Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

31 grudnia 2020

 

Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia pozwalają na przemyślenia i refleksje.
W tych trudnych czasach, życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia,
chwil wypełnionych radością i miłością
oraz odpoczynku od codziennego zgiełku informacyjnego,
a w Nowym Roku zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań.

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP