE W ZBIORACH MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W PRZEMYŚLU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 761 | Rok: 2013
MAŁGORZATA ZELEK
"ZASTOSOWANIE METODY CHEMICZNEJ DO ROZWARSTWIENIA DWÓCH WSPÓŁCZESNYCH MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA PŁÓTNIE, W OPARCIU O WCZEŚNIEJSZE BADANIA I PRÓBY"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 762 | Rok: 2013
MAŁGORZATA PTASIŃSKA
"KONSERWACJA OBRAZU OLEJNEGO NA PŁÓTNIE „ŚW. ANTONI PADEWSKI Z DZIECIĄTKIEM” POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY W KIJANACH. PROBLEMATYKA EKSTRAKCJI Z WARSTW TECHNOLOGICZNYCH PRZEMALOWANIA WYKONANEGO PRZY UŻYCIU BARWNIKA INDANTRENOWEGO"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 763 | Rok: 2013
IZABELA MICHALIK
"PROBLEMATYKA ZMIAN OPTYCZNYCH W OBRAZACH OLEJNYCH MALOWANYCH NA TEKTURZE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARSTWY WERNIKSU, NA PRZYKŁADZIE OBRAZÓW OLGI BOZNAŃSKIEJ W ZBIORACH MUZEUM UJ. DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH ORAZ KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH P"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 764 | Rok: 2013
EWELINA KRAWCZYK
"GIPSOWE MODELE ANATOMICZNE W PROGRAMIE NAUCZANIA RYSUNKU I MALARSTWA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE ORAZ ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 765 | Rok: 2013
TOMASZ MORAWIEC
"ADAPTACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA NA PRZYKŁADZIE BAROKOWEGO FERETRONU Z GOTYCKIM PRZEDSTAWIENIEM MADONNY Z DZIECIĄTKIEM Z KLASZTORU SS. BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 766 | Rok: 2013
JUSTYNA SMOGORZEWSKA
"HISTORIA OBIEKTU W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ” Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MIKOŁAJA W WITANOWICACH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 767 | Rok: 2013
MGR RYSZARD ANTONI WÓJCIK
"KONSERWACJA ARCHIWALNYCH CZARNO-BIAŁYCH MATERIAŁÓW NEGATYWOWYCH NA PODŁOŻACH Z ESTRÓW CELULOZY"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. JÓZEFA NYKLA)
Nr: 768 | Rok: 2013
AGNIESZKA OPALIŃSKA
"KORELACJE MIĘDZY OBIEKTAMI PAPIEROWYMI A ICH PODŁOŻEM NA PRZYKŁADZIE JEDNEJ Z TABLIC KALENDARZA SZTYCHOWEGO Z KLASZTORU SIÓSTR BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 769 | Rok: 2013
JULIA WÓJCIK
"ODSŁONIĘCIE, KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO – FRYZU PODSTROPOWEGO Z KOŃCA XVI WIEKU NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ SALI REPREZENTACYJNEJ PAŁACU W PIOTROWICACH NYSKICH"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 770 | Rok: 2013
MARTYNA MAREK
"OBRAZ TABLICOWY SACRA CONVERSAZIONE Z POCZĄTKU XVI WIEKU ZE ZBIORÓW MUZEUM DIECEZJALNEGO W PRZEMYŚLU. PRÓBA POTWIERDZENIA PRZYNALEŻNOŚCI WIELOKROTNIE PRZEMALOWANEGO OBRAZU – PRZEGLĄD GOTYCKICH GRAWERUNKÓW ORAZ POLEMIKA NAD ZASADNOŚCIĄ USUWANIA PÓŹNIEJSZYC"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 771 | Rok: 2013
AGATA SZCZEPANIK
"PRZYWRÓCENIE TREŚCI PRZEDSTAWIENIA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” XV W. Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA STARSZEGO W RZYKACH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 772 | Rok: 2013
MACIEJ FRICZE
"MALOWIDŁO ŚCIENNE Z PRZEDSTAWIENIEM „MODLITWY CHRYSTUSA W OGROJCU” Z KRUŻGANKÓW KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY GOTYCKIEGO MALOWIDŁA I JEJ EKSPOZYCJA IN SITU Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII, W KONTEKŚC"
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 773 | Rok: 2013
AGNIESZKA OGÓREK
"ANALIZA TECHNIKI I TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ KONSERWACJA PIĘCIU ETRUSKICH TERAKOTOWYCH GŁÓW WOTYWNYCH ZE ZBIORÓW INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 774 | Rok: 2013
OLGA BORCZ
"KONSERWACJA I PORACOWANIE NOWEJ EKSPOZYCJI PÓŹNOGOTYCKICH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH O TEMATYCE PASYJNEJ Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W PRZEWORSKU NA PRZYKŁADZIE SCENY „UPADEK POD KRZYŻEM” ORAZ PRÓBA ICH ATRYBUCJI W ŚWIETLE HIPOTEZY O AUTORSTWIE FRANCISZKA Z"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 775 | Rok: 2013
MAŁGORZATA KORNECKA-DRĄG
"MURALE – WIELKOFORMATOWE MALOWIDŁA REKLAMOWE W ŁODZI Z OKRESU PRL-U. TŁO HISTORYCZNE I SPOŁECZNE, TECHNIKI I TECHNOLOGIE, PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ I STANU ZACHOWANIA ORAZ PRÓBY ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH MURALU ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU JEDWABNEGO „PIERWSZA”"
Promotor: ANDRZEJ GUZIK
Nr: 776 | Rok: 2013
MGR REGINA KOZIK
"OPRACOWANIE ZASAD OPIEKI KONSERWATORSKIEJ ORAZ WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI MALOWIDEŁ OLEJNYCH NA TEKTURZE W ZBIORACH MUZEUM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH NA TEMAT ICH BUDOWY TECHNOLOGICZNEJ I STA"
Promotor: PRACA DOKTORSKA (NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. JADWIGI WYSZYŃSKIEJ)
Nr: 777 | Rok: 2013
MIKOŁAJ STOMPÓR
"PROBLEMATYKA UZUPEŁNIANIA, REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI NA PRZYKŁADZIE MALOWIDŁA ŚCIENNEGO „CUD NAPRAWY WOZU PODCZAS PODRÓŻY PRZEZ ALPY” Z CYKLU SCEN Z ŻYCIA ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUX W BUDYNKU DAWNEGO PROBOSTWA W JELENIEJ GÓRZE CIEPLICACH-ZDROJU (WOJ. DOLNOŚ"
Promotor: EDWEARD KOSAKOWSKI
Nr: 778 | Rok: 2013
BARTŁOMIEJ BOCHENEK
"ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO KONSERWACJI DREWNA NA PRZYKŁADZIE KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKICH Z OŁTARZY BOCZNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. MATEUSZA W BOGUCHWAŁOWIE"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 779 | Rok: 2014
MARIA KISIEL
"ROZWARSTWIANIE DWÓCH MALOWIDEŁ: XVII-WIECZNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ROZALII I PÓŹNOGOTYCKIEGO – ŚW. PIOTR I ŚW. MIKOŁAJ Z AWERSU PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA PRETEKSTEM DO BADAŃ NAD WŁAŚCIWOŚCIAMI KITU WYRÓWNAWCZEGO"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 780 | Rok: 2014
GRZEGORZ BAJOREK
"KONSERWACJA STRUKTURALNA I STABILIZACJA OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM „KOŁA RÓŻAŃCOWEGO” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 781 | Rok: 2014
SANDRA SAMOLIK
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA USUWANIA GRAFFITI Z PODŁOŻA MINERALNEGO"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 782 | Rok: 2014
KATARZYNA ŚWIERAD
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI BAWEŁNIANEGO PODOBRAZIA DWUSRONNEGO MALOWIDŁA CHORĄGWI Z PRZEDSTAWIENIAMI ŚW. ZOFII Z CÓRKAMI I ŚW. ROZALII"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 783 | Rok: 2014
GRZEGORZ HAJDUK
"KONSERWACJA RELIKTU MALOWIDŁA SZTALUGOWEGO NA PŁÓTNIE – KOMPOZYCJA TRÓJPOLOWA: „MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM – HODEGETRIA, UKRZYŻOWANIE, ŚW. MIKOŁAJ” ZE ZBIORÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 784 | Rok: 2014
JOANNA ZWINCZAK
"ZAGADNIENIA STRUKTURALNE DOTYCZĄCE NIDERLANDZKICH PODOBRAZI DREWNIANYCH NA PODSTAWIE KONSERWACJI OBRAZU ADRIANA DE GREYA „POLOWANIE NA PTAKI”"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 785 | Rok: 2014
PIOTR JAREK
"PROBLEMATYKA HISTORYCZNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ W SKRZYNIACH TYPU CASSONE A PRZYKŁADZIE XVI-WIECZNEJ SKRZYNI Z WŁOCH"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 786 | Rok: 2014
OSKAR HANUSEK
"KONSERWACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKŚCIE ZAPISKÓW ARTYSTY NA PRZYKŁADZIE PROBLEMU PRACY MARII PINIŃSKIEJ-BEREŚ PT. „ŁĄKA TWEGO CIAŁA”"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 787 | Rok: 2014
MGR IGNACY JAKUBCZYK
"ZJAWISKA I ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W KONSERWATORSKICH BADANIACH ZABYTKOWYCH POWIERZCHNI ARCHITEKTONICZNYCH JAKO KATEGORIE ŹRÓDŁA HISTORYCZNEGO. PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZAGADNIENIA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ I POSZUKIWAŃ AUTORA ORAZ WYBRANYCH PRZYKŁADÓW EKSPLORAC"
Promotor: MIECZYSŁAW STEC
Nr: 788 | Rok: 2014
MGR MAGDALENA SZYMAŃSKA
"ANALIZA WARSZTATU MALARSKIEGO WOJCIECHA WEISSA „BIAŁY OKRES” TWÓRCZOŚCI (1905-1912) NA TLE POZOSTAŁYCH OKRESÓW (DOKTORAT)"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 789 | Rok: 2014
MGR JANUSZ SARKOWICZ
"SPECYFIKA I PROBLEMATYKA KONSERWACJI ZABYTKOWYCH NEKROPOLII Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY SEPUKRALNEJ NA PRZYKŁADZIE CMENTARZA RAKOWICKIEGO W KRAKOWIE (DOKTORAT)"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 790 | Rok: 2014
MAGDALENA SZYSZLAK
"KONSERWACJA WAZY IGNACEGO CEYZIKA Z 1818 ROKU ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWRSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. OKREŚLENIE HISTORII OBIEKTU WRAZ Z PRÓBĄ ROZPOZNANIA NIETYPOWEJ TECHNOLOGII"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 791 | Rok: 2014
IZABERA GÓRKA-ZYGIER
"OPRACOWANIE TECHNIK I TECHNOLOGII REKONSTRUKCJI KOŚCI W SZTUCZNYM MATERIALE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEJ SZKATUŁY Z WIZERUNKAMI ŚWIĘTYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 792 | Rok: 2014
OLGA OLSZYŃSKA
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA KOMPILACJI DWÓCH MATERIAŁÓW, KAMIENIA I DREWNA ZŁOCONEGO NA PRZYKŁADZIE FIGURY TRONUJĄCEJ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM POCHODZĄCEJ Z XVI-WIECZNEGO NAGROBKA ŚW. JACKA Z KOŚCIOŁA OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 793 | Rok: 2014
DARIA PILCH
"NEGATYWY I PRZEŹROCZA STEREOSKOPOWE ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA. INWENTARYZACJA, OCENA STANU ZACHOWANIA ORAZ PROPOZYCJE KONSERWATORSKIE"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 794 | Rok: 2014
JOANNA KUNERT
"ENCYKLOPEDIA REALIZACJI FILMÓW TYPU NON-CAMERA PRZYCZYNKIEM DO POZNANIA FILMOWEGO WARSZTATU JULIANA ANTONISZA. BADANIA TECHNIK I TECHNOLOGII GRAFICZNYCH ARTYSTY ORAZ KONSERWACJA POMYSŁOWNIKA"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 795 | Rok: 2014
BARTŁOMIEJ KURZEJA
"ROZWARSTWIANIE DWÓCH MALOWIDEŁ SZTALUGOWYCH: XVII-WIECZNEGO Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. APOLONII OD PÓŹNOGOTYCKIEGO – ŚW. PAWEŁ I ŚW. STANISŁAW Z AWERSU LEWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU Z ŁĄCKA"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 796 | Rok: 2014
WIKTORIA ZEJLER
"ROZPOZNANIE, KONSERWACJA I RESTAURACJA MALOWIDŁA ŚCIENNEGO W KRUŻGANKACH SANKTUARIUM KRÓLOWEJ RODZIN W WAMBIERZYCACH. ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W WABIERZYCKIEJ KALWARII"
Promotor: MIECZYSŁAW STEC
Nr: 797 | Rok: 2014
PAULINA WIRKIJOWSKA
"GOTYCKA RZEŹBA DREWNIANA, POLICHROMOWANA – ŚW. SEBASTIAN Z MYCIELINA; KONSERWACJA, REKONSTRUKCJA I PRÓBY ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII DO USUWANIA WOSKU Z POWIERZCHNI ZABYTKOWYCH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 798 | Rok: 2014
MACIEJ FRICZE
"MALOWIDŁO ŚCIENNE Z PRZEDSTAWIENIEM MODLITWY CHRYSTUSA W OGROJCU Z KRUŻGANKÓW KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. PRÓBA REKONSTRUKCJI PIERWOTNEJ FORMY GOTYCKIEGO MALOWIDŁA I JEJ EKSPOZYCJA IN SITU Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII, W KONTEKŚCIE"
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 799 | Rok: 2013
KAROLINA MOLGA
"DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA JULIUSZA MAKAREWICZA (1954-1936)"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 800 | Rok: 2014
NATALIA KUCIA-SZYMOR
"ETYCZNE I ESTETYCZNE ZAGADNIENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH NA PRZYKŁADACH ZACZERPNIĘTYCH Z PRAC MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH (DOKTORAT)"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 801 | Rok: 2014
MARIUSZ WRONA
"TECHNIKI I TECHNOLOGIE REKONSTRUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH RZEŹB MARMUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PŁYTY NAGROBNEJ ZOFII SAPIEŻANKI Z KAPLICY ZAMKOWEJ W KRASICZYNIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 802 | Rok: 2009
HONORATA ZBRZESKA
"KONSERWACJA DWÓCH MALOWANYCH DWUSTRONNIE DREWNIANYCH CERKIEWNYCH KRZYŻY PROCESYJNYCH Z FUNDACJI ŚW. WŁODZIMIERZA CHRZCICIELA RUSI W KRAKOWIE W ASPEKCIE RATOWANIA ROZPROSZONEGO WYPOSAŻENIA CERKWI Z TERENÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 803 | Rok: 2015
WAWRZYNIEC WOŹNIAK
"CHRYSTUS UKRZYŻOWANY – RZEŹBA DREWNIANA POLICHROMOWANA Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE – KONSERWACJA I ROZPOZNANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I STANU BADAŃ ANALOGICZNYCH FIGUR ANIMOWANYCH"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 804 | Rok: 2014
ANNA SMYK
"ODTWORZENIE ZAGINIONEGO DZIEŁA PT.”NAWRÓCENIE CESARZOWEJ FAUSTYNY” AUTORSTWA HANSA SÜSSA Z KULMBACHU, NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I ROZPOZNANIA ORAZ OPRACOWANIA WARSZTATU MISTRZA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 805 | Rok: 2015
STANISŁAW STRZELCZYK
"KONSERWACJA XVI/XVII-WIECZNYCH KOŁTRYN ZDOBIĄCYCH ŚREDNIOWIECZNE BELKI STROPOWE Z KAMIENICY PRZY UL. DOMINIKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 806 | Rok: 2015
PAULINA CYGAN
"PROBLEMY KONSERWATORSKIE TOWARZYSZĄCE ROZWARSTWIENIU MALOWIDEŁ Z GOTYCKIEJ PREDELLI ZE ZBIORÓW MUZEUM PARAFIALNEGO PRZY KOŚCIELE ŚW. ŚWIERADA I BENEDYKTA W TROPIU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 807 | Rok: 2015
PAULA MUSIAŁ
"ORYGINAŁ I KOPIA W SZTUCE PROBLEM ARANŻACJI OBIEKTU ZABYTKOWEGO NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI RENESANSOWEGO KAMIENNEGO CYBORIUM AUTORSTWA JANA MARII PADOWVANO Z KOSCIOŁA PW. ŚW. WOJCIECHA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W MODLNICY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 808 | Rok: 2015
KATARZYNA GWÓŹDŹ
"PROBLEM WZMOCNIENIA ZDEGRADOWANEGO PODOBRAZIA DWUSTRONNEGO MALOWIDŁA NA PRZYKŁADZIE CHORĄGWI ARCYBRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 809 | Rok: 2015
MIŁOSZ PILSZEK
"PROBLEMATYKA ZMIAN BARWNYCH POLICHROMII NA DREWNIE NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI MALARSKIEJ WNĘTRZA KAPLICY PW. NAWIEDZENIA I ZWIASTOWANIA NMP W DALEWICACH K. KRAKOWA"
Promotor: GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Nr: 810 | Rok: 2015
OLGA OSIP
"MARMUR, WAPIEŃ POLICHROMOWANY I STIUK – PROBLEMATYKA APLIKACJI MATERIAŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE EPITAFIUM STANISŁAWA KUCHARSKIEGO W KAPLICY ŚW. ANNY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W MODLNICY"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 811 | Rok: 2015
MAGDALENA URBANIAK
"PROBLEMATYKA TECHNOLOGII I KONSERWACJI GALANTERII ŻELIWNEJ ORAZ LITOFANÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM W GLIWICACH"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 812 | Rok: 2015
ANNA FRANDLUCHA
"IGŁĄ I PĘDZLEM, CZYLI O ŁĄCZENIU DWÓCH SPECJALNOŚCI W KONSERWACJI JEDWABNEJ DALMATYKI Z DEKORACJĄ MALARSKĄ TERESY OBORSKIEJ."
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 813 | Rok: 2015
ELŻBIETA MALINA
"ROZPOZNANIE HISTORII I OPRACOWANIE METODY KONSERWACJI DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH MALOWIDEŁ NA PŁÓTNIE Z PRZEDSTAWIENIAMI CZTERECH EWANGELISTÓW, POCHODZĄCYCH Z KAPLIC W OBEJŚCIU KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W ŚWINIARACH, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ZE SZCZEGÓLNYM "
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 814 | Rok: 2015
MICHAŁ BOSEK
"PRÓBA REKONSTRUKCJI ELEMENTÓW METALOWYCH ORAZ KORALU NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVI-XVII-WIECZNEGO SEPETU SYCYLIJSKIEGO Z TARPANII WYKONANEGO W TECHNICE „RETROINCASTRO” ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ. KONFRONTACJA I OCENA TECHNIK HISTORYCZNYCH ORAZ"
Promotor: ROMAN KIERFERLING
Nr: 815 | Rok: 2015
MALWINA ŻOŁYNIAK
"STRUKTURALNE WZMOCNIENIE ŚCIENIONEGO PODOBRAZIA DREWNIANEGO KWATERY Z PRZEDSTAWIENIEM „POJMANIA CHRYSTUSA”, POCHODZĄCEJ Z NIEZACHOWANEGO OŁTARZA PÓŹNOGOTYCKIEGO NALEŻĄCEGO DO ZBIORÓW KLASZTORU OO. PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 816 | Rok: 2015
FILIP PELON
"PRACE BADAWCZE I KONSERWATORSKIE PROWADZONE PRZY OBRAZIE MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KOZIEGŁÓWKACH PRZYCZYNKIEM DO ODKRYCIA MALOWIDŁA BĘDĄCEGO POŁĄCZENIEM TRZECH TYPÓW IKONOGRAFICZNYCH : HODEGETRII KRAKOWSKIEJ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 817 | Rok: 2015
MACIEJ DOBRZAŃSKI
"PROBLEMATYKA IMPREGNACJI STRUKTUR RZEŹB DREWNIANYCH, POLICHROMOWANYCH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FRAGMENTU XVII-WIECZNEJ, WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKIEJ ZE ŚW. AGNIESZKĄ Z KAPLICY ŚW. BARBARY W BUKOWNIE"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 818 | Rok: 2015
WIKTORIA SUDER
"ZESPÓŁ 10 XVI-WIECZNYCH TRANSFERÓW MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH ZE STARKOWA. PRÓBA ODCZYTANIA TREŚCI ORAZ ODTWORZENIE UKŁADU DEKORACJI MALARSKIEJ W GOTYCKIM KOŚCIELE W STARKOWIE (WOJ. LUBUSKIE)"
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 819 | Rok: 2015
ARLETA CHWALIK
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI OBRAZÓW WIELKOFORMATOWYCH NA PŁÓTNIE. KONSERWACJA, PRÓBA REKONSTRUKCJI I ARANŻACJI ESTETYCZNEJ OBRAZU Z WIZERUNKIEM ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ Z JAŚLISK (WOJ. PODKARPACKIE) PRZEZNACZONEGO DO EKSPOZYCJI WE WNĘTRZU SAKRALNYM – N"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 820 | Rok: 2015
BARTOSZ ZARĘBSKI
"BADANIA HISTORYCZNE W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI. PRÓBA POŁĄCZENIA DWÓCH WARSZTATÓW NAUKOWYCH W PRACACH KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZY GOTYCKIM OBRAZIE „MADONNY APOKALIPTYCZNEJ” Z KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW W ALWE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 821 | Rok: 2015
MONIKA DŁUSKA
"PROBLEMATYKA BADAWCZO KONSERWATORSKA OSIEMNASTOWIECZNEGO WŁOSKIEGO OBRAZU „ZWIASTOWANIE” Z KLASZTORU SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK W KĘTACH W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM DZIEŁA. PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 822 | Rok: 2015
EDYTA BERNADY
"BADANIA Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH ORAZ KONSERWACJA XV-WIECZNEGO WITRAŻU „TRON ŁASKI” Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 823 | Rok: 2016
ZBIGNIEW STRZELCZYK
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI BURSZTYNU, NA PRZYKŁADZIE SZKATUŁY NA BIŻUTERIĘ Z KOŃCA XVII W., ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UJ W KRAKOWIE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 824 | Rok: 2016
JOANNA SITNIK
"OPRACOWANIE METOD PROSTOWANIA ORAZ CYFRYZACJI NEGATYWÓW MAŁOOBRAZKOWYCH DLA KOLEKCJI Z MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA, AUTORSTWA MIECZYSŁAWA JANIKOWSKIEGO"
Promotor: RYSZARD ANTONI WÓJCIK
Nr: 825 | Rok: 2016
MARTA KAMIŃSKA
"METODYKA BADAŃ WITRAŻY NA PRZYKŁADZIE CZTERNASTU KWATER WITRAŻOWYCH NALEŻĄCYCH DO KOLEKCJI Z GRODŹCA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA, PROMOTOR POMOCNICZY: MAŁGORZATA WALCZAK
Nr: 826 | Rok: 2016
KATARZYNA STĘPIEŃ
"MATERIAŁY ARCHIWALNE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PRAC KONSERWATORSKICH"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 827 | Rok: 2016
KATARZYNA BIZOŃ
"BADANIA I KONSERWACJA HOLENDERSKIEGO OBRAZU TABLICOWEGO Z POŁOWY XVII WIEKU ARKA PRZYMIERZA W ŚWIĄTYNI DAGONA, JACOBA DE WETA STARSZEGO."
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 828 | Rok: 2016
KAROL BRZOZOWSKI
"KONSERWACJA XVI-WIECZNEGO WŁOSKIEGO OBRAZU NA DREWNIE PT. MADONNA Z DZIECIĄTKIEM, ŚW. JANEM CHRZCICIELEM I DWOMA ANIOŁAMI. ROZPOZNANIE OBIEKTU NA TLE WARSZTATU ANDREA DEL SARTO I JEGO NAŚLADOWCÓW."
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 829 | Rok: 2016
JUSTYNA SKRZELOWSKA
"WPŁYW SPOIW SYNTETYCZNYCH STOSOWANYCH DO UTRWALANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MALARSKICH WYKONANYCH W TECHNICE KAZEINOWEJ."
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 830 | Rok: 2016
ANNA FORYŚ
"PROBLEM ARANŻACJI I EKSPOZYCJI KILKU NAKŁADAJĄCYCH SIĘ WARSTW MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ"
Promotor: ANNA FORCZEK-SAJDAK
Nr: 832 | Rok: 2016
JOANNA KARNAS
"HISTORYCZNE PRZEKSZTAŁCENIA XVII-WIECZNEGO OBRAZU MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM, POCHODZĄCEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. NARODZENIA NMP W RACHWAŁOWICACH. KONSERWACJA METALOWYCH APLIKACJI I PIECZĘCI."
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 833 | Rok: 2016
AGATA BARTKIEWICZ
"KONSERWACJA I RESTAURACJA OBRAZU ZWIASTOWANIE NMP Z RODZINĄ FUNDATORÓW JAKO DOŚWIADCZENIE ROLI DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 834 | Rok: 2016
KINGA ZYGMUNT
"HISTORIA STABILIZACJI PODOBRAZIA DREWNIANEGO OBRAZU TABLICOWEGO Z PRZEDSTAWIENIEM SCENY WYBIERANIE PISKLĄT, WG PIETERA BRUEGHELA MŁODSZEGO (?), XVII W. Z MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 835 | Rok: 2016
MONIKA FUDALI
"TRANSFERY TRZECH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH Z PRZEDSTAWIENIAMI CHRYSTUSA PANTOKRATORA, ŚWIĘTEJ PARASKEWY ORAZ KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA AUTORSTWA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO POCHODZĄCE Z DOMU ARTYSTY"
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 836 | Rok: 2016
MAŁGORZATA WÓJCIK-RYCHLEC
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDŁA NA PODŁOŻU PŁYTY KAMIENNEJ NA PRZYKŁADZIE XVII-WIECZNEGO OBRAZU POKŁON TRZECH KRÓLI"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 837 | Rok: 2016
ALEKSANDRA MIERZWA
"ANALIZA ZMIAN W KORPUSIE TRYPTYKU Z NIWNIC, Z PRZYWRÓCENIEM GŁÓWNEGO TEMATU PRZEDSTAWIENIA POPRZEZ WYKONANIE REKONSTRUKCJI RZEŹBY MADONNY Z DZIECIĄTKIEM"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 838 | Rok: 2016
DAGMARA DUDA
"PRÓBA ODCZYTANIA I REKONSTRUKCJI DEKORACJI BROKATOWYCH ORAZ KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY DREWNIANEJ, PRZEDSTAWIAJĄCEJ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 839 | Rok: 2016
MARCIN BŁASZCZYK
"KONSERWACJA ELEWACJI DEKOROWANYCH WYPRAWAMI Z CEMENTU ROMAŃSKIEGO. OPRACOWANIE METOD OCHRONY I DZIAŁANIA KONSERWATORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ZABYTKÓW KRAKOWA"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 840 | Rok: 2016
IRMA PAWELSKA
"WARSZTAT DOMINIKAŃSKI W ŚWIETLE BADAŃ KONSERWATORSKICH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 841 | Rok: 2016
MONIKA WRONA
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA LAKIEROWANYCH WAZ BERLIŃSKICH ZE ZBIORÓW POLSKICH"
Promotor: DR HAB. ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 842 | Rok: 2016
MAGDALENA PIKULSKA
"TECHNIKI I TECHNOLOGIE PAPIER-MÂCHÉ W SZTUCE ZDOBNICZEJ I RZEŹBIE NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XIX-WIECZNEJ KOPII DRZWI GNIEŹNIEŃSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 843 | Rok: 2016
MAGDALENA PONIKOWSKA
"HISTORIA PRZEKSZTAŁCEŃ XVI-WIECZNEGO OBRAZU ZDJĘCIE Z KRZYŻA W RAMIE RELIKWIARZOWEJ ZE ZBIORÓW BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE. BADANIA ORAZ KONSERWACJA OBRAZU Z ZASTOSOWANIEM DUBLAŻU PRZEZROCZYSTEGO"
Promotor: ALEKSANDRA HOLA
Nr: 844 | Rok: 2017
PAULINA KRALKA
"LALKI JAWAJSKIEGO TEATRU WAYANG KLITIK. BADANIA TECHNOLOGII I KONSERWACJA PIĘCIU OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 845 | Rok: 2017
KAROLINA MATUSIAK
"OPRACOWANIE METODY OCZYSZCZANIA MOCNO ZASOLONYCH MALOWIDEŁ AUTORSTWA FRANCISZKA ECKSTEINA W POJEZUICKIM KOŚCIELE ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 846 | Rok: 2017
JOANNA SZTYRAK
"KONSERWACJA IKONY UNICKIEJ Z PRZEDSTAWIENIEM CHRYSTUSA USTANAWIAJĄCEGO EUCHARYSTIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ETYCZNEGO ASPEKTU KONSERWACJI IKON"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 847 | Rok: 2017
MAJA POTRAWIAK
"KONSERWACJA OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z KOŚCIOŁA W PRZYŁĘKU SZLACHECKIM. REKONSTRUKCJA TŁA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE PRZESŁANKI"
Promotor: ANNA SĘKOWSKA
Nr: 850 | Rok: 2017
KATARZYNA KOT
"KONSERWACJA MEBLI AUTORSKICH NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI FOTELA CARLA BUGATTI\'EGO"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 831 | Rok: 2016
TERESA SEWIŁO
"PROBLEM ODSŁANIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ"
Promotor: ANNA FORCZEK-SAJDAK
Nr: 848 | Rok: 2016
PAULINA TARANEK
"PRÓBA USTALENIA ZAKRESU PRZEMALOWAO XVII-WIECZNEJ POLICHROMII ORAZ ZABIEGÓW KONSERWATORSKICH Z LAT 70. I 80. XX WIEKU, PODJĘCIE TEMATU REKONSERWACJI NA PRZEDSTAWIENIACH ŚW. DOROTY ORAZ ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W OTOCZENIU ANIOŁÓW W PREZBITERIUM KAPLICY PW."
Promotor: GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Nr: 849 | Rok: 2015
PAULINA KRUPA
"PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA GIPSOWYCH PATYNOWANYCH OBIEKTÓW WIELKOFORMATOWYCH NA PRZYKŁADZIE LWOWSKIEGO FRYZU PT. \'WJAZD CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY\' Z 1904 ROKU AUTORSTWA ALOJZEGO BUNSCHA Z BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: PROF. DR HAB. IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 852 | Rok: 2017
GAJA GŁAZIK
"KONSERWACJA SGRAFFITA „JELEŃ ŚW. HUBERTA” AUTORSTWA WOJCIECHA JASTRZĘBOWSKIEGO Z 1917 ROKU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NAD WEJŚCIEM DO BIBLIOTEKI W BUDYNKU DAWNEGO MUZEUM TECHNICZNO-PRZEMYSŁOWEGO PRZY UL. SMOLEŃSK 9 W KRAKOWIE"
Promotor: MIECZYSŁAW STEC
Nr: 666 | Rok: 2008
PAMELA GRAJNY
"PROJEKTOWANIE ARANŻACJI WNĘTRZA JAKO METODA OPTYMALNEGO EKSPONOWANIA ZABYTKOWYCH MALOWIDEŁ NA PRZYKŁADZIE DEKORACJI DAWNEJ SALI DLA MĘŻCZYZN ŻYDOWSKIEGO DOMU MODLITWY CHEWRA THILIM PRZY UL. MEISELSA 18 W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 853 | Rok: 2017
MONIKA KUŁAGA
"OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA MALOWIDEŁ ZE STROPU PAŁACU W ŁAGOWIE Z ZACHOWANIEM FRAGMENTU NIETYPOWEGO ORYGINALNEGO PODŁOŻA"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 854 | Rok: 2017
MONIKA MAZUR
"BADANIA I KONSERWACJA DWÓCH XIX - WIECZNYCH JATAGANÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 855 | Rok: 2017
WOJCIECH ZIELIŃSKI
"TRANSFER RYSUNKU MICHELA KICHKI, NARYSOWANEGO NA ŚCIANIE BIBLIOTEKI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MOCAK"
Promotor: DOROTA BIAŁEK-KOSTECKA
Nr: 856 | Rok: 2017
KARINA NIEDZIELSKA
"ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPRAW INIEKCYJNYCH DO PODKLEJANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH – PRODUKTÓW HANDLOWYCH I MIESZANEK WŁASNYCH"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 857 | Rok: 2017
KRYSTYN KOZIEŁ
"ROZWÓJ TECHNIK I TECHNOLOGII CERAMIKI HISTORYCZNEJ I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU ŚREDNIOWIECZNEGO BUDOWNICTWA SAKRALNEGO W MAŁOPOLSCE"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 858 | Rok: 2017
MAGDALENA KWIATKOWSKA
"NEGATYWY FOTOGRAFICZNE NA PODŁOŻU SZKLANYM – PROBLEMATYKA TECHNOLOGICZNA I KONSERWATORSKA UKAZANE NA PRZYKŁADZIE PRAC Z KOLEKCJI NEGATYWÓW RODZINY BRANDYSÓW"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 859 | Rok: 2017
MARIUSZ WRONA
"TECHNOLOGIA I TECHNIKA LAKIEROWANYCH WAZ BERLIŃSKICH ZE ZBIORÓW POLSKICH"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 861 | Rok: 2017
GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
"MALOWIDŁO PHILIPA CHRISTIANA BENTUMA Z POCZĄTKU XVIII WIEKU W BIBLIOTECE POCYSTERSKIEGO KLASZTORU W LUBIĄŻU. PROBLEMY KONSERWACJI – RESTAURACJI MONUMENTALNYCH, BAROKOWYCH MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU GIPSOWYM"
Promotor:
Nr: 860 | Rok: 2013
MACIEJ MALCZEWSKI
"HISTORYCZNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA LISTEW FALISTYCH I PŁOMIENISTYCH ORAZ WSPÓŁCZESNE METODY ICH REKONSTRUKCJI"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 862 | Rok: 2018
BARBARA KRZAKLEWSKA-FRISO
"KONSERWACJA I RESTAURACJA SPROFANOWANEGO OBRAZU Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM W TYPIE HODEGETRII KRAKOWSKIEJ Z IŁŻY. PROBLEM ROZLEGŁYCH REKONSTRUKCJI TWARZY POSTACI ORAZ TŁA"
Promotor: ANNA SĘKOWSKA
Nr: 863 | Rok: 2018
ALICJA SAWONIUK
"REKONSTRUKCJA FRAGMENTU MALOWIDŁA ŚCIENNEGO AUTORSTWA FRANCISZKA ECKSTEINA Z POŁUDNIOWEGO SPŁYWU SKLEPIENNEGO PREZBITERIUM POJEZUICKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE. PROBLEMY IKONOGRAFICZNE I TECHNOLOGICZNE REKONSTRUKCJI"
Promotor: PAWEŁ BOLIŃSKI
Nr: 864 | Rok: 2018
MONIKA SZMIT
"KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z HECZNAROWIC. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA KORON WŁADYSŁAWOWSKICH ORAZ DOKUMENTACJI WARSTW NIEODSŁONIĘTYCH"
Promotor: ANNA SĘKOWSKA
Nr: 865 | Rok: 2018
KAMILA ZIELIŃSKA
"MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA WYBRANYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W IDENTYFIKACJI SPOIW BIAŁKOWYCH W MALOWIDŁACH ŚCIENNYCH"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 866 | Rok: 2018
AGNIESZKA MARECKA
"ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I KONSERWATORSKIE OBRAZÓW WYKONYWANYCH W TECHNICE PASTELU Z LAT 1880-1930. WARSZTAT WYBRANYCH ARTYSTÓW"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 867 | Rok: 2018
KINGA OLESIEJUK
"KONSERWACJA WOBEC DEMATERIALIZACJI DZIEŁA SZTUKI"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 868 | Rok: 2018
PATRYCJA KUCHARZYK
"BADANIA I KONSERWACJA OBRAZU SACRA CONVERSAZIONE ZE ŚW. MIKOŁAJEM I ŚW. STANISŁAWEM POCHODZĄCEGO Z GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŁĘKAWICY KOŁO ŻYWCA"
Promotor: JAROSŁAW ADAMOWICZ
Nr: 869 | Rok: 2018
KATARZYNA SKOWRONEK
"KONSERWACJA I ARANŻACJA ELEMENTÓW NASTAWY OŁTARZOWEJ Z KAPLICY MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE: OBRAZU CHRYSTUS BOLEŚCIWY, OPRAWY RELIKWIARZOWEJ W FORMIE WIEŃCA ROŚLINNEGO, METALOWYCH APLIKACJI ORAZ RAMY"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 870 | Rok: 2018
DOMINIKA CIEPIELEWSKA
"KONSERWACJA WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ UTRACANYCH FRAGMENTÓW XIX-WIECZNEGO MALOWIDŁA NA PODOBRAZIU PŁÓCIENNYM. PRÓBA ROZPOZNANIA HISTORII, WSKAZANIA AUTORA BĄDŹ WARSZTATU W OPARCIU O BADANIA STYLISTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 871 | Rok: 2018
JOANNA SZEGDA
"BADANIA I KONSERWACJA KRZESŁA Z I ĆW. XVIII W. KRYTEGO KURDYBANEM ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE"
Promotor: ROMAN JACEK KIEFERLING
Nr: 872 | Rok: 2018
WOJCIECH TRYSŁA
"KONCEPCJA KONSERWACJI ESTETYCZNEJ POLICHROMOWANEJ RZEŹBY DREWNIANEJ W KONTEKŚCIE PÓŹNIEJSZYCH NAWARSTWIEŃ NA PRZYKŁADZIE GOTYCKIEJ PIETY ZE ZBIORÓW MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE"
Promotor: JANUSZ SARKOWICZ
Nr: 873 | Rok: 2018
KAMILA KORTA
"KONSERWACJA XVII-WIECZNEGO WITRAŻU ŚW. JAKUB ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS W KRAKOWIE. OPRACOWANIE TECHNIKI REKONSTRUKCJI PRZEDSTAWIENIA"
Promotor: MARTA KAMIŃSKA
Nr: 874 | Rok: 2018
MAGDALENA BOROWSKA
"OBRAZ SZTALUGOWY NA PŁÓTNIE MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM ZE ZBIORÓW MUZEUM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ROZPOZNANIE NAWARSTWIEŃ ORAZ KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA ODSŁONIĘTEJ PIERWOTNEJ WARSTWY MALARSKIEJ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 875 | Rok: 2018
SONIA MILEWSKA
"DRUGIE ŻYCIE DZIEŁA SZTUKI. PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE W KONTEKŚCIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NA PRZYKŁADZIE RESTAURACJI SENSTERA (OK. 1970 R.) – INTERAKTYWNEJ RZEŹBY CYBERNETYCZNEJ AUTORSTWA EDWARDA IHNATOWICZA"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 876 | Rok: 2018
ANDRZEJ ŻYGADŁO
"WPŁYW MYDEŁ OLEJOWYCH I LINOKSYDU WYPEŁNIAJĄCYCH PRZESTRZENIE POMIĘDZY MALOWIDŁEM A PODOBRAZIEM NA PROCES KONSERWACJI DWUSTRONNEGO OBRAZU NA PODOBRAZIU ZE STALI OCYNKOWANEJ Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ Z GÓRY KARMEL NA AWERSIE I CHRYSTUSA "
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 877 | Rok: 2018
KATARZYNA JENERALCZYK-FIOŁEK
"ZAGADNIENIE ARANŻACJI OBIEKTÓW GOTYCKICH W NOWEJ PRZESTRZENI NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ ŚW. ANNĘ SAMOTRZEĆ Z OK. 1410 R. Z KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KOLBUSZOWEJ (WOJ. PODKARPACKIE, POW. KOLBUSZOWSKI)"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 878 | Rok: 2018
MARTYNA KRAWCZYK
"MALOWIDŁA ŚCIENNE PRZENIESIONE Z PAŁACU SARNY W ŚCINAWCE GÓRNEJ. OCENA ZABIEGU – AKCJI RATUNKOWEJ W KONTEKŚCIE ZAWILGOCENIA TYNKU"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 879 | Rok: 2018
ANGELIKA GURTAT
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI UBYTKÓW ZABYTKOWEJ CERAMIKI FAJANSOWEJ SZKLIWIONEJ NA PRZYKŁADZIE JAPOŃSKIEJ KADZIELNICY Z OK. 1880 ROKU"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 880 | Rok: 2018
KATARZYNA SKUBAŁA
"KONSERWACJA I RESTAURACJA PRAWEGO SKRZYDŁA TRYPTYKU ŚWIĘTEJ TRÓJCY TRON ŁASKI Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. MAŁGORZATY W DĘBNIE, POW. BRZESKI, W OPARCIU O SZCZEGÓŁOWE BADANIA TECHNOLOGICZNE"
Promotor: ALEKSANDRA HOLA
Nr: 881 | Rok: 2018
MONIKA GŁOWACKA
"ROZPOZNANIE TECHNIKI I TECHNOLOGII MALOWIDŁA NA PODŁOŻU JEDWABNYM POPRZEZ NAMALOWANIE KOPII DEKORACJI MALARSKIEJ POCHODZĄCEJ Z I POŁOWY XIX WIEKU"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 882 | Rok: 2018
MAGDALENA CHODACKA
"PRÓBA REKONSTRUKCJI TECHNOLOGII I TECHNIKI XV-WIECZNEGO WENECKIEGO MALARSTWA TABLICOWEGO POPRZEZ WYKONANIE KOPII MALOWIDŁA Z PRZEDSTAWIENIEM ŚW. ANTONIEGO PUSTELNIKA"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 883 | Rok: 2018
GABRIELA SZALAST-DAO QUY
"DWUSTRONNE MALOWIDŁO CHORĄGWI PROCESYJNEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DATOWANEJ NA 2. ĆWIERĆ XIX WIEKU – PROBLEMY KONSERWATORSKIE I EKSPOZYCYJNE"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 884 | Rok: 2018
JERZY MIELCAREK
"KONSERWACJA FIGURY ŚW. FLORIANA ZE ZBIORÓW BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE SPECYFIKI ZNISZCZEŃ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ WYNIKAJĄCEJ Z MIEJSCA EKSPOZYCJI I PRZECHOWYWANIA"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 885 | Rok: 2018
TANITA CIESIELSKA
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI RZEŹBY ALABASTROWEJ NA PRZYKŁADZIE ZWIASTOWANIA JANA MICHAŁOWICZA Z MUZEUM XX. CZARTORYSKICH"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 886 | Rok: 2018
RENATA KARSKA
"OKREŚLENIE CECH TECHNOLOGICZNYCH METALOWYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JAKO KRYTERIUM ICH IDENTYFIKACJI DO CELÓW KONSERWATORSKICH"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 887 | Rok: 2018
GABRIELA STAWOWIAK
"XVII-WIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE NA DREWNIE W KOŚCIOŁACH POLSKI POŁUDNIOWEJ. HISTORIA, TECHNIKA I TECHNOLOGIA ORAZ METODY KONSERWACJI I RESTAURACJI WYKORZYSTANIE WZORÓW GRAFICZNYCH W PRAKTYCE KONSERWATORSKIEJ"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 888 | Rok: 2018
AGNIESZKA CZARNECKA
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI MALOWANYCH CHORĄGWI JEDWABNYCH NA PRZYKŁADZIE CHORĄGWI NAGROBNEJ KATARZYNY ŻARCZYŃSKIEJ Z KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 889 | Rok: 2019
KATARZYNA WYSZKOWSKA
"PROBLEMATYKA KONSERWACJI OBRAZÓW OLEJNYCH USZKODZONYCH POD WPŁYWEM OGNIA NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI I RESTAURACJI PORTRETU ADAMA SKRZYŃSKIEGO AUTORSTWA KAZIMIERZA POCHWALSKIEGO"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 890 | Rok: 2019
ANGELIKA HALOTA
"KONSERWACJA, REKONSTRUKCJA I DEKOMPOZYCJA GIPSOWEGO ODLEWU PŁYTY NAGROBNEJ FILIPA KALLIMACHA Z MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE PROBLEMATYKI METALOWEJ KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNEJ, WZMACNIAJĄCEJ OBIEKT"
Promotor: MAREK WAWRZKIEWICZ
Nr: 891 | Rok: 2019
AGNIESZKA KORZENIOWSKA
"ODTWORZENIE ZAGINIONEJ KWATERY ŚCIĘCIE ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ AUTORSTWA HANSA SÜSSA Z KULMBACHU W ASPEKCIE DZIEŁ SZTUKI ZRABOWANYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 892 | Rok: 2019
REGINA GŁÓWCZAK
"OPRACOWANIE METODY PRZYWRÓCENIA POZYTYWOWEJ POSTACI MALOWIDŁA ODBITEGO NA ODWROCIU PŁATÓW NA PRZYKŁADZIE MALOWIDEŁ Z PAŁACU SPISKIEGO PRZY RYNKU GŁÓWNYM 34 W KRAKOWIE"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 893 | Rok: 2019
JOANNA GŁAZ
"ZASTOSOWANIE INTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH W CELU POTWIERDZENIA WSPÓLNEJ PROWENIENCJI RZEŹB PRZYPISYWANYCH DO GRUPY PASYJNEJ Z KOŚCIOŁA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W SZYMOCINIE"
Promotor: JANUSZ SARKOWICZ
Nr: 894 | Rok: 2019
KATARZYNA HEBDA
"PRÓBA REKONSTRUKCJI WARSTWY MALARSKIEJ PARAPETU CHÓRU MUZYCZNEGO Z KOŚCIOŁA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NA NOWSIU W TŁUCZANI"
Promotor: GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Nr: 895 | Rok: 2019
NADIA WYWIÓRSKA
"ROZWARSTWIANIE DWÓCH IKON MALOWANYCH NA JEDNYM PODOBRAZIU DREWNIANYM: CHRYSTUS PANTOKRATOR (XVI/XVII W.) I OSTATNIA WIECZERZA (1. POŁ. XIX W.), POCHODZĄCYCH Z DAWNEJ CERKWI PW. ŚW. DYMITRA MĘCZENNIKA W CZARNEJ. PRÓBA CHARAKTERYSTYKI WARSZTATU ARTYSTYCZNEG"
Promotor: MAŁGORZATA NOWALIŃSKA
Nr: 896 | Rok: 2019
EDYTA BERNADY
"WITRAŻE Z KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE: TRÓJCA ŚWIĘTA (TRON ŁASKI), MARIA ZE SCENY ZWIASTOWANIA, CHRYSTUS Z ANIOŁEM ZE SCENY KORONACJI MARII. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA XV I XX-WIECZNYCH WARSTW MALARSKICH ORAZ ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA Z WYKORZYST"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 897 | Rok: 2019
JANUSZ CZOP
"KONSERWACJA MUZEALNA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI KONSERWATORSKIEJ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 898 | Rok: 2019
MONIKA TARNOWSKA-RESZCZYŃSKA
"TRANSFERY MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KRAKOWIE OD KOŃCA XIX WIEKU DO CZASÓW OBECNYCH. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA KONSERWATORSKA"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 899 | Rok: 2019
DOMINIKA SARKOWICZ
"WARSZTAT MALARSKI HENRYKA SIEMIRADZKIEGO (1843-1902), ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PALETY I TECHNIKI MALARSKIEJ STOSOWANYCH PRZEZ ARTYSTĘ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 900 | Rok: 2019
PAULA MUSIAŁ
"MARMURY W DZIEŁACH SZTUKI – PROBLEMY ESTETYCZNE ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ MARMURÓW"
Promotor: IRENEUSZ PŁUSKA
Nr: 901 | Rok: 2019
ALEKSANDRA PAPIS
"MECHANIZMY DEGRADACJI AZOTANU CELULOZY. MODEL KONSERWACJI OBIEKTU MASOWEGO NA PRZYKŁADZIE SZCZOTECZEK DO ZĘBÓW Z KOLEKCJI PMA-B W OŚWIĘCIMIU"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 902 | Rok: 2019
MAGDALENA BRUD
"OPRACOWANIE METODY PRZENIESIENIA FRAGMENTU MALOWIDŁA ZE STROPU PAŁACU W ŁAGOWIE ZE SKORYGOWANIEM DEFORMACJI JEGO POWIERZCHNI"
Promotor: EDWARD KOSAKOWSKI
Nr: 904 | Rok: 2019
KATARZYNA WÓJCICKA
"KONSERWACJA ZWIERCIADŁA THANKI Z PRZEDSTAWIENIEM AWALOKITEŚWARY ZE ZBIORÓW MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIE. ROZWAŻANIA NA TEMAT KOLEKCJI AZJATYCKICH W EUROPIE ZACHODNIEJ"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 905 | Rok: 2019
MAGDALENA WSÓŁ
"ZAGADNIENIA BADAWCZO-KONSERWATORSKIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z RUD WIELKICH. PRÓBA ROZPOZNANIA WARSZTATU FRANCISZKA ŚMIADECKIEGO – DOMNIEMANEGO TWÓRCY XVII-WIECZNEGO PRZEDSTAWIENIA"
Promotor: JADWIGA WYSZYŃSKA
Nr: 906 | Rok: 2019
ANNA GRZYB
"KONSERWACJA DWÓCH DEWOCYJNYCH FIGUREK WOSKOWO-TEKSTYLNYCH Z XIX WIEKU, Z KLASZTORU SIÓSTR BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH. ANALIZA TECHNOLOGII I TECHNIKI ORAZ BADANIE WOSKU JAKO MATERIAŁU RZEŹBIARSKIEGO"
Promotor: ZOFIA KASZOWSKA
Nr: 907 | Rok: 2019
ALEKSANDRA JAGIEŁKA
"ARANŻACJE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWYCH RZEŹB DREWNIANYCH W KONTEKŚCIE EKSPOZYCJI MUZEALNEJ, NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI XVI - WIECZNEJ RZEŹBY DREWNIANEJ POLICHROMOWANEJ TZW. ZŁOTEJ KATARZYNY Z KATTERNECKE, PRZYPISYWANEJ WARSZTATOWI JACOBA BEINHARTA"
Promotor: BARBARA BUDZIASZEK
Nr: 910 | Rok: 2019
KATARZYNA RÓŻAŃSKA
"PAWEŁ I VIRGINIA – ROKOKOWE ILUSTRACJE NA MALOWANYM WACHLARZU, ROZPOZNANIE TECHNOLOGII, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA OSIEMNASTOWIECZNEGO PAPIEROWEGO WACHLARZA NA KOŚCIANEJ RĄCZCE ZE ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE"
Promotor: REGINA KOZIK
Nr: 911 | Rok: 2019
SKÓRA MAGDALENA
"OPRACOWANIE METODY ODSŁANIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH SPOD NIEPRZEPUSZCZALNYCH POWŁOK MALARSKICH NA PODSTAWIE GOTYCKIEGO MALOWIDŁA W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W JACZOWIE, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE"
Promotor: GRAŻYNA SCHULZE-GŁAZIK
Nr: 912 | Rok: 2019
BARBARA GIŻYCKA
"KONSERWACJA OBRAZU POŻAR MIASTA W NOCY ZE ZBIORÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU ORAZ UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE JEGO OPRAWY"
Promotor: GRAŻYNA KORPAL
Nr: 903 | Rok: 2019
EWA SZARŁATA
"OCZYSZCZANIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH WYKONANYCH W WYBRANYCH TECHNIKACH HISTORYCZNYCH METODAMI PEEL-OFF Z WYKORZYSTANIEM PREPARATÓW NA BAZIE LATEKSU ORAZ AGARU"
Promotor: PAWEŁ BOLIŃSKI
Nr: 908 | Rok: 2019
DANIEL BEDNARCZYK
"ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ZESPOŁU MALOWIDEŁ: ADORACJA IMIENIA JEZUS, MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM ORAZ ŚWIĘCI DOMINIKANIE Z KOŚCIOŁA PW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W JAWOROWIE. PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ DREWNIANEGO PODOBRAZIA"
Promotor: ALEKSANDRA HOLA
Nr: 909 | Rok: 2019
BLANKA ANTONIAK
"WITRAŻ NA PAPIERZE - KONSERWACJA I RESTAURACJA KARTONU DO WITRAŻU MATKA BOŻA Z JANEM EWANGELISTĄ STEFANA WITOLDA MATEJKI. PROBLEMATYKA PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI WIELKOFORMATOWYCH OBIEKTÓW WYKONANYCH NA PODŁOŻU PAPIEROWYM"
Promotor: REGINA KOZIK
Nr: 913 | Rok: 2019
KATARZYNA DOBRZAŃSKA, MAGDALENA LENTOWICZ
"PRÓBA POTWIERDZENIA AUTORSTWA OBRAZU NA PŁÓTNIE UKRZYŻOWANIE Z 2. POŁOWY XVIII WIEKU PRZYPISYWANEGO JANOWI BOGUMIŁOWI PLERSCHOWI NA PODSTAWIE BADAŃ I KONSERWACJI OBIEKTU"
Promotor: MARTA LEMPART-GERATOWSKA
Nr: 851 | Rok: 2017