Informacje Ogólne

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO WKIRDS KRAKÓW

Opiekun ds. Historii Sztuki – dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
Opiekun ds. konserwatorskich – dr Janusz Sarkowicz
Przewodnicząca – Katarzyna Feć
Vce Przewodnicząca – Maria Zając
Sekretarz/Skarbnik – Paulina Węgrzyn
Przedstawiciel – Magdalena Brud
Grafik – Wiktoria Lasek
Wsparcie merytoryczne – Monika Topolska (historyk sztuki)

SEKCJA HISTORII SZTUKI

Koordynator – Monika Topolska
Przedstawiciel – Uta Hanusek

SEKCJA KONSERWACJI RZEŹBY

Koordynator – Wiktoria Lasek
Przedstawiciele – Paulina Gajek, Joanna Głaz, Angelika Pajka

SEKCJA KONSERWACJI MALARSTWA

Koordynator – Maria Zając
Przedstawiciele – Karol Lis, Joanna Wójcik