18 września 2017

Wpisy na rok akademicki 2017/2018

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 trwają od 19.09 do 29.09.2017. Studenci II do IV roku przy wpisie składają: indeksy, podpisane Umowy o organizację studenckiej  praktyki zawodowej (jeżeli dotąd nie złożyli) Dzienniczki z potwierdzeniem odbycia zajęć terenowych i praktyk zawodowych oraz bilety przejazdu z miejsca stałego zamieszkania... Więcej
7 września 2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na WKiRDS

Uwaga studenci I roku Wydziału KiRDS  Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się we wtorek 3 października 2017 r.   o godzinie 15.00 w budynku przy ulicy Lea 27-29, sala 103. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu indeksów z rąk Pani Dziekan odbędzie się spotkanie z opiekunem I roku i przedstawicielem Samorządu Studenckiego. Obecność... Więcej
6 września 2017

Studium Pedagogiczne dla studentów ASP

Studium Pedagogiczne Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie skierowane jest dla studentów wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych w Akademii, którzy ukończyli co najmniej jeden rok nauki oraz pozostało im do zakończenia kształcenia kierunkowego nie mniej niż dwa lata studiów. Informacje... Więcej
5 września 2017

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane w roku akademickim 2017/2018 należy składać w Dziekanacie w terminie do 10 października br. Informacje Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ... Więcej
1 września 2017

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy składać w dziekanacie WKiRDS w terminach: – do 8 września br. dla studentów którzy ukończyli pierwszy lub wyższy rok studiów – do 10 października br. dla studentów pierwszego roku studiów Informacje dotyczące pomocy materialnej ... Więcej
1 września 2017

Informacja dla dyplomantów roku akademickiego 2016/2017

Drugi termin składania prac magisterskich w dziekanacie: 18 września 2017 (poniedziałek) Egzamin magisterski (poprawkowy): 6 października 2017 (piątek), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 7 października 2017 (sobota), godz. 9.00, ul. Lea 27-29, sala 103 Student, który nie złoży pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego we wskazanym... Więcej