Konsultacje dla kandydatów na WKiRDS

15 lutego 2019

KONSULTACJE NA WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI WYKAZ DYŻURÓW

Wszystkie konsultacje prowadzone są przez pracowników naszego wydziału w sali 203 (pracownia malarstwa i rysunku) w budynku przy ul. Juliusza Lea 27-29 w godzinach od 10°° do 13°°, w piątki zgodnie z załączonym niżej wykazem.

22. 02. 2019 r. – mgr Olga Pawłowska, artysta grafik

01. 03. 2019 r. − dr Szymon Wojtanowski, artysta malarz

08. 03. 2019 r. – dr Konrad Kozieł, artysta rzeźbiarz

15. 03. 2019 r. – mgr Olga Pawłowska, artysta grafik

22. 03. 2019 r. – dr Szymon Wojtanowski, artysta malarz

29. 03. 2019 r. – dr Konrad Kozieł, artysta rzeźbiarz

05. 04. 2019 r. − mgr Olga Pawłowska, artysta grafik

12. 04. 2019 r. – dr Szymon Wojtanowski, artysta malarz

26. 04. 2019 r. – dr Konrad Kozieł, artysta rzeźbiarz

10. 05. 2019 r. – mgr Olga Pawłowska, artysta grafik

17. 05. 2019 r. – dr Szymon Wojtanowski, artysta malarz

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Zalecamy udział kandydata w konsultacjach z uwagi na specjalistyczny charakter studiów w ASP w Krakowie. Konsultacje są prowadzone przez wyznaczonych pedagogów.

Prowadzącemu konsultacje należy pokazać dowód wpłaty wniesionej za konsultację na kierunku ………………………… w dniu …………………………). Opłaty za konsultacje w wysokości 50 zł należy wnosić na konto ASP w Krakowie w: Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000.